Minsiter Henk Kamp krijgt de Gouden eikel.

Door Theun50 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Minsiter Henk Kamp krijgt de Gouden eikel.

Minsiter Henk Kamp krijgt de Gouden eikel.
 

Minister Henk Kamp heeft van de SP-jongeren de ‘Gouden eikel’ gewonnen voor zijn asosiale beziunigingsplannen.
Niet helemaal terecht, want de bedoelde bezuinigingspunten zijn het beleid van Kamps collega, staatssecretaris Paul de Krom.

Leon Botter van de Jongeren-SP kijkt er niet van op.
Blijkbaar stort Kamp graag mensen die willen wel werken liever regelrecht de armoede in.
Ga maar na: de sociale werkplaatsen worden ontmanteld, jonge mensen die een arbeidsbeperking hebben worden straks gekort, en moeten rekenen op minder ondersteuning bij het zoeken naar werk.
Ik zou dan wel eens willen weten hoe een arbeidsbeperkte werkloze in de toekomst nog een baan moet vinden als hij geen ondersteuning en hulp meer krijgt bij het zoeken.
En hoe moeten ze rond komen als ze ook nog eens gekort wordt op hun uitkering.
Helaas geeft minister Kamp hierop geen antwoorden en blijft hij maar oeverloos doorzagen over de hoge kosten van de sociale voorzieningen in Nederland.
Heeft hij zichzelf misschien gehersenspoeld?
Trouwens, de minister weigerde de ‘trofee’ in ontvangst te nemen, wat ik mij eerlijk gezegt ook best kan voorstellen.
Er lopen namelijk veel meer eikels rond in politiek Den Haag, Henk Kamp is heus niet de enige!
 
Baanmobiliteit.
De SER heeft een soort ‘banenrapport’ uitgebracht, welke hier is te downloaden:
Volledig advies (PDF)   Samenvatting (PDF)
 
Wat mij opvalt in dit rapport is dat de “doelgroep” zich beperkt tot mensen die al een baan hebben, met name de hoger opgeleiden en werknemers bij de overheid en de semioverheid.
Maar in de interviews richt minister Kamp zich echter vooral op de arbeidsmobiliteit van structurele werklozen, terwijl het SER rapport daarvoor helemaal niet is geschreven.
Hij geeft daar gewoon zijn eigen ‘draai’ aan!
 
Voorbeeld.
Werklozen met een lage uitkering of bijstandsuitkering moeten bijvoorbeeld verplicht verhuizen voor een baan in Groningen. Zij kunnen zich financieel echter geen verhuizing veroorloven.
Zij hebben geen financiële reserves meer om vloerbedekking, gordijnen, etc. daarvoor aan te schaffen, aangezien al jaren lang het vastgestelde minimum structureel lager is dan het reële minimum!
Dat zou deze minister van Sociale Zaken toch moeten weten.

Hoewel het SER-rapport melding maakt van “een in het vooruitzicht gestelde beloning in de vorm van een vergoeding of dienst voor een specifieke prestatie ter motivatie om de arbeidsmobiliteit te stimuleren”, moet dit dan ook gelden voor werklozen die een baan in een andere regio aannemen.
Het is niet meer dan billijk om als extra stimulering daarvoor een redelijke vergoeding te bieden voor verhuis- en inrichtingskosten.
Dit is in de publieke sector (overheid en semioverheid) zelfs heel gebruikelijk en is zelfs in een aantal CAO’s opgenomen.
De overheid zou werkgevers deze “in het vooruitzicht gestelde beloning in de vorm van een vergoeding of dienst…..” moeten aanbieden om tegemoet te komen in deze kosten.
Maar dit is kennelijk niet de oplossingen die de SER in haar rapport adviseert.
 
Minister Kamp heeft zich simpelweg onvoldoende laten informeren.
Dat blijkt wel uit zijn ongenuanceerde uitlatingen tijdens de uitzending van zaterdagavond 25 maart  bij Debat op 2.
Ernstig blijk gevend van het niet meer kunnen inschatten wat wel of wat niet kan in bepaalde situaties, neemt hij de arbeidsmobiliteit van Poolse werknemers als voorbeeld.
In zijn optiek zijn dat hardwerkende mensen die een goed salaris naar huis brengen.
Goh, is dat zo?
Volgens mij weet minister Kamp helemaal niet wat de gevolgen van deze Poolse arbeidsmobiliteit zijn. En als hij dat wel denkt te weten, is hij dan van mening dat de werkzoekenden in Nederland maar hetzelfde lot moeten ondergaan?
Weet hij eigenlijk wel dat nog steeds veel Poolse arbeiders worden gedetacheerd via dubieuze  (Poolse) uitzendburo’s? Dat zij 40 tot soms 60 uur per week werken en maar voor 20 uur arbeid verdienen?
Hij heeft de Poolse arbeidsmigranten-situatie simpelweg als acceptabel beschouwd en projecteerd vervolgens deze situatie op Nederlandse (langdurig) werklozen.
Dit is niet alleen ongehoord maar ook zeer asociaal!

Minister Kamp heeft er blijkbaar geen enkele moeite mee om de resterende verworven sociale voorzieningen in zijn regeerperiode volledig van tafel te vegen.

Het bestaat dus nog, een loden leeuw met een gouden eikel.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
En terecht! Dikke duim verdiend
het is wederom het bewijs dat politici kilometers van de werkelijk staan of zich laat informeren door papieren waarheden van ambtenaartjes. wanneer wordt dit eens "hervormd"?
goed artikel, theun!
Het was inderdaad verschrikkelijk om te zien hoe Kamp constant hetzelfde riedeltje afspeelde. Duim!