De Illuminati uitgelegd.(1)

Door Illuminist gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Dit is het eerste deel van een serie. Ter informatie en educatie.

Er is een (deel van de) geschiedenis van welke verreweg de meeste mensen in het ongewisse zijn. Die geschiedenis is samengevat in het gezegde: "De geschiedenis is geschreven door de winnaars."  Maar hoe zit het met diegenen die 'verloren'? (In feite en in werkelijkheid is die strijd nog steeds aangaande). De verhalen van hen die verloren zijn opgegaan in de verhalen van hen die gewonnen hebben, voetnoten in de marge van het overwinningsverhaal. Veelal is er niets bekend van hen, behalve de laster welke hun overwinnaars hen toegedicht hebben. De geschiedenis weerklinkt niet hun stemmen, tonen ons niet hun documenten, HUN geschiedenis, HUN verhaal! Ieder spoor van hen werd weggevaagd of verguisd.

Deze verloren geschiedenis gaat niet over oorlogen tussen grootse naties en gaat niet over de meest succesvolle, slinkse generaals. In plaats daar van is het de strijd tussen de machtigen en de machtelozen, zij die alles hebben en zij die niets hebben, outsiders tegen insiders, verdrukten vs. de verdrukkers, de marge van de samenleving tegen de gevestigde orde (elite). Het overgrote deel van deze strijden worden beslecht in het voordeel van de gevestigde orde, de elite. Veelal worden de mindere klasses-de lasteraars, de rebellen, de revolutionairen, leden van het verzet, zij die alternatieve levens lijden (anders dan gedicteerd), zij die NIET buigen voor de onderdrukkende elite-vernietigd en uitgevaagd. Zij worden meestal gezien als gek, kwaadwillend en gevaarlijk en hun afschuwelijke lot wordt als voorbeeld gesteld tegenover een ieder die ook maar overweegt datzelfde pad te volgen. "Wees niet zoals hen of onderga dezelfde gevolgen" is de boodschap.

Heden ten dage is de Illuminati gebrandmerkt als zijnde de marionetten spelers welke achter de gevestigde orde staan en hun steunen, trekkend aan de touwtjes,  de wereldbevolking als (moderne) slaven te maken voor hun eigen belang. Het tegenovergestelde is waar! De Illuminati heeft altijd weerstand geboden (en aangeboden) tegen de tirannen en onderdrukkers van de mensheid. Door de vele, vele eeuwen heen..... In sommige gevallen kwamen zij zeer dicht bij de overwinning maar veel meer hebben zij enorme nederlagen geleden. Ze hebben geprobeerd (nog steeds voortdurend) de elite te infiltreren, "Trojaanse-Paarden" tactieken en strategieën gebruikt, volksopstanden teweeg gebracht en zelfs geprobeerd (nog steeds voortdurend) het intellectuele en en religieuze "debat" te winnen/beïnvloeden, kortom proberen de elite te verdelen (tweedracht) en zodoende te ondermijnen. De meeste pogingen zijn geëindigd in een ramp waarbij de elite niet werd geschaad en zelfs in sommige gevallen nóg meer macht kregen. Maar het is NIET acceptabel om over te geven of de strijd te verlaten, op te geven!

Veel te vele mensen trekken zich terug in hun micro wereldje van "persoonlijk welbehagen" waar zij geen bedreiging vormen voor de gevestigde orde en dat is precies wat de elite wil-onze gehoorzaamheid en medewerking, de weigering om tegen ze op te staan. Het spelletje dat ze spelen is niets nieuws. Lees Machiavelli's De Prins......liegen, bedriegen, wreedheid, meedogenloos, verspreiding van terreur en angst, eden verbrekend, beloftes niet nakomend, omkopen, steekpenningen, meedogenloos vervolgen van rivalen.........deals maken met de vijand om hen te breken waneer het uitkomt, allen zijn de wapenen van de gevestigde orde, de elite. Dit gedrag zien we in de huidige tijd nog steeds terug bij IEDERE "regering" in de wereld.....

