Luister naar de hongerige stad

Door Mariusafterall gepubliceerd op Friday 28 September 12:11

De stad hongert naar een woningmarkt vol vrijstaande huizen, gedecoreerd en in natuurlijke staat hersteld.


 

Luister naar de maag van de stad

hoor de hongerklop naar vrijstaande huizen

met gedecoreerde buitenmuren en maiskolven

als gevelwanden en eikenbladeren daken.
 


  

Merk toch hoe sterk dit bouwwerk zich pelt

uit al het geweld van het compacte bouwen

dat ons goed en ons bloed en onze steden

propte in op elkaar gestapelde dozen.

 


 

 

Beving en leving,

opgeving van onze aard

wonder gedonder wat onder was, is nu boven

en uit de compost groeit vanzelf een woningvoorraad. 

De bebouwde kom hervormt de natuurlijke staat

van de woningmarkt, verlost van haar opzichtige consumptie.

 

 

 

Voetnoot

De Nederlandse woningmarkt functioneert niet goed. De Commissie Sociaal-Economische Deskundigen stelt integrale hervormingen voor die beogen huishoudens meer vrijheid in de woningkeuze te bieden, betere prijsvorming tot stand te laten komen, inkomens- en vermogensrisico’s van huishoudens te beperken en de overheidsfinanciën te ontlasten.

Knelpunten

De huidige woningmarkt kenmerkt volgens de CSED zich door een groot aantal knelpunten:  woningtekorten, sterk gestegen huizenprijzen, een kloof tussen de huur- en de koopsector en lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen. In verhouding tot het bbp zou Nederland de hoogste hypotheekschuld van Europa hebben, mede als gevolg van de fiscale stimulans om de eigen woning te financieren met vreemd vermogen. Dit betekent een onnodig groot financieel risico voor huishoudens en een onnodig groot beslag op de schatkist.

Uitgangspunten

Op basis van haar knelpuntanalyse komt de CSED tot louter economische uitgangspunten voor een nieuwe woningmarkt. Naast een meer marktconformiteit op het terrein van wonen wil men beperking van financiële risico’s voor huishoudens en overheid, neutraliteit tussen huren en kopen en garanties voor lagere inkomensgroepen. Helaas ontbreekt in hun rijtje de honger naar een vrijstaand huis, waar stedelingen wwer de natuurlijke woonstaat ervaren.

Een goedkopere woningmarkt

De commissiet voor om de huidige fiscale behandeling van de eigen woning aan te passen en heeft hiertoe verschillende toekomstvarianten onderzocht. Ze komt uit op een variant waarbij de eigen woning gelijk wordt behandeld aan andere vormen van vermogen. Dat wil zeggen belastingheffing over de eigen woning in box 3, maar wel met een vrijstelling over de eerste 200.000 euro van de woningwaarde en met aftrek van hypotheekschuld. Met een dergelijke hervorming wordt de fiscale bevoordeling van de woonconsumptie ingeperkt (in ruil voor belastingverlaging), terwijl er garanties voor lage inkomensgroepen blijven om tenminste op een behoorlijk kwaliteitsniveau te kunnen wonen en mildere effecten op de huizenprijzen resulteren. De overdrachtsbelasting zou afgeschaft moeten worden.

De woonlastenondersteuning moet volgens de CSED eigendomsneutraal zijn, wat betekent dat deze voor alle lagere inkomensgroepen moet gelden, ongeacht of ze een huur- of koopwoning hebben. De huidige huurtoeslag wordt daarom omgevormd tot een eigendomsneutrale woontoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het huishoudinkomen, niet van de hoogte van de huur.

Over 25 jaar gerekend 

Bovenstaande toekomstbeelden staan ver af van de huidige situatie op de woningmarkt. Ingrijpende veranderingen zijn nodig, die niet van de ene op de andere dag kunnen worden doorgevoerd. Ook de timing van de hervorming is van belang: invoering in een kwetsbare woning(bouw)markt brengt extra risico’s met zich mee. De voorgestelde maatregelen zijn zodanig vormgegeven en getemporiseerd – via een aankondigingstermijn van 5 jaar en een transitieperiode van 25 jaar – dat er zo weinig mogelijk verstoring van de woningmarkt plaatsvindt.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de mogelijke effecten van de CSED-voorstellen doorgerekend. Naar verwachting kan er een prijsdaling optreden van 5 à 10 procent, al is deze berekening nog met veel onzekerheden omgeven. Volgens de CPB-berekeningen is er in het eindbeeld een positief volume-effect: de woonconsumptie zal per saldo toenemen, wat goed is voor de bouwsector.

In het eindbeeld zijn de koopkrachteffecten van de voorgestelde hervormingen voor vrijwel alle huishoudens positief. Vanwege de grotere dynamiek en doorstroming op de woningmarkt zullen de gevolgen voor de werking van de arbeidsmarkt gunstig zijn. Schattingen van het CPB laten zien dat de welvaart als gevolg van deze hervormingen uiteindelijk structureel toeneemt met ongeveer een half tot één procent van het bbp.

Maar aan die horizon ontwaart men geen stad die zijn honger heeft gestild. Niet de particuliere behoefte aan een eigen huis in een zo natuurlijk mogelijke toestand, maar een schuldenarme belastingbetaler staat de CSED voor ogen. 

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Informatief geschreven.
Pork de DUIM.
DRIMPELS.
dank jullie wel!
Goede uitleg....duim!