Public

De top 600 veelplegers, draaideur criminelen!

Story-rose > Xead - Politiek & Sociale problemen

De top 600 Een lijst waar veelplegers, draaideur criminelen op komen te staan. Ontwikkeld in Amsterdam, het werkt, en ze krijgen er een apart beleid voor, een eigen toren in de bijlmer bajes, je zou bijna op de lijst willen staan, toch?

Warom een top 600

Er zijn welliswaar minder misdrijven in amsterdam, maar de misdrijven die er zijn worden wel steeds ernstiger. De schade die achterblijft wordt ernstiger. Vroeger werd een bank beroofd met een zakje en een pistool. Nu worden er totale bank muren omver gereden met een auto (ramkraak) en dan is het de vraag of iedereen in de omgeving nog leeft en de dieven een buit hebben. Ook het stelen van een tas wordt steeds brutaler, ga je erachter aan, kun je een pistool tegen je kop verwachten. Hierom heeft Amsterdam deze lijst bedacht. 

Cijfers

Woninginbraken dit aantal is tussen 2004 en 2009 verdrievoudigd van 66 naar 176 daders. Dat aantal loopt nog steeds op. Geweldsmisdrijven, zoals mishandeling, bedreiging en openlijk geweld worden jaarlijks bijna 3000 verschillende jeugdige mannen tussen de 18 en 24 jaar, aangehouden. Straatroven ruim 500 verschillende mannen. Jeugdige zijn bij ongeveer 170 geweldsmisdrijven met een vuurwapen betrokken. Politie ziet vaak dezelfde dader tegenkomen bij diverse delicten. Dus neem die 3000 mannen eens voor je, zij plegen meerdere delicten, het aantal delicten in totaal stijgt enorm hierdoor. Deze cijfers bevat alleen Amsterdam. Hoeveel inwoners / bezoekers zijn dat er wel niet. Amsterdam telt ruim 790.000 inwoners, een deel daarvan staat dus op de top 600. De criminelen uit de lijst zijn afgelopen jaar 15.000 keer in aanraking geweest met de politie. 

Doel top 600

De gemeente, politie, justitie en diverse andere organisaties zoals ggz willen zich sterk maken om deze cijfers te reduceren. Het doel van deze top 600 is niet alleen de crimineel aanpakken, maar ook begeleiding bieden aan het gezin, de ouders en de broertjes. Vrienden en broertjes gaan vaak mee doen, omdat het lijkt te lonen om crimineel te zijn. Ouders hebben vaak weinig invloed op deze jongeren, mogelijk door gebruik van drugs en drank. Ook spelen vaak psychische problemen een rol bij deze jongeren. Zwakbegaafdheid wordt veel terug gezien bij de jongeren criminelen.  

Ook de overige inwoners, behoren zich veilig te kunnen voelen in hun eigen omgeving en in hun eigen straat. Veel inwoners geven in enquetes aan zich niet veilig te voelen, soms meerdere malen per maand een criminale activiteit te signaleren in de eigen buurt. 

Wat is de top 600

De top 600 is een lijst, op deze lijst staan de criminelen die veel op hun kerfstok hebben, zij plegen bijvoorbeeld diefstallen, dealen, oplichting en agressie. Deze lijst is ontwikkeld, om de veelpleger sneller te kunnen oppakken, sneller voorgeleiden en herhaling voorkomen. Door samenwerking van meer dan 30 verschillende organisaties is het de bedoeling de crimineel op te pakken, voorbrengen bij de rechter, veroordeling, screening bij GGD of andere instantie die heirtoe bevoegd is, begeleidingsplan opstellen, familie voorlichten over de gevolgen en voorkomen dat anderen dit pad ook volgen. 

Aanpak methode

De crimineel op de lijst wordt door een soort wasstraat gehaald, waarbij alle betrokken partijen samen ervoor moeten zorgen dat de grootste problemen worden aangepakt. Die moeten aan het eind van de straat grotendeels opgelost zijn. Ook krijgen de criminelen voorrang op het vervolgen of begeleiden van de crimineel.

Er zijn nu 250 agenten ingezet die zich bezig houden met de top 600 criminelen. Ook is er een team bij het OM die hieraan meewerkt, om zo ook de opsporing te kunnen versnellen. Kort samengevat:

  1. Dader van de straat door aanpak criminele doelgroep. lijst 600.
  2. Niet loslaten door, tijdens en na detentie de dader in zorgtraject te geleiden, zonodig met dwang en drang. 
  3. Voorkomen dat andere jongeren niet afgelijden / meeglijden in de criminaliteit.