 

Door iedere (al dan niet opgezette) catastrofe houdt de Oude Wereld Orde stand en graaft zich dieper in. Heeft de huidige "financiële crisis" dan enige invloed op hun macht en positie? Nope, nada. Voor hen is er niets verandert en zitten zij nog stevig in het zadel. De mensen hebben het over dit doen en dat doen, maar in realiteit gebeurt er niets. Het systeem zit op slot, de deuren naar de elite zitten stevig op slot. Hun systeem is ontworpen om alles te weerstaan en verslaan, alles behalve revolutie en er zijn nog maar weinig revolutionairen over in de wereld. Het systeem van de OWO zit dicht bij perfect, een matrix van absolute controle. Slechts een klein aantal mensen (in totaal zo'n 6000) heersen over deze wereld (en dat zijn niet de mensen die we dagelijks in het nieuws zien en bekendheid genieten). Toch hebben zij iedere organisatie van onderdrukking tot hun beschikking EN aan hun zijde. dat zijn de politie organisaties, inlichtingen diensten, het militaire apparaat, de wet welke is ontworpen om het belangen van de tijken ten goede te komen, hen beschermen. De MILJARDEN mensen op deze aardol kunnen iedere tiran of tiranniek bewind in een zucht omver te blazen maar zij zijn angstig om terug te vechten. Ze zijn een kudde en gedragen zich gedwee.

De Illuminati's missie (als je dat zo zou noemen) is helpen de laatste mens(en) (zie Nietsche's omschrijving) hun waardigheid terug te geven en hun kettingen af te gooien en voor eens (en altijd) met de schouders recht en de borst vooruit te gaan staan. In waardigheid! Hoe dat te doen? Om mensen in contact te brengen met hun "hogere Zelf" (om maar een term te gebruiken). Wanneer DIE vonk vrijkomt in een individu zal diegene geen slavernij en onderdrukking meer accepteren, hij/zij zal zich niet langer bezighouden met het nastreven van inhoudsloze doelen om hun tijd mee door te brengen. Meer dan wat dan ook vreest de OWO dat er legioenen tegen hen op gaat staan en hun manieren ter discussie stellen of hen te laten verantwoorden van hun acties. Zij willen de mens juist in die gehoorzame staat hebben en houden, controle.

"Het donkerste uur is net voor zonsopgang"

Illuminist.


 

Reacties (7) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Het geflirt met illuminati door popartiesten is alleen maar een handige marketingsstrategie, maar zeker niet onschuldig. Het zet aan tot antisemitisme en meer. Dus nu even serieus, na al deze onzin die hier geschreven is. Een gedegen artikel uit het dagblad Trouw:

Flirten met de Illuminati in de popcultuur
Dagblad Trouw - Lennaart Allan - 12/04/14 - Essay

Een geheim genootschap van 'Illuminati' beheerst de wereld. Rappers dragen deze complottheorie met antisemitische trekken uit. Ook popmuzikanten van wereldfaam flirten met deze hype.
In 2011 zag ik etsen hangen in een Amsterdams tekenlokaal, gemaakt door een leerling. We zien het bovenlichaam van een vrouw, haar hoofd als ananas, gekleed in een colbert met stropdas. Rechts driehoeken met ogen: het Alziend Oog, dat in de christelijke beeldtraditie staat voor God, of de goddelijke voorzienigheid.

Is dit slechts een voorbeeld van het soort surrealisme dat je vaak aantreft in beeldend werk van tieners? Ik vroeg de docent of hij wist wat er was afgebeeld, maar hij had geen idee.

Nieuwe wereldorde
De sleutel tot begrip van de betekenis zijn de Alziende Ogen. Deze symbolen worden ook gebruikt in de vrijmetselarij, de broederschap die haar leden geestelijk en moreel wil verheffen en die Verlichtingsdenken koppelt aan neoplatoonse esoterische tradities met veel aandacht voor symboliek en rituelen. Rond de vrijmetselarij ontstond een demoniserende mythevorming, die rond 1800 in de wereld is gebracht door Franse reactionaire katholieken. Zij woekerde voort en in de twintigste eeuw werd de mythe een essentieel bestanddeel van totalitaire ideologieën als nazisme, stalinisme en islamisme. Deze mythevorming is ook de oorzaak dat het Alziend Oog wel vier keer op deze etsen is afgebeeld.

Enkele maanden eerder had ik dit symbool ook al eens aangetroffen op tekeningen van leerlingen op een middelbare school waar ik tijdelijk werkte. Toen hoorde ik ook leerlingen praten over de Illuminati. Omdat ik ooit 'Warrant for Genocide' (1967) van de historicus Norman Cohn had gelezen, een standaardwerk over modern antisemitisme, had ik direct een duister vermoeden waar zij het over hadden.

Ik ben gaan googelen en werd overvloedig getrakteerd op de bizarste theorieën over de Illuminati, het 'geheime genootschap' dat de duivel zou aanbidden, de religie wil vernietigen, homoseksualiteit propageert, de muziekwereld en de media beheerst, en een dictatoriale 'Nieuwe Wereldorde' nastreeft. Rondvraag bij collega's op andere scholen leerde me dat daar ook veel leerlingen geloof hechtten aan deze theorieën, die trouwens al langer de ronde doen in de popmuziek.

