Politie, te gek?!?!

Door Maax gepubliceerd op Friday 28 September 12:11

Ik heb een tijdje geleden programma gezien op Zembla over agent Fred B. in A'dam. Dit is mijn mening... laat uw mening ook horen.

Agenten veel op het nieuws

Het valt mij op dat agenten de afgelopen maanden vaker in het nieuws voorkomen dan de jaren voorheen. Hoe komt dat? Goed voorbeeld, de agent in opleiding in Almelo begin december. Hoe kan het dat dat soort mensen, ik denk dan toch aan een psychologische afwijking of iets dergelijks, zich zomaar kunnen aanmelden bij de politie? Sterker nog, hoe kwam hij aan dat wapen? Hij was nog in opleiding, of hij met zijn dienstwapen had geschoten was niet bekend. Nu vraag ik me af, moet je als agent je wapen delen? Anders kijk je gewoon of zijn wapen nog in het kluisje ligt. Ik weet voor de rest ook niet hoe dat in zijn werk gaat.

Wat er in Hoek van Holland is gebeurd, is meer de fout van de burgemeester, die agenten waren in burger. Agenten moesten wel schieten om de menigte uit elkaar te drijven, want er was te weinig politie. De politie van tegenwoordig is ook niet meer wat het geweest is. Wie vertrouwt de politie nog? Ik in ieder geval niet, niet na het zien van de programma over Fred B. Heeft iemand anders dat programma gezien?

Een feit was, ook deze agent kwam vanuit Amsterdam-Amstelland, net zoals Fred B. waar ik het zo over ga hebben. Wat bezielt deze mensen? Een slechte poging van machtsmisbruik? Heeft de overheid nu niet in de gaten dat de aanmeldingsprocedure flink moet worden opgeschroeft? Dat zij ook aan psychologische testen moeten worden onderworpen. We weten dat er te weinig politie rondloopt en dat ze iedereen willen aannemen. Kunnen ze niet beter screenen?

Gedoogd

Nu ga ik verder over Fred B. Nadat hij zijn eerste verklaring had afgelegd, waarover hij totaal gelogen heeft, kreeg hij te horen over camera beelden. Tuurlijk, collega's onder elkaar doen dat voor elkaar. Dus enkele dagen later mocht Fred B. zijn verklaring aanpassen. Echt achterlijk....ik heb een aantal beelden gezien en hij heeft gewoon lopen liegen over zijn verklaring! Dit wordt nog goedgekeurd ook nog, maar ze hebben die verklaring wel bewaard. Als agent moet je toch ergens een grens trekken, bij dingen die bij de wet verboden zijn. De meeste mensen weten dit niet, maar als een agent iemand in koele bloede vermoord, in uniform, wordt dit gewoon gezien als zelfbescherming. Er is nog nooit een agent veroordeeld geweest voor het vermoorden van iemand. Ik zeg met nadruk vermoorden, want hij neemt iemand zijn leven af. Tja, misschien even op non-actief gezet.

Heeft Fred B. juist gehandeld?

Op de beelden is duidelijk te zien dat de agent opgefokt de bus uitkwam, in zijn eentje nog wel. Daarnaast deelt hij de eerste klap uit. Mag dat wel volgens de wet? Zo ontstaat er een levensbedreigende situatie die Fred B. over zichzelf heeft uitgesproken, en Fred begint dan ook maar meteen te schieten. Let op, het uitstappen van de agent tot het moment dat zijn collega's daar waren en Michael Koomen ondertussen in koele bloede is neergeschoten, waren welgeteld twee minuten en ik geloof twintig seconden. Waarom wachtte Fred B niet drie minuten op zijn collega's? Hij was kwaad en wilde direct vergelding, is mijn mening. Zeg nou zelf, als je een groepje jongeren aggresief ziet doen, ga je er niet alleen op af. Hij hoefde desnoods nog maar drie minuten te wachten. In zijn verklaring stond dat hij het op moest nemen tegen veertien jongeren. Toen hij aankwam boeide hij direct twee jongens aan elkaar en ze stonden er maar met z'n vieren. Wat voor agent ben je dan?

Dit gebeurde in mei 2011. Michael Koomen lag vijf minuten dood op de grond, toen een agent hem nog probeerde te reanimeren. Ik heb een hele andere kijk gekregen tegen agenten nu ik dat gezien heb. Horen zij ons niet een goed voorbeeld te geven, je hoort nooit op het nieuws dat de politie een belangrijke crimineel heeft opgepakt. Of is dat geheim en mogen wij dat niet weten. Ik stoor mij echt aan het feit dat Fred B. loog en in mijn is het een moordenaar. Vooral omdat ik weet dat Fred B in 1997 al eens een geldboete en een halfjaar voorwaardelijk heeft gehad voor het mishandelen van een GEBOEIDE arrestant.

