Kindermishandeling is taboe

Door Silverstar53 gepubliceerd op Friday 28 September 12:10

Een schreeuw klinkt op : Daddy....It`s Hurts" Papa, het doet zo`n pijn. Kindermishandeling....dagelijkse kost tegenwoordig, en je moet er niet aan denken dat zo iets jou kind overkomt. Hier een waar gebeurde story maar wel in het Engelstalig. Het gebeurd te vaak, te veel en er wordt nog steeds te weinig aandacht aan geschonken. Een schreeuw om hulp waar we ons niet van mogen afkeren.


Daddy... It hurts "

This is A TRUE STORY AND IF YOU DONT PASS THIS ON YOU DONT
HAVE A SOUL!!! SO PLEASE DO READ IT ONLY ONCE :) IT WONT TAKE MORE THEN 5 MIN
Thanks !!

My name is Chris ,
I am three,
My eyes are swollen..
I cannot see.

I must be stupid,
I must be bad,
What else could have made,
My daddy so mad?

I wish I were better,
I wish I werent ugly,
Then maybe my mommy,
Would still want to hug me.

I cant do a wrong,
I can speak at all,
Or else Im locked up,
All day long.

When Im awake,
Im all alone,
The house is dark,
My folks arent home.

When my mommy does come home,
Ill try and be nice,
So maybe Ill just get,
One whipping tonight.

I just heard a car,
My daddy is back,
From Charlies bar

I hear him curse,
My name is called ,
I press myself,
Against the wall.

I try to hide,
From his evil eyes,
Im so afraid now,
Im starting to cry.

He finds me weeping,
Calls me ugly words,
He says its my fault,
He suffers at work.

He slaps and hits me,
And yells at me more,
I finally get free,
And run to the door.

Hes already locked it,
And I start to bawl,
He takes me and throws me,
Against the hard wall.

I fall to the floor,
With my bones nearly broken,
And my daddy continues,
With more bad words spoken.

Im sorry! I scream,
But its now much to late,
His face has been twisted,
Into a unimaginable sh ape.

The hurt and the pain,
Again and again,
O please God, have mercy!
O plea
And you can help,
Sickens me to the soul,
If you read this,
And dont pass it on.

I pray for your forgiveness,
You would have to be,
One heartless person,
Not to be affected,
By this Poem.

And because you ARE affected,
Do something about it!
So all I ask you to do,
Is pass this on!

 

At least 5 children each day from around the world die from child abuse!!!!se   let it end! 

Kindermishandeling is minderjarige personen onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind.

In Nederland geeft de Wet op de Jeugdzorg (art.1 sub m) de volgende definitie van Kindermishandeling:

Categorieën

Kindermishandeling wordt vaak in vijf categorieën onderverdeeld:

Psychische verwaarlozing

Men spreekt van psychische of emotionele verwaarlozing wanneer een kind niet de nodige aandacht krijgt om zich op een gezonde manier mentaal en sociaal te ontwikkelen. Het gaat om het negeren van het bestaan van het kind, het onvoldoende interesse tonen in het kind en zijn leefwereld of het aan zijn lot overlaten. Bij jonge kinderen kan het gevolg zijn dat ze niet leren hoe ze zich emotioneel aan een ander moeten hechten. Men spreekt ook wel eens van "cognitieve verwaarlozing", waarbij de ouder het kind de mogelijkheid op onderwijs (gedeeltelijk) ontneemt.

Psychische mishandeling

Onder psychische mishandeling valt de herhaaldelijk verbale agressie, het kleineren of het zich minderwaardig laten voelen van het kind. Een bijzondere vorm van psychische mishandeling is de "cognitieve mishandeling" waarbij er aan het kind te hoge eisen gesteld worden en het kind bijvoorbeeld verplicht wordt meer dan in gezonde hoeveelheid te studeren om beter te presteren. Ook het schaden van de relaties en de loyaliteit aan de ouders valt volgens alle handboeken kindermishandeling onder het begrip psychische kindermishandeling. Deze vorm van mishandeling en met name een bijzondere vorm daarvan (loyaliteitsmisbruik) kan leiden tot het ontwikkelen van het ouderverstotingssyndroom.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Kindermishandeling

Tot zo ver dit in en in triest verhaal van Kindermishandeling dat nog veel te vaak voorkomt helaas.

Men zegt "we zijn moderne mensen met moderne opvattingen en gaan heel sociaal met elkaar om"

Dan zeg ik.......PARDON!!!!!!!!!!

De enige die sociaal met iedereen kan omgaan zijn de dieren en zeker niet de mensen. Niet in sociaal gedrag, niet wat trouw betreft en eerlijkheid, en bovenal...een mens weet niet wat onvoorwaardelijke liefde is, of betekent.  Dat blijkt jammer genoeg nog veel te vaak. Dit geldt natuurlijke niet voor alle mensen, maar wel in grote getalen.

De enige en echte ware getrouwheid, de enige oprechte liefde verkrijg je van je huisdier en daar kun je 100% zeker van zijn.  Evenals je kind dat met grote ogen vol liefde je aankijkt en zegt "ik hou van je Mama " en jou 100 procent vertrouwt. Beschaam dat vertrouwen niet maar koester het.

 

 

Silverstar

 

 

 

 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Van kinderen moet je afblijven ! Duim !
Kinderen zijn om van te houden, niet om ze te mishandelen, in welke vorm dan ook. Wanneer je het wonder van een kind niet ziet, dan snap je het hele leven niet!