Zwerfafval een uiting van onverantwoordelijkheid

Door Handigeharrie gepubliceerd op Friday 28 September 12:11

Heeft u dat ook dat gevoel van ergernis als u net als ik een wandeling dan wel een fietstochtje maakt, en geconfronteerd wordt met het afval van een ander.

Wat is zwerfafval

De naam zegt eigenlijk alles afval zonder vaste verblijfplaats. Het gevolg is dat er geen controle is over zwerfafval. De elementen hebben vrij spel en zal het naar alle mogelijke plekken verspreiden, samen met het gegeven dat er geen gecontroleerde afbraak maakt het zwerfafval tot een potentieel gevaar. Verder ontsiert het de omgeving, en vanwege het gevoel van verpaupering dat zwerfafval oproept, tast het het veiligheidsgevoel aan.

De oorzaak

De oorzaak van het ontstaan ligt op verschillende plaatsen, het is een gedeelde verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven, de overheden en de burger zelf. Het lijkt wel of iedereen een verantwoordelijkheid heeft in dit probleem maar geen van de partijen neemt de eigen verantwoordelijkheid. Een paar gunstige uitzondering buiten beschouwing gelaten. Het bedrijfsleven produceert maar raak, zonder op de gevolgen te letten, de overheid vertikt het om afdoende maatregelen dan wel wetten of regels te maken, en de consument laat het afval maar op goed geluk achter waar het wordt afgedankt. Het zich niet verantwordelijk voelen voor de leefomgeving lijkt wel verheven te zijn tot levensdoel.

Wat het bedrijfsleven kan doen.

Als eerste in de vervuilingsketen noemen we het bedrijfsleven. We zijn ons ervan bewust dat sommige activiteiten vanuit het bedrijfsleven  een belasting voor de leefomgeving hebben, dit is niet wenselijk maar onvoorkombaar. Nu hebben we echter te maken met een belasting van de leefomgeving die niet alleen onwenselijk maar ook onnodig is. Zo zou een hoop afval dat nu een lange afbreektijd heeft aangepast kunnen worden tot producten met een kortere afbreektijd. Verder zou het bedrijfsleven zich zelf kunnen verplichten een statiegeld regeling te maken voor bepaalde verpakkings middelen zoals de drankblikjes en de z.g. petflesjes. Over andere maatregelen die genomen kunnen worden zou het bedrijfsleven op eigen initiaitief moeten nadenken.

Wat de overheden kunnen doen.

De overheden zouden vanuit het algemeen belang regels kunnen stellen teneinde statiegeld te laten heffen op blikjes en petflesje. Verder zou zij bedrijven zoals de fastfoodrestaurants onder toepassing van dwangsommen die ontduiking van de regelgeving ontmoedigen, en of een door de bedrijven niet te verhalen belasting die ten laste komt van het bedrijfsresultaat voor het produceren van producten welke voor minder belastende producten valt te vervangen. Bedrijven die zich positief onderscheiden zouden een bonus overheidswege kunnen krijgen.

Een andere actie die de overheden zouden moeten ondernemen is het handhavingsbeleiid. Er zou strikter en strenger gecontroleerd moeten worden op milieu-overtredingen. Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor burgers. Dit mag dan ook duidellijk kenbaar gemaakt worden.

Wat kunnen u en ik doen

Het is nogal makkelijke en goedkoop om alleen te wijzen naar de verantwoordelijkheden van anderen, maar dat is niet reeel. Er bestaat ook nog zoiets als een eigen verantwoordelijkheid. Daarom dat het ook belangrijk is hier even op te wijzen en er zelf ook wat mee te doen. Om te beginnen is het belangrijk dat wij niet alles waar we vanaf willen maar droppen op de plek waar we ons op dat moment bevinden, indien we dit doen en onze kinderen leren dat het zo hoort hebben we alvast een goed begin. Verder zou iedereen (ik doe dit zelf al enige tijd) zo nu en dan opruimen wat anderen per oingeluk achterlaten. Ook zouden we onze medemens indien we zien dat hij/ zij in de fout gaat wijzen op het ongelukje. Bijvoorbeeld, mijn heer of mevrouw, u laat iets vallen, indien met deze boodschap niets gedaan wordt, is er nog een manier om te laten zien dat u wel verantwoordelijkheidsgevoel hebt, gooi het zelf even in de vuilnisbak o.i.d., Of doe het in een meegenomen plastic of papieren zakje en gooi het thuis weg.

Tenslotte

Vergeet niet wat vroeger ook geleerd werd:

 

BEDANKT VOOR UW AANDACHT EN TOT ZIENS IN EEN OPGERUIMDER LEEFOMGEVING

 

 

 

 

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Nieuwe reacties weergeven