De Illuminatihype leeft ook op basisscholen. "Aan het einde der tijden zullen de christenen worden afgeslacht, en zullen de legers van de moslims vechten tegen de legers van de Dajjal (de antichrist), en dat zijn de Illuminati", vertrouwde een tienjarige (!) Egyptische jongen mij toe op een school in Amsterdam-Noord. En in Amsterdam-Zuidoost bezwoeren Ghanese meisjes mij dat de populaire zangeressen Beyoncé, Madonna en Rihanna werden 'beheerst door de Illuminati' en dat zij 'willen dat je in de duivel gelooft.' Collega-docenten erkenden dat de Illuminatihype wijdverbreid is, ook op 'witte' scholen, maar de meesten zagen het als een nieuwe puberale rage.

'Toeval bestaat niet'
Maar in werkelijkheid is iets aan de hand dat meer aandacht verdient. De Illuminatihype is een complottheorie - ideeën gebaseerd op angst voor een niet-bestaand complot. Complotten kunnen bestaan; complottheorieën zijn onjuiste interpretaties van de werkelijkheid. Deze twee kunnen elkaar overlappen. De bolsjewistische machtsgreep tijdens de Russische Revolutie was bijvoorbeeld een complot van Lenin.

Maar die revolutie is ook het onderwerp van complottheorieën die min of meer de gehele geschiedenis omvatten: tempeliers, Verlichtingsfilosofen, vrijmetselaars, Joden, Illuminati enzovoort. In die theorieën gebeurt nooit iets toevallig, maar komt iedere politieke of historische gebeurtenis voort uit een zorgvuldig voorbereid plan, in het geheim gesmeed door een kleine groep machtige personen. Volgens complotdenkers zijn dat meestal Joden en vrijmetselaars.

De Illuminatihype is een voortzetting van het fenomeen dat de Britse historicus Norman Cohn 'de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars' noemde. Dit is een beruchte antisemitische wereldomspannende samenzweringstheorie die oneindig veel ellende heeft veroorzaakt, waaronder de Holocaust.

Begin van samenzweringstheorieën
De Illuminati hebben ooit werkelijk bestaan, als geheim genootschap in Beieren, in 1776 opgericht door Adam Weishaupt. Deze professor in de rechten stond een verbeterde versie van de vrijmetselaars voor ogen, met een revolutionaire politieke agenda: een republiek moest de monarchie vervangen. Op het hoogtepunt zouden de Illuminati drieduizend leden hebben gehad. Maar in 1784 verbood de keurvorst van Beieren alle geheime genootschappen. Een aantal Illuminati werd gevangengenomen, anderen vluchtten. Volgens historici was dat het einde van het genootschap.

Maar kort daarop ontstonden de eerste samenzweringstheorieën. De Illuminati zouden ondergronds zijn gegaan, en enorme macht uitoefenen, schreef onder andere de Schotse wiskundige John Robison in 1797.

Dat jaar verscheen een nog invloedrijker boek: 'Memoires in dienst van de geschiedschrijving van het Jacobinisme', van de Fransman Abbé Augustin de Barruel. Deze reactionaire katholiek beweerde dat de Illuminati verantwoordelijk waren voor de Franse Revolutie (1789). Ze zouden een ondergrondse voortzetting zijn van de Tempeliersorde, die in 1314 door de Franse koning Filips de Schone was vernietigd. Uit wraak wilden ze alle monarchieën en het christendom wegvagen, door ongelimiteerde vrijheid te prediken en een wereldrepubliek onder hun heerschappij te stichten.

Joodse sekte
Deze aantijgingen behoren nog steeds tot de canon van de Illuminati-gelovigen.Nieuw element erin is dat de Illuminati nu ook uit zijn op de vernietiging van de islam.
Terug naar de negentiende eeuw. In 1806 kreeg Barruel fanmail uit Italië. Een zekere J.B. Simonini feliciteerde hem met het ontmaskeren van 'de helse sektes (Jakobijnen, vrijmetselaars, Illuminati) die de weg vrijmaken voor de komst van de Antichrist'.

