De Nederlandse dictatoriale staat

Door Poker gepubliceerd op Friday 28 September 12:11

Dat Nederland een democratie is, is een veelgemaakte vergissing. Hoewel deze vergissing wel te begrijpen valt is er toch meer aan de hand. De echte machthebbers laten het volk denken dat ze wat mogen meebeslissen.

Scheiding der machten? 

Onze scheiding der machten die Thorbecke in 1848 opschreef naar het voorbeeld van Montesquieu was een driedeling van machten. Zo schreef hij de 1e macht is de wetgevende macht, de 2e macht is de uitvoerende macht en de 3e macht is de rechterlijke macht. Daarbij legde hij de 1e macht bij de regering, de 2e macht bij de volksvertegenwoordiging en de regering en de 3e macht bij de rechters. Hoewel dit een hele goeie verdeling was stelde Thorbecke destijds al dat een verstrengeling van belangen uiterst nauwgezet moest worden voorkomen en waarschuwde al voor de gevolgen die het zou KUNNEN hebben. De regering heeft immers 2 machten ter beschikking. In veel gevallen gaat het ook goed en is er een enkeling die zich “misdraagt”.  Dit soort misstanden is niet waar dit verhaal over gaat, maar over het veel grotere gevaar waar we allemaal al van op de hoogte zijn en dat is het gevaar van de overige machten.

 

Uitbreiding van machthebbers ofwel verdeel en heerspolitiek

Na de driedeling van machten veranderde de maatschappij. Er kwamen kranten en andere media, lobbygroepen, en ambtenarij en vele adviesbureau’s die de overheid adviseren. Dat noemen we tegenwoordig de 4e, 5e en 6e macht. Door de beïnvloeding van deze machten op de 1e. 2e. en (in mindere mate) 3e macht lijkt het er op dat de democratie helemaal geen democratie meer is. Uiteraard zijn er dan nog wel de uiterlijke kenmerken zoals de tweedekamerverkiezingen, recht van inspreken, burgerinitiatief, (vergunningen) procedures en dat alles om een goed georganiseerd land te zijn Ja ons land is goed georganiseerd maar kijk je verder en inzichtelijker dan zie je dat het in de politiek allemaal draait om 4 belangen en die zijn 1 eigen belang, 2 partijbelang ,3 staatsbelang, en 4 volksbelang. Voor elk van de partijen en voor elk kamerlid zou je deze belangen in een bepaalde volgorde kunnen zetten. Ongetwijfeld zitten er binnen be2e kamer verschillen welk belang voorop staa . Zo zullen er best partijen zijn die het volksbelang voorop hebben. De grote vraag is dan ook voor een groot deel wie betaald de partij.

Wie betaald, die bepaald

Naast de subsidie aan de partij hebben de partijen de mogelijkheid sponsors te vinden. Dan gaan bij mij al de haren overeind staan. Degene die de partij sponsoren wil er iets voor terug zien, zo logisch is dat. Ik heb nog nooit iemand gezien die grote bedragen weggaf en er niks voor terug `eistte`.

Kortom onze democratie word dictatoriaal geleid door partijen afhankelijk te maken van sponsors, door lobbygroepen die toezeggingen doen in ruil voor wederdiensten. Dat noem ik ook niet integer gedrag van politici. Natuurlijk ben ik me ervan bewust dat een partij geld nodig heeft voor o.a. verkiezingscampagnes, huur van zalen om ledenvergadering te houden etc. Dat neemt niet weg dat de feiten daardoor niet veranderen.

Verborgen dictatuur

En dan heb ik nog niet eens over de economische dictatoriale druk die werknemers elke dag voelen om er voor te zorgen dat aan het eind van de maand hun hypotheek weer betaald word.

Democratie en integriteit

Gaan we de lijn nog verder doortrekken dan citeer ik Ien Dales die een speech hield in 1992 op het VNG-congres in Apeldoorn, die overigens vrij toegankelijk te vinden is op internet. Diiespeech gaat over de integriteit van bestuur. Zij zei:”Nederland is een democratische rechtsstaat. Dat begrip draagt uitdrukkelijk het element vanintegriteit in zich. Een overheid kan niet én rechtsstaat zijn én niet integer. Een niet-integereoverheid kan de rechtsorde niet handhaven. De overheid is óf wel óf niet integer. Een beetjeinteger kan niet. En met de integriteit van de overheid valt of staat het bestuur; aantasting vande integriteit van de overheid betekent niet minder dan dat de overheid het vertrouwen van deburgers verliest. En zónder dat vertrouwen van de burger kan de democratie niet. Dan is ergeen democratie meer. Dat is een beklemmend beeld. De verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de integriteit van het Openbaar Bestuur deel ik met u. Wie de integriteit laat aantasten, tast het vertrouwen van de burger is het bestuur, en daarmee de democratie in haar wortels aan”. 

Ik kan op basis van die woorden en het voorafgaande niet anders concluderen dat Nederland zeer sterke kenmerken van een dictatuur vertoond.

Wie bepaalt de wetgeving

Wanneer een land breekt met haar macht over krediet maakt het niet uit wie de wetten maakt Woeker zal wanneer het aan de macht komt, ieder land verwoesten William Lyon Mac Kenzie King (voormalig premier van Canada)

Reacties (5) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dit is een hel goed artikel. ik kan me daarin geheel vinden. Welkom op Xead.
wauw poker, knap neergezet, de machten op een rijtje, maar waar is onze democratische macht gebleven. Mijn stem wordt al jaren niet gehoord. Gelukkig zijn er inmiddels meerdere mensen die hier problemen mee hebben en in opstand durven komen,
Bedankt Jack,
Het zal je waarschijnlijk niet verbazen dat ik ook een bepaalde politieke gedachtengoed bij me heb, omdat ik erover schrijf maar ook iets aan die situatie wil gaan doen. Helaas krijg ik alléén ook geen politieke partij van de grond.
Sodemieters Poker! Je hebt hier een knap stuk geschreven! Ik ga voor jouw vier belangen op een rijtje. Het is de praktijk -helaas! Duim
Trouwens, sorry, vergat ik; Welkom hier!