De teams die gevormd zijn voor de top 600 komen bij de gezinnen thuis om voorlichting te geven over de gevolgen van de daden van de crimineel. Zo voorkomen dat de kinderen ook dat criminele pad zullen volgen. 

Hechtenis

Elke crimineel die in hechtenis wordt genomen, komt terecht in de bijlmer bajes. In de bijlmer bajes zijn 120 cellen die voor deze criminelen worden vrijgehouden. Mogelijk wordt in de toekomst, een volledige toren aan de criminelen toegekend. Momenteel wordt onderzocht of het verstandig is om deze criminele doelgroep te combineren in de cel met gevangen die bijvoorbeeld voor moord of een zededelict gevangen zitten. 

Werkt het

Er zijn sinds het ontstaan van de top 600 in 2011 262 arrestanten aangehouden uit de lijst. Hiervan moesten er 102 langere tijd vast zitten. In de eerste zes maanden zijn 55 personen uit de lijst veroordeeld. De ggd heeft van een aantal al een diagnose kunnen stellen, dit loopt uiteen van verstandelijke beperking, persoonlijkheidsstoornis tot psychiatrische problemen. Er zijn inmiddels al meerdere gezinnen bezocht.

Uit de diagnoses van de ggd blijkt dat een groot deel van de veelplegers blijvende zorg nodig heeft. Dit omdat uit de screening blijkt dat velen problemen hebben met drank / drugs, adhd, psychotische stoornissen of persoonlijkheidsproblematiek hebben. Ruim 60% heeft problemen met schulden, werk of schooluitval. Slechts 4% heeft een diploma op niveau 2 of hoger.

Door dit lage niveau is de burgemeester druk geweest om diverse bedrijven te vinden die deze jongeren aan het werk willen helpen. In plaats van de bedrijven te overvallen, moeten de criminelen bij ze in dienst treden. De DWI en het MKB willen dat dit snel gebeurd zodat de eerste criminelen aan het werk kunnen. 

 

De lijst

Criminelen die op de lijst staan, staan daar met naam en voornaam op. Dit brengt bij veel criminelen weinig goeds met zich mee. Zij willen niet op de lijst staan. Burgemeester van der Laan reageerde lakoniek op een van de verzoeken om de naam te verwijderen van de lijst. Hij zei' Die client kan zich heel makkelijk van de lijst halen. Door zich te gedragen namelijk'. 

 

Burgemeester Van der Laan reageerde lakoniek op het verzoek om de naam te verwijderen 'Die cliĆ«nt kan zich heel makkelijk van de lijst halen. Door zich te gedragen namelijk.  

 

Mijn conclusie:

Het is jammer dat er zo veel mensen zijn die misbruik maken van anderen, de goedheid van anderen. Enerzijds zou je ze de oren willen omdraaien, anderzijds kan er natuurlijk veel door de maatschappij voorkomen worden in deze gevallen. Vaak zie je al vroeg in de jeugd een schreeue om aandacht, waarmee je wordt afgescheept met: we kunnen geen diagnose stellen je bent geen 18, of je moet beter voor jezelf zorgen, kom voor jezelf op. Daarmee is de kous vaak af, er wordt verder niet op de vraag ingegaan, die wordt gesteld: IK ZOEK HULP. Verder vind ik het jammer dat er voor zoveel mensen zoveel geld wordt uitgegeven, projecten, tv, binnenzwembaden, noem maar op. Terwijl de hardwerkende alleenstaande / tweeverdieners die 5 dagen in de week werken, hun kroost opvoeden en een opleiding volgen, voor hun paps en mams zorgen niet aan gedacht wordt, om die eens in het zonnetje te zetten met een kaviaartje bij de lunch, ofwel eens loonsverhoging, belasting verlanging e.d. 

Maar goed wie ben ik?

 

 

 

 

 

28/09/2012 12:13

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 11:20
Goed onderwerp. Maar zie alle buurthuizen verdwijnen omdat er geen geld voor is en dan vinden ze het gek dat de jeugd op staat gaat hangen. Begin met buurthuizen opnieuw in te richten en daar respect en goede daden bij te brengen aan kinderen die NOG NIET in de draaideur zitten.
03/07/2012 10:53
Een goed informatief artikel Story-Rose. Wat in Amsterdam aan misdadigheid plaats vindt gebeurt overal in het land. Is deze verloedering van de maatschappij tegen te houden? 'Pamperen' (in Nederland)van criminelen helpt niet, de doodstraf (in Amerika)voor criminelen helpt niet. De oplossing? Wie het weet mag het zeggen.
03/07/2012 10:52
Goed geschreven, interessant onderwerp!