Daarnaast wees hij Barruel op de rol van de "Joodse sekte, de meest formidabele macht, als men hun grote rijkdom en de bescherming die zij genieten in bijna alle Europese landen in acht neemt". Simonini schrijft hoe hij een tijdlang als infiltrant onder de Joden heeft geleefd. Die zouden hem een goud- en zilverschat hebben laten zien waarvan degenen betaald werden die werkten voor de Joden. Hij hoorde dat Illuminati en de vrijmetselaars waren opgericht door de Joden, wier uiteindelijke doel was om binnen een eeuw de wereldmacht te veroveren. Kerken zouden in synagogen veranderen, de overgebleven christenen zouden slaven van de Joden worden.

Norman Cohn beschouwt de brief van Simonini (volgens sommigen door Barruel zelf geschreven) als de oerversie van de mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars. In 1867 dook het gerucht van de Joodse wereldoverheersing weer op in 'Biarritz', geschreven door Hermann Goedsche. Deze roman bevat een hoofdstuk waarin een Duitse geleerde en een gekerstende Jood, verdekt opgesteld, getuige zijn van een geheime bijeenkomst van vertegenwoordigers van de twaalf Joodse stammen. Iedere eeuw komen de stamhoofden bijeen om de voortgang te bespreken van een geheim Joods plan ter verovering van de wereldheerschappij. Hun strategieën: verwerven van kapitaal; beheersen van de handelsbeurzen; verzwakken van de kerk; infiltratie in de regering en beheersing van de media.

Antisemitische smaadschrift
In de jaren daarna werd deze passage uit 'Biarritz' in vele bewerkte publicaties herdrukt, maar dan als verslag van een werkelijke gebeurtenis. Fictie werd feit. Deze herdrukken waren voorlopers van 'De protocollen van de wijzen van Zion'. Dit is het beruchtste antisemitische smaadschrift. Het is ogenschijnlijk een statuut opgesteld door Joodse leiders die een complot smeden om de wereldheerschappij te verkrijgen. Het verscheen voor het eerst in 1905 in Rusland. Dat dit boek een leugenachtig verzinsel is werd vanaf de jaren twintig al vele malen overtuigend aangetoond.

Toch werd het een van de belangrijkste ideologische en propagandistische teksten van de nazi's, en wordt nu nog door grote groepen geloofd, vertaald en in grote aantallen uitgegeven over de hele wereld. In Arabische landen heeft het grote invloed gehad op de ideologie van islamistische bewegingen; vrij kort geleden verschenen in Syrië en Libanon nieuwe vertalingen ervan, en in Egypte kwam er zelfs een op de protocollen gebaseerde soapserie op tv.

In Europa gaat het rond bij neofascistische partijen, en in de Verenigde Staten onder groepen als de Ku Klux Klan, de Nation of Islam, en onder fundamentalistische christenen.
In de Amerikaanse traditie heten de 'Protocollen van de wijzen van Zion' ook wel 'De protocollen van de Illuminati'. Dit komt onder andere door de invloed van de Engelse fasciste Helen Nesta Webster (1876-1960) op Angelsaksische antisemieten; door haar publicaties loopt er een rechtstreekse lijn van Robison en Barruel naar extreemrechtse activisten in de VS. Amerikaans extreemrechts is zeer actief op internet. Radicale moslims wereldwijd nemen hun antisemitische, anti-Illuminati-inzichten dankbaar over; ze verspreiden die met wat kleine aanpassingen op hun beurt weer via internet. Er is dus aantoonbaar een historisch verband tussen de aloude mythe van het wereldcomplot van Joden en vrijmetselaars en de huidige Illuminatihype.

Marketingstrategie
Via websites, webfora, teksten van rappers (zie tekst onderaan) en amateuristische documentaires op YouTube komen jongeren in aanraking met deze paranoïde denkbeelden die zijn doorgesijpeld in de populaire cultuur. De Duitse popgroep NSA rapt: "Voor wie het niet weet: de Illuminatie zijn een geheime samenzwering, die wereldheerschapij wil, en Satan aanbidt. Zeg: Bismillah rahman rahim" - dat laatste is een islamitische bede ('In de naam van God, de Barhmartige, de Genadevolle'), in dit geval gericht tegen de Illuminati die volgens de raptekst '1,5 miljard moslims de wereld uit willen werken'.

De Nederlandse rapper Mosheb dicht "De enige terroristen zijn die van de Iluminati' - en die moeten dood. Het gaat om Amerikanen, 'de media' en, zoals een fan toelicht bij een clip van Mosheb: Joden. "Respect Mosheb!!! Kiluminati kil die KK Joden" - kk is kanker.

