Help ik word mishandeld, waar moet ik heen?

Door Kruimel gepubliceerd op Friday 28 September 12:11

De afgelopen twee jaar zijn meer dan 200 mensen gestorven aan de gevolgen van huiselijk geweld. Veel mensen vragen geen hulp of weten niet waar ze heen moeten. Het wordt tijd dat iemand ze een duwtje in de rug geeft om die hulp te vragen. Soms kun je het gewoon niet alleen.

Mishandeling in huiselijke kring
 

In 2010 zijn 119.000 gevallen van kindermishandeling gemeld. Jaarlijks krijgen  meer dan 200.000 mensen  te maken met ernstig geweld in huiselijke kring. Vier op de tien mensen die achter de voordeur te kampen hebben met huiselijk geweld is man. Deze cijfers zijn schrikbarend. En al helemaal als je bedenkt dat de meeste mensen geen hulp zoeken en vaak niet verder komen dan het vertellen aan vrienden of familie. Veel mensen lijden in stilte en hebben niet de moed om hulp in te schakelen.

Ongeveer één op de vijf slachtoffers doet maar melding bij de politie. Hierbij wordt vaker alleen lichamelijk geweld gemeld. Veel mensen schamen zich voor hun situatie of vinden het niet belangrijk genoeg om mishandeling in wat voor vorm dan ook te melden. Met alle gevolgen van dien. De afgelopen 2 jaar zijn meer dan 200 overleden door  de gevolgen van huiselijk geweld.

Vormen van mishandeling

Hulpinstanties worden per 1-1-12 wettelijk verplicht om met een meldcode te gaan werken. De codes die hier onder vallen zijn: kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel geweld, ouder(en) geweld, eergerelateerd geweld en vrouwelijk genitale verminking. Onder geweld verstaat men ook geestelijke mishandeling, vrouwenhandel en machtsmisbruik.

In de meeste gevallen is de partner of ex-partner de dader van de mishandeling in huiselijke kring. Vrouwen en kinderen zijn het vaakst slachtoffer. Er zijn veel verschillende vormen van mishandeling dat specifieke hulp behoeft. Veel mensen durven geen hulp in te schakelen, omdat ze bang zijn voor de gevolgen. Mishandeling kan jaren lang sudderen totdat het een keer ontploft. Wacht niet tot het laatste moment om hulp in te schakelen. Iedereen heeft het recht om met respect behandeld te worden. Om in een veilige omgeving te leven. Niemand heeft het recht je op wat voor manier dan ook te mishandelen.

Hulpinstanties
 

Er zijn ontzettend veel hulpinstanties waar je terecht kunt. Sommigen zijn zelfs 24 uur per dag bereikbaar. Ik heb een aantal instanties op een rijtje gezet waar je hulp kunt krijgen. Als je een hulpinstantie in jouw buurt wilt vinden kijk dan op: www.huiselijkgeweld.nl . Er zijn genoeg instanties die jouw een helpende hand aan willen reiken die jij zo hard nodig hebt.

Steunpunt huiselijk geweld: bel: 0900-1262626.


Het Oranje Huis
Wanneer er sprake is van huiselijk geweld, dan kun je contact opnemen met Het Oranje Huis. Het Oranje Huis bestaat uit een ambulant steunpunt, crisisopvang en vervolgopvang. Kijk voor meer informatie  op: www.blijfgroep.nl  of bel: 020-5210150


Project Memosa (mentormoeders voor steun en advies), Regio Nijmegen en Rotterdam
Dit project is gericht op vrouwelijke clïenten die zwanger zijn of moeder, of vrouwen die zorg hebben voor thuiswonende kinderen waarbij (vermoedelijk) sprake is van partnergeweld. Ga naar je huisarts voor een doorverwijzing.


Hera
Bij huiselijk geweld en machtsmisbruik voor vrouwen en kinderen. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar onder nummer 026-3894945. Kijk voor meer informatie op: www.hera.nl
 

Jongeren informatiepunt JIP
Voor jongeren die te maken hebben met mishandeling. Kijk op: www.jip.org


Stichting VSK
Voor hulp na sexueelmisbruik. Kijk op: www.hulpbijsexueelmisbruik.nl of bel 024-3602358 (Nijmegen)
 

De Kindertelefoon,
Bel 0800-0432 of kijk op:www.dekindertelefoon.nl
 

Blijf van mijn lijfhuis NEOS (eindhoven)
Bel 040-2950456 of kijk op: www.st-neos.nl , als je niet in de buurt woont kunnen zij je wellicht toch doorverwijzen.
 

Safegroup West Brabant
Zij hebben kamers voor tijdelijk verblijf van vrouwen, moeders en tienermoeders die te maken hebben met huiselijk geweld. Ook voor meisjes die te maken hebben met loverboys en geen uitweg meer zien. Bel 0164-707008 of 076-5650550 of kijk op: www.opvang.nu

Laat jouw leven vandaag beginnen en neem die stap! Je bent niet alleen! Stop het huiselijk geweld en vraag vandaag nog hulp! Je hebt het recht op een beter leven, hoe uitzichtloos het ook lijkt.

Lees ook mijn persoonlijk verhaal: http://www.xead.nl/waarom-bleef-ik-bij-die-mafketel  gelukkig ben ik wel op tijd weggegaan. Mijn vriendin helaas niet, die heeft haar relatie helaas niet overleefd, haar verhaal heb ik verwoord in mijn artikel: http://www.xead.nl/vermoord-door-haar-eigen-partner-waar-gebeurd

Reacties (25) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel!
Goed artikel.

In "mijn" tijd was er niet zoveel geregeld. Een mishandelaar moest door de politie op heterdaad betrapt worden, anders had je geen poot om op te staan. Slachtofferhulp was een wassen neus (een folder met een telefoonnummer). Als slachtoffer was je dus aan jezelf overgeleverd en moest je zelf maar uitzoeken hoe je aan je hachelijke situatie ontkwam. Wettelijk gezien was er gewoon geen enkel vangnet.
Dat is nu wel anders, maar ik vrees dat vrouwen (en mannen) die lichamelijk en/of geestelijk onderdrukt worden altijd moeite zullen hebben met het vinden naar hun "way out". Die ene stap zetten is namelijk zo moeilijk...
goed dat je hier aandacht voor vraagt.
Mishandeling, een niet uit te roeien groot kwaad. Goed dat je een opsomming hebt gemaakt van hulpverlenende instanties. D
Goed artikel, nuttige tips / links... helaas is het nodig om onderwerp onder de aandacht te brengen.
Ik denk dat veel mensen hier wat aan hebben aan dit artikel maar helaas in de werkelijkheid schamen mensen zich hiervoor en zoeken ze dus meestal geen hulp.Mooi artikel!
Hoezo niet iedereen leest dit ? iedereen die hulp nodig heeft moet een artikel als dit gemakkelijk kunnen vinden , daarom vindt ik het zo belangrijk dat de zoekfunctie ook op xead goed moet werken.
met trefwoorden als help, hulp. mishandeling ,geweld, moet zo`n artikel naar voren komen.