De zorg een lucratieve handel

Door Ciska HM gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Al een geruime tijd is zorg een product geworden, tegenwoordig draait het niet meer om de vraag: "Wat kunnen wij betekenen voor die persoon" maar "hoeveel kunnen wij verdienen aan die persoon".

Florence Nightingale zou zich omdraaien in haar graf als zij wist hoe men tegenwoordig omging met de zorg en de patiënten in het algemeen. Waar Florence Nightingale streed voor het welzijn van de zieken en gewonden, strijdt men tegenwoordig voor de welzijn van de portomonnee.

Enige voorbeelden uit de praktijk zijn bijvoorbeeld dat men cliënten niet meer behandeld vanuit het oogpunt vanuit de cliënt maar vanuit eigen belang. Laten wij bijvoorbeeld het begeleid wonen eens aankaarten. Het begeleid wonen is een begeleidingsvorm voor personen met  bijv. een beperking die graag zelfstandig willen wonen met extra ondersteuning. Men krijgt dan te maken met een zorgaanbieder die desbetreffende zorg levert. De meeste zorgaanbieders hebben een folder waarin staat: Wij bieden cliëntgerichte zorg; zorg waarbij de hulpvraag en behoeften van de cliënt het uitgangspunt vormen en waarbij samen met de cliënt wordt bekeken welke zorg het best passend is. Met name de hulpvraag en behoeften zijn in deze behoorlijk uitvergroot. Enkel een indicatie is niet meer afdoende men moet ook nog door de intake heen en die is tegenwoordig net zo belangrijk geworden als de indicatie zelf want die is doorslaggevend. Het is namelijk precies dat stukje waar de zorgaanbieder zelf kan beslissen of men de cliënt aanneemt of niet. De doorslag zit hem in het hoeveel kunnen wij aan die cliënt verdienen oftewel hoe meer beperkingen en zorg hoe beter, dus als men wel de indicatie heeft voor begeleid wonen maar je hebt als cliënt te weinig zorguren word je afgewezen of komt onderaan de wachtlijst.

                                                                        

Dan heb je natuurlijk ook nog de criminele activiteiten rondom de zorg als je kijkt hoeveel misbruik wordt gemaakt van de AWBZ gelden door zorgaanbieders en dan hebben we het ook nog niet over de zakenlui gehad want men laat veel berichten uit over misbruik zorggeld door mensen met laag of gemiddeld inkomen maar weinig berichten worden geplaatst over mensen die in de zaken business zitten die de zorg gebruiken om er zelf beter van te worden. Dat gaat heel gewiekst, er is altijd geld te verdienen in de zorg, voor zakenmensen is dit een makkelijk doelwit want hoeveel bedrijven gaan tegenwoordig niet ten gronde door al die bezuinigingen en dergelijke. Zij nemen goedkoop een bedrijf over en nemen daarin ook de cliënten en werknemers over, in de eerste instantie zijn er misschien nog goede bedoelingen want zorg bedrijven op een goede manier kan ook geld maken, maar men schat het draaiende houden van een zorgbedrijf toch iets te makkelijk in, het is namelijk uiterst complex en men heeft toch echt de raad nodig van de werkvloer maar die raad is niet interessant want die gaan over het algemeen nog uit van de daadwerkelijke zorg en aan dat advies heeft men geen boodschap want zorg is immers een produkt geworden men wil winst maken uit de zorg en voor de rest interesseert het hun helemaal niets. Dus dan gaat zo'n  bedrijf langzaamaan ten gronde. Toch vinden sommige zakenmensen dit helemaal geen probleem het boeit ze niet ook al zijn er veel mensen mee gemoeid, eerst worden in het begin nog salarissen uitbetaald en daarna worden het o.r.t. geld achter gehouden mensen worden aan het lijntje gehouden, mensen die werken in de zorgsector zijn over het algemeen mensen die hard voor hun geld werken die hun gezin moeten onderhouden die dus geen "nee" durfen zeggen, die zich verantwoordelijk voelen voor het werk wat zij doen en dus niet zomaar zeggen of kunnen zeggen ik ga niet aan het werk want ik krijg mijn geld niet.

Het volgende is dat zij een ander bedrijf overkopen en daar steeds wat geld heen sluizen van het bedrijf waar het slecht mee gaat daar wordt verder ook geen energie of geld meer ingestoken ondertussen wordt er faillisement aangevraagd uiteindelijk als het faillisement is uitgesproken dan wordt het lastig voor de werknemers om hun totale geldbedrag terug te krijgen immers het bedrijf is failliet, ondertussen is het andere bedrijf onder een andere naam of BV doorgestart met het restgeld dit is immers toch niet te achterhalen of te bewijzen dat het om het geld gaat van het voorgaande bedrijf.

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden wat gaande is, er zijn zoveel varianten van verschuivingen van het begrip zorg dat het nauwelijks meer te benoemen valt. Het is ook logisch dit is allemaal het gevolg van wanbeleid van de regering, de verscherping en het continue  veranderen van regels, de bezuinigingen en er komt nog meer tegenslag aan voor de zorg. Door steeds de zorg te benoemen als een geld probleem heeft er voor gezorgd dat men de zorg als product ziet en niet meer als een hulpverlenend gebaar naar de medemens. Het uitgangspunt van de regering is (en overigens niet alleen van de huidige regering) is dat de sector Zorg geen interessant punt is voor de economie het draagt niets bij het kost enkel geld. Dus bezuinigingen vindt men een relevante oplossing voor deze sector. Met alle gevolgen van dien. Vraag mij af in hoeverre zij het effect zien van de vicieuze cirkel die zij hierdoor teweegbrengen. Het effect is uiteindelijk dat het meer geld gaat kosten.

Misschien denk ik te makkelijk maar volgens mij is efficiëntie in de zorg veel meer doeltreffender dan bezuinigingen. vaste controleposten in een zorginstelling/zorgaanbieders, vaste handleidingen voor bestuursorganen van zorginstellingen/zorgaanbieders, vaste indicatiepunten, geen inspraak meer van verzekeraars en anderen buiten de specialisten. enz. Met efficiëntie haal je winst uit de zorgsector. Maar blijkbaar is men op cijfertjes ingesteld.                                                                                                                                  

Straks zo als het er nu uitziet zal men stoppen met de Persoons Gebonden Budgetten, verzekeringen vergoeden al minder de ziektekosten, de maandbedragen zullen fors omhoog gaan. Mensen met een chronische of psychische aandoening zullen fors moeten betalen voor hun beperking en zullen tegen langere wachtlijsten aanlopen, Neurotypische mensen zullen voorrang krijgen maar de mensen met hogere inkomens zullen van optimale zorg kunnen genieten daar dit de toekomst wordt. Particuliere zorginstellingen/zorgaanbieders zullen behoorlijke bedragen vragen die voor een gemiddeld budget bijna niet haalbaar zijn.

Het rangen en standen milieu was er al maar nu wordt het  ook al meer zichtbaar en dat is een verontrustend tijdsbeeld.

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
De zorg is goed verziekt, mooie slogan trouwens ! Goeg artikel, duim en fan erbij !
helaas is de gezondheidszorg verziekt door managers, goed artikel
Het geld bepaald de kwalitiet van de zorg. Zie hier de marktwerking zoals het dus NIET hoort.
Duim voor dit goede artikel.
Intresant artikel. Duim en fan.