Apartheidsdenken maakt karikatuur van paspoort

Door Hanstao gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Gedoogminister Liesbeth Spies (binnenlandse zaken) wil een 'één persoon, één paspoort-beleid. Een gedachtenkronkel van haar voorganger Donner - ook CDA en inmiddels wegens grote gedoogverdiensten naar de Raad van State weggepromoveerd - is als wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.

Het gedoogkabinet-Wilders vond een nieuw Ei van Columbus in het streven de immigratie te beperken. Als het parlement akkoord gaat wordt het in de toekomst onmogelijk een dubbele nationaliteit te hebben. De Nederlander die om wat voor reden dan ook een tweede nationaliteit aanvraagt moet het Nederlandse paspoort inleveren.
Een buitenlander die de Nederlandse nationaliteit wil moet de eigen nationaliteit (en dus paspoort) opgeven.
Vergelijk je deze twee groepen dan valt dit meteen op: Wilders cs maken opnieuw geen enkel onderscheid tussen (geboren) Nederlanders en buitenlanders die een tweede nationaliteit willen.

Bij het aanscherpen van de immigratiewetgeving om het ‘probleem van de importbruiden’ aan te pakken werden Nederlanders met een buitenlandse partner al over één kam geschoren met in Nederland wonende buitenlanders die hun partner naar Nederland willen halen. Dat gebeurde onder het vorige CDA/VVD/PvdA-kabinet en de maatregelen kwamen mede dankzij de steun van oppositiepartij Groen Links door het parlement.
Immigratiewetgeving en de nu voorgestelde aanpassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap stellen beide opleidings- en inkomenseisen. Bij de immigratiewetgeving gelden ze voor buitenlandse partners die (met hun Nederlandse partner) in Nederland willen wonen. In het nieuwe ‘paspoort-voorstel’ zijn die eisen er voor buitenlanders die hetzelfde Nederlandse paspoort willen als hun partner.

LOGICA
Volgens CDA-gedoogminister van binnenlandse zaken Liesbeth Spies is het hebben van één nationaliteit belangrijk voor de manier waarop je meedoet in het land waarvan je de nationaliteit hebt gekregen of aanvaard. ,,Dat vragen we van mensen die de Nederlandse nationaliteit aannemen en hun oude nationaliteit daarvoor opgeven. Dat vragen we dus ook van geboren Nederlanders die een tweede nationaliteit zouden willen aanvaarden”.
Deze logica van de kouwe grond moet verhullen dat Nederland in feite het Turkse en Marokkaanse voorbeeld volgt en niet dat van andere landen - de VS bijvoorbeeld - waar over het bezit van een dubbel paspoort niet moeilijk wordt gedaan. Ze wenst een uitzondering te maken voor paspoorthouders van landen waar het inleveren van de eigen nationaliteit onmogelijk is, bijvoorbeeld Turkije en Marokko.
Spies vindt het dus doodnormaal dat het verlichte Nederland loyaliteit eist van hen die een Nederlands paspoort willen. Ze vindt het daarentegen geen enkel probleem dat de Nederlandse staat geen loyaliteit toont aan bijvoorbeeld Nederlanders in het buitenland die een tweede paspoort willen. Haar magere excuus is dat Nederlanders in het buitenland (naar schatting 1 miljoen) vrijwillig daar zijn gaan wonen. Het aanvragen van een tweede paspoort staat in de optiek van Spies gelijk aan een vrijwillig afgelegde verklaring van de-loyaliteit jegens Nederland.

SPAGAAT
Spies, haar CDA-broertje Gerd Leers, gedoogminister voor immigratie en gedoogminister van justitie Ivo Opstelten (VVD) volgen zo gehoorzaam het door demagoog Wilders uitgezette traject. Immigratie uit moslim-landen, in de eerste plaats Turkije en Marokko, moet drastisch worden beperkt.
De meeste andere partijen hebben bij hun immigratie-politiek uit angst uit de kiezersgunst te raken eveneens het vizier gericht op etnische Turken en Marokkanen. Dat er wat 'collateral damage' is voor Nederlandse paspoorthouders: jammer, maar de goeien moeten onder de slechten lijden.
Sinds de PvdA’er Rob Oudkerk het scheldwoord ‘Kut Marokkaan’ in de politiek introduceerde is nog geen enkele beleidsmaatregel genomen die overlast veroorzakende groepen benoemt en de wetgeving op hen toesnijdt. Nederland wil geen problemen met hun  landen van herkomst en is beducht voor binnen- en/of buitenlandse kritiek wegens discriminatie en ongelijke behandeling.
Het gevolg van deze politieke spagaat is dat Nederland niet alleen Turkije en Marokko als ‘gidsland’ gebruikt, maar ook een voorbeeld neemt aan het vroegere Zuid-Afrika waar een blanke minderheid de scepter zwaaide.