Wanneer mag de politie het vuurwapen gebruiken?

Artikel 41 Wetboek van Strafrecht
Noodweer
Artikel 7 Ambtsinstructie politie
  1. Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:
      a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken;
      b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf
        1°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en
        2°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer, of
        3°. dat door zijn gevolg bedreigend voor de samenleving is of kan zijn.
      c. tot het beteugelen van oproerige bewegingen of andere ernstige wanordelijkheden, indien er sprake is van een opdracht van het bevoegd gezag en een optreden in gesloten verband onder leiding van een meerdere;
      d. tot het beteugelen van militaire oproerige bewegingen, andere ernstige militaire wanordelijkheden of muiterij indien de militair van de Koninklijke marechaussee in opdracht van de minister van Defensie dan wel de officier van justitie te Arnhem belast met militaire zaken in gesloten verband onder leiding van een meerdere optreedt.
  2. Het gebruik van het vuurwapen in de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, is slechts geoorloofd tegen personen en vervoermiddelen waarin of waarop zich personen bevinden.
  3. In de gevallen, bedoeld in het eerste lid, onder a en b, wordt van het vuurwapen geen gebruik gemaakt, indien de identiteit van de aan te houden persoon bekend is en redelijkerwijs mag worden aangenomen dat het uitstel van de aanhouding geen onaanvaardbaar te achten gevaar voor de rechtsorde met zich brengt.
  4. Onder het plegen van een misdrijf, bedoeld in het eerste lid, onder b, worden mede begrepen de poging en de deelnemingsvormen, bedoeld in de artikelen 47 en 48 van het Wetboek van Strafrecht.

Verleden

Nu blijkt dat de jongens ook een verleden hadden, dat wil dan zeggen dat die agent die jongens herkende? Hoe wist Fred B dan dat die jongens wel eens vaker met politie in aanraking was geweest? Wist hij van tevoren niet. Dat kwam volgens mij later aan de orde, maar dat maakt niks uit. Dat wil absoluut niet zeggen dat de actie van Fred B. gerechtvaardigd is. Waar ik mij echt druk om maak is dat Fred B. niet volgens de voorschriften gehandeld heeft en nog liegt ook. Probeert hij zijn schuldgevoelens op die manier te verkroppen? Sorry, had mij nooit kunnen voorstellen dat zich deze situatie in Nederland kon voorkomen. Ik ben van mening dat als Fred B. volgens de voorschriften of de wet had gehandeld, was dit niet gebeurd.

Misschien laat ik mij nu alleen nog maar leiden door emotie en is het beter dat ik stop. 

Laat jullie mening horen, of ben ik als enige zo teleurgesteld op de manier van werken van onze dienst doenders?????

 

Reacties (6) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Drama deze hele zaak de politie openbaar ministerie en vele slachtoffers gemaakt door 1 man op de verkeerde plek met een wapen en waarvoor jolige jonge mannen met een schaaltje het leek net een bordje van de hema voor de barbeque . Zwaar gestoorde agent met een busje mag zo nooit handelen eerst melden bij de meldkamer vriend voordat je dit bloedbad aanricht niet nadenken heeft deze man op zijn voorhoofd staan impulsief gedrag als een hond zonder baas nee dit was een zeer slechte nachtmerrie ik hoop dat het recht toch nog zal zegevieren even een paar jaar nadenken kan voor deze agent verhelderend zijn. Bijdeze voor alle betrokkenen veel wijsheid in deze zaak en sterkte voor de nabestaanden alweer zolang geleden zo dichtbij elke dag weer.
Goed verhaal..Duim!
Het werd een onoverzichtelijke oorlogssituatie...ik geef je wel gelijk maar met reserve!
Duim taco
Fred B heeft al meerdere geweldsincidenten in zijn dossier staan. Het is onbegrijpelijk dat de korpsleiding deze "agent" met de bizarre bijnamen "de Cowboy" en "Fred Verzet" nog met een wapen op straat heeft laten lopen. Fred B. heeft onder ambtseed een onjuiste verklaring afgelegd. Fred B is het onwaardig om nog een uniform te mogen dragen. Fred B heeft binnen 30 seconden 4x geschoten, en volgens zijn verklaring bewust en weloverwogen. Hij was gefocussed en koel, en niet in paniek!