Samen spelen is niet zo moeilijk. Deel 4

Door Fvm23 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Deel 4 : Van mijn Scriptie. Samen spelen is niet zo moeilijk. Dit is overigens het laatste deel.

Beste Mensen,

Hier het laatste gedeelte van mijn scriptie. Ik heb de geval beschrijvingen weggelaten in verband met privacy.

Veel leesplezier.

groeten FVM

==================================================================================

Hoofdstuk 3: Wat is de ZMLK School.

 

De ZMLK school is een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs. Deze is bestemd voor de leerlingen die behoefte hebben aan een orthopedagogische en ortho didactische benadering.
De school denkt hierbij aan een achterstand of meerdere van de volgende gebieden:
*persoonlijke (bijv: chaotisch gedrag)
*motoriek (bijv: een vertraagde ontwikkeling)
*socialisatie (Bijv: vertraagde ontwikkeling van de sociale vaardigheden)
*Denkontwikkeling: (bijv: Concentratieproblemen)
*Taalontwikkeling (bijv: Taal- en concentratieproblemen)

Tevens is de school erop ingesteld om meervoudig gehandicapte kinderen te kunnen opvangen. Dit zijn leerlingen die naast hun verstandelijke handicap nog op één of andere wijze gehandicapt zijn. De school richt zich primair op het onderwijs, alsmede de vorming en de opvoeding van Zeer Moeilijk Lerende.

 

Hoofdstuk 4:  Hoe kan ik als SPWer op een ZMLK school, begeleiden bij een spelactiviteit.Ondanks dat kinderen op een ZMLK school zitten en lichamelijke, zintuigenlijken, verstandelijke en andere beperkingen hebben, kunnen wij er voor zorgen dat deze kinderen plezier hebben tijdens hun ontwikkeling. Dit kunnen wij doen door deze kinderen te laten spelen. Wij als opvoeders/ begeleiders hebben elke dag te maken met de tekortkomingen van deze kinderen. Wij zijn de mensen die ze moeten begeleiden. De spelletjes die wij met de kinderen doen kunnen veranderen in kleine lesjes. Het kan dus zo zijn dat wij zo bezig zijn met de activiteiten “lesjes”dat het spontane , simpele of traditionele bezigheden van de kinderen van het spel afgaan tijdens jet gewone vrije spelen. Zo kan het dus voorkomen dat wanneer de kinderen zo opgaan in hun spel, dat hun plezier en spontaniteit word weggenomen als een volwassene in hun wereldje komt en het spel een andere wending geeft dan dat de kinderen in gedachten hadden. Je moet denk ik zorgen dat kinderen zelf initiatief kunnen en moeten nemen bij hun eigen spel. Zo krijgen ze ook het gevoel dat ze zelf ook heel veel kunnen en dat wij niet als volwassenen altijd maar hun spel beïnvloeden.
OM een kind zoveel mogelijk profijt te laten hebben van het spelen, moet je een klein beetje weten wat de ontwikkeling is van een kind. Het kind leert zijn eigen lichaam ontdekken. Het kind merkt dat het een lichaam heeft waar het heel veel mee kan. De controle over de spieren en stembanden en andere lichaamsdelen worden zo getest en uitgeprobeerd.; Doordat het kind van thuis uit ook met mensen te maken heeft, gaat het kind zich ook sociaal ontwikkelen. Door liefde van mensen leren kinderen anderen te waarderen. Door vasthouden, proeven, ruiken en zien van spelgoed zien kinderen hoe de omgeving en de wereld eruit ziet. Sociaal veranderen kinderen ook. In het begin van spelen bij kinderen genieten de kinderen er al van als je hun gewoon een aai over hun bol geeft, of een liefkozing. Maar als iedereen dit allemaal tegelijk doet, dan gaat het mis. Want kinderen op een ZMLK school kunnen niet goed hun aandacht op meerdere personen richten.


4.1 :  Aansluiten bij de ontwikkeling.


Verder vinden de kinderen het prettig om bij volwassenen en andere kinderen in de buurt te spelen. Maar kinderen zijn het niet altijd eens met het samenspelen van andere kinderen. Een kind vind het bijvoorbeeld wel leuk om bij een ander kind in de zandbak te zitten , maar niet om samen te spelen in de zandbak. Pas later krijgen de kinderen er plezier in om samen te spelen.  En om samen dingen te ondernemen. Ze maken bijvoorbeeld een wegennet inde zandbak voor de speelgoed autootjes. Of een zanderig taart,

4.2: Niet teveel tegelijk aanbieden.Biedt niet teveel spelletjes en activiteiten tegelijk aan. Voor een klein en verstandelijk gehandicapt kind is het makkelijk om zich te concentreren op een ding en  niet op meerdere dingen. En vaak vinden de kinderen op een ZMLK het leuk om spelletjes steeds maar weer opnieuw te doen. De spelletjes die ze doen zijn vertrouwd en dat geeft de kinderen een rustig gevoel van, hé dit ken ik.
 