APARTHEIDSPOLITIEK
De nieuwe Apartheid komt in de gedaante van ‘redelijke’ opleidings- en inkomenseisen voor iedere buitenlander die in Nederland wil wonen of het Nederlandse paspoort aanvraagt. Wie ons algemeen beschaafde niveau wil halen zonder deugdelijke (beroeps)opleiding en eigen inkomensbron wordt beschouwd als potentiële lastpost en profiteur van Neerlands unieke stelsel van sociale voorzieningen.
Als het aan dit kabinet ligt komen bordjes ‘Alleen toegang voor rijke, gestudeerde buitenlanders’ aan alle Europese grenzen te staan. Totnogtoe heeft dit Nederlandse Apartheidsbeleid namelijk nog geen Europees goedkeuringsstempel gekregen.
Het gedoogkabinet-Wilders loopt met zijn rabiate voorwaarden voor immigratie en paspoort niet alleen internationaal uit de pas maar veegt ook de christelijk-liberale kont af met waarden die het met de mond belijdt. Vrijheid van partnerkeuze bijvoorbeeld. Of keuzevrijheid voor het land waar je wilt wonen en/of werken. Dit kabinetsbeleid maakt van die vrijheden een wassen neus, zorgt voor vergaande bemoeienis van vadertje Staat met het privé-leven van zijn burgers.

PROTEST
Het staat nog te bezien of de nieuwe paspoorttruc om Wilders te behagen het in het parlement gaat halen. Gedoogpartij VVD bijvoorbeeld heeft heel wat aanhang onder expats en had eerder op de website van de partij steun betuigd aan een petitie tegen het nieuwe wetsvoorstel. Directies van multinationale bedrijven hebben eveneens geprotesteerd.
Als gevolg van het protest, de petitie is inmiddels door ruim 20,000 Nederlanders in het buitenland ondertekend, kwam D’66 met een eigen wetsvoorstel dat ruimte geeft aan degenen die een dubbele nationaliteit wensen. Het kan dus zo maar zijn dat het ‘paspoortvoorstel’ niet door het parlement komt. Waarop VVD en CDA demonstratief in mea culpa-gesnik uitbarsten en Wilders hun krokodillentranen tonen.
Wie echter de ‘argumentatie’ van Spies en anderen goed heeft gevolgd moet constateren (ik doe dat in elk geval wel) dat de Nederlandse expat - een electoraal verwaarloosbare groep - steeds meer de duimschroeven wordt aangedraaid. Termen als deserteur of zelfs landverrader worden nog net niet gebruikt. Maar bekrompen jaloezie, meestal gepresenteerd met populistische 'argumenten' als ‘eigen schuld, dikke bult’ of ‘wie z’n gat brandt moet op de blaren zitten’ is bepalend het huidige klimaat in de moerasdelta waar onze wieg stond.
Dat voorspelt, na het gedonder met de invoering van de ziektewet in 2006 en met bezuinigingen als hoogste prioriteit op de politieke agenda, weinig goeds voor bijvoorbeeld de gepensioneerden die tijdelijk of permanent in een buitenland wonen. Dat zij de Nederlandse staat niet ten laste zijn en in hun verleden een steentje hebben bijgedragen aan Neerlands welzijn, speelt geen enkele rol. Noem me gerust een zwartkijker, maar ik houd m’n Thaise geliefden bezorgd in de armen en m’n Nederlandse hart vast.

(Voor bloglezers die de petitie tegen het nieuwe wetsvoorstel willen tekenen of geïnteresseerd zijn in meer informatie hierover: http://nederlanderblijven.com/

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik vraag mij af hoet het gaat met de twee paspoorten van mevrouw Wilders.
Iemand die vindt dat een paspoort een vertaling is van loyaliteit naar het land heeft een gaatje in zijn hoofd. Helemaal gek daar, die dwazen in Den Haag.
Hemel, daar moet je toch niet aan denken? 11 van mij die rondlopen? Nee maar.... dat zou de wereld niet aankunnen!
Jeetje wat een info, goed geschreven,dikke duim en een fan erbij.
Miesje, dan heb je geluk dat je die paspoorten al hebt. Als dit wet wordt komen er geen nieuwe Miesjes meer en zeker geen 11!
Aan de andere kant, ik heb mijn Australische paspoort niet verlengd. Waarom zou ik? Ik woon hier, ik vind het hier leuk. Wat moet ik dan met 2 paspoorten? Ik heb er geen moeite mee. Waarom wil je 2 nationaliteiten hebben? Ik kan er zelfs 3 hebben als ik dat wil. Nederlandse, Australische en Engelse. Toch kies ik ervoor om de Nederlandse nationaliteit te behouden.
Het is ieder voor zich denk ik. Ik associeer mijzelf met Nederland. Dat neemt mijn afkomst niet weg hoor. Ik blijf ook Australische. Of niet soms?
Totaal ge st.....ontspoord,duim!