Marketingstrategen van pop- en rapsterren als Madonna, Jay Z, Lady Gaga, Rihanna en Beyoncé, stoppen in videoclips van deze sterren 'verholen Illuminatisymboliek'. Vermoedelijk behoren deze wereldsterren, die zich vaak met progressieve ideeën profileren, niet tot de hardcore gelovigen, en het zal ze niet te doen zijn om de complottheorie te verspreiden, maar om aandacht te genereren. Ook als ze uit louter commerciële overwegingen toespelingen maken op de hype, geven ze deze wel voedsel.

Potentiële vergif
Niet alleen popartiesten refereren aan de Illuminati, ze komen ook voor in populaire games. Via de populaire cultuur komen dus bijna alle jongeren in aanraking met deze hype. Ik zeg niet dat iedereen die flirt met (de symbolen van) de Illuminati-hype een antisemiet is, maar ze spelen wel met vuur. Veel jongeren hebben geen idee waar de theorieën over de Illuminati vandaan komen. Ik heb die tijdens een les Culturele en kunstzinnige vorming aan een groep 'gelovigen' uitgelegd, en de scholieren waren oprecht geschokt. Maar het is een feit dat bijna de hele jeugd in aanraking komt met dit potentiële vergif.
Hoe dat gif doorwerkt is te zien aan de etsen waarmee ik dit artikel begon. De Alziende Ogen betekenen in deze context symbolen van de Illuminati. De tentakels komen uit de traditie van de antisemitische politieke spotprent, en verwijzen naar de verborgen hegemoniale macht van de Joden.

Het ananashoofd kennen we van mensen die foto's van zichzelf op Facebook plaatsen met een ananas gemonteerd op hun gezicht, poserend bij Joodse objecten en gebouwen, zoals standbeelden en het Parijse Shoahmuseum. Zij doen daarbij de quenelle, een gebaar waarbij je je hand op je schouder legt en je andere hand gestrekt naar beneden houdt. Deze verholen Hitlergroet is verzonnen en populair gemaakt door de omstreden Frans-Kameroense komiek Dieudonné M'bala bala, maker van het liedje 'Shoah Nanas' (2009)- waarmee hij de spot drijft met de Holocaust. Dit is dus datgene waaraan de ananas op de etsen refereert.

De etsen zijn goed gemaakt, en het idee waaraan uitdrukking wordt gegeven is consequent uitgevoerd. Als docent tekenen zou ik deze leerling belonen met een dikke voldoende. Maar daarna zou ik als onderwijzer een ernstig gesprek met hem aangaan.

Lennaart Allan (1967) is schilder, docent beeldende vorming en publicist over moderne kunsttheorie. Hij werkt aan een boek over samenzweringstheorieën rond de Illuminati.

Raptekst NSA: Anti Illuminati (Anti Freimaurer Song)
Freimaurer! zum Teufel mit euch Satan Süchtigen (...)
das allsehende Auge ist die Ursache Eleven Nine
für die die es nicht wissen, die Illumi-na-ti
ist eine, geheime Verschwörung
und will die Weltherrschaft durch totalem Chaos und Zerstörung
von Satan besessen, beten Satan an (...)
was denkt ihr warum Lady Gaga soviel Geld hat?
Madonna ist leider auch darauf reingefallen
eine bessere Methode reich zu werden ist ihr halt nicht eingefallen
Ozzy Osbourne, Justin Timberlake und Jay-Z
sie dienen Satan und der Illumi- Na- Ti

Raptekst Mo$heb: Vrijheid van meningsuiting
Dood de Illumati
Sta op voor je wil.
Klik en bang tot de kogels op zijn.
(...)
Grootste wapen is de media.
Ze verspreiden leugens via de media.
Mensen geloven wat ze horen, de mensheid is verloren.
Terroristen dat is hoe ze ons beschouwen.
De wereld wordt dom gehouden.
Alle slimme zijn degene die in de cel zitten.
De wereld wordt geregeerd door hun die geld printen.
Als ik jou was zou ik snel sprinten.
(...) Stil blijven? dat gaat niet.
Je vertelt er niet bij wat de nwo allemaal wil hebben wanneer ze hebben gewonnen. massaal mensen moorden ik denk dat je het weer op zo manipulatie ding doet noujha hoop dat je op het goede pad komt
Goede uitleg. Ik ken de naam uit de films van Twilight. Ben groot liefhebber van Vampierfilms ;-)
Goede uitleg!
@ fysiowizzard: Er is.komt altijd een "New World Order" daar alles aan vernadering onderhevig is. (Zie Hermetisme). As environments change NO human ideal stands sure. ;)

@ABelle. Dank. There's more to come.
Goed geschreven en goede uitleg. Ben eerlijk,ik wist de betekenis van dit woord niet.duim en fan erbij.
dus toch een New World Order?