4.3: zelfstandigheid.Een kind heeft ook tijd nodig om zelf te spelen en zelfstandig bezig te kinnen zijn. Gun ze de tijd om te ontdekken op welke manieren de kinderen de spelletjes kinnen gebruiken. Kies speelgoed dat voor meerdere kinderen gebruikt kan worden. Sta toe dat de kinderen keuzes moeten maken. Welke kleur bal je bijvoorbeeld gebruikt.

 

4.4: Kleine stapjes.

Als het kind niet begrijpt wat je bedoeld doe je het dan bijvoorbeeld en keer voor. Het kind leert tenslotte van andere mensen. Houd verder de aanwijzingen simpel en gebruik iedere keer als je het spel speelt, dezelfde woorden en aanwijzingen. Probeer de aandacht van het kind te trekken als je wat tegen hem of haar wilt zeggen. Noem bijvoorbeeld de naam van het kind en daarna de aanwijzing. Bijvoorbeeld: “Ria , luister een”of “Peter , kijk mij eens aan”. Zo leert het kind ook naar een ander te luisteren . Als je samen met een kind bezig bent met een spel, en het blijkt dat het spel te moeilijk is voor het kind. Deel het spel dan in  kleinere stapjes. Laat het kind dan stapje voor stapje het spel spelen. Probeer voor het spelen van een spel met het kind, eerst het spel zelf uit. Om te kijken of die geschikt is. Zo niet? Probeer hem dan makkelijker te maken.


4.5 Wat te doen als het spel is verstoord?
Er zijn een aantal dingen die je kan doen wanneer een kind of iemand anders een spel verstoord. Als je kijkt naar de gevalsbeschrijvingen zie ik een aantal dingen die je kan doen. Ik wil deze eruit lichten en uitleggen zoals ik denk dat dit moet. Deze dingen zijn:
 

Luisteren en overleggen.
Als je met een activiteit bezig bent en jij word op een gegeven moment verstoord door een kind omdat hij of zij iets niet doet wanneer jij dit van hem of haar vraagt. Dan ontstaat er een meningsverschil. Wat zou je dan in zo’n geval kunnen doen. Ga samen met het kind naar een rustige plek en ga met hem of haar praten over het voorval. Je vraagt dus waarom hij of zij dit deed, je laat hem zijn of haar kant van het verhaal vertellen. Daarna zou je met dit kind kunnen overleggen wat er moet gebeuren als je niet wil dat je gestoord word. Laat hemm of haar dus alles vertellen waarom, hoe of wat. Bespreek daarna met het kind hoe jemdit gedrag kunt veranderen.

 

Het kind apart zetten.
Zoals hierboven, word je gestoord tijdens een spel door een kind. Wat moet je dan doen. Je zou een kind ook apart kunnen laten zitten. Zo laat je aan een kind zien dat hij of zij ongewenst gedrag vertoond waar jij het niet mee eens bent. Je zet hem dan expres niet bij andere kinderen neer zodat hij zich niet prettig voelt. Zo kun je laten merken dat zijn gedrag niet goed is.


• Praten met je collega’s.       

                                                                                                                                     Ook zou je bijvoorbeeld met een van je collega’s kunnen praten over het voorval van wat er is gebeurd. Tijdens de teambespreking zou je dit kunnen behandelen en wanneer nodig is, een plan van aanpak kunnen bespreken en opstellen.

 

 

 

 

• Bij andere kinderen neerzetten.
Wanneer een kind beslist niet met andere kinderen wil spelen zou je hem of haar bij andere kinderen kunnen zetten zodat hij daar mee gaat spelen. De begeleider zorgt er zo voor dat het kind in contact komt met de andere kinderen.

 

 

Hoofdstuk 5: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als antwoord op mijn probleemstelling:
‘hoe kan ik kinderen van een ZMLK school in de leeftijd van 8-12 jaar begeleiden tijdens spelactiviteiten?’.

Antwoord:

Ik denk dat ik als SPWer als eerste moet aansluiten bij de behoeften, want een kind op de ZMLK heeft beperkte mogelijkheden op het gebied van ontwikkeling. Als je kijkt naar de lichamelijke ontwikkeling, kan een kind van een ZMLK school achterlopen op een ander kind. Het functioneert niet zoals het altijd zou moeten.
Verder moet ik als SPWer niet teveel aanbieden, omdat dit voor een kind heel erg druk kan overkomen. Dus ik moet rustig beginnen met simpele regels en met een laag niveau. Daarna moet ik stapje voor stapje het spel moeilijker maken door, regels van het spel te veranderen, zodat het spel voor het kind onbewust een niveau hoger gaat. Ook moet ik tijdens het aanleren van het spel het kind leren zelfstandig te handelen. Dit omdat het kind dan later aan andere kinderen kan vragen of het met hem of haar wil spelen. Ik moet zelfstandigheid van het kind proberen te verbeteren. Ook de ideeën van het kind moet ik zien, en dit proberen te stimuleren. Zodat het kind gaat ontplooien in hetgeen waar het in geïnteresseerd is. Ook moet ik spel gebruiken als leermethode voor het kind. Door verschillende rollenspellen kun je het kind een hoop aanleren.

 

==================================================================================

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
***Duim*** erbij groetje ouss..