Omgaan met agressie cq. boosheid bij kinderen

Door MagicFriend gepubliceerd op Friday 28 September 12:09

Het is soms lastig om op een adequate manier je boosheid/ agressie kwijt te kunnen. Dit geldt ook voor kinderen, waar op de dag van vandaag veel van gevraagd wordt als het gaat om het uiten van je emoties. In het kort de redenen en mogelijke middelen die zowel het kind als de volwassene kan ondersteunen in het leren omgaan met je boosheid.

Wat kunnen zoal de redenen zijn van agressie bij kinderen? 

Wanneer je ouders/ verzorgers vraagt waarom hun kind agressie of woede-aanvallen laat zien, zullen zij hiervoor 100.000 redenen kunnen bedenken. Het echter vaak lastig om de exacte oorzaak te achterhalen.   We kunnen dus enkel gaan kijken naar wat de redenen kunnen zijn en wat uitgaan van wat het kind hier zelf over kwijt wil of kan.

 

We kunnen verschillende oorzaken noemen waarom kinderen agressief gedrag kunenn laat zien.

  • Ingrijpende gebeurtenissen/ veranderingen in het dagelijkse leven van het kind: Door de grote verandering/ gebeurtenis in het leven van het kind, kan hij/ zij het gevoel hebben de grip kwijt te zijn. Hierdoor kan het kind ernstig in de war raken en emotioneel de weg kwijt raken. Een duidelijk voorbeeld hiervan is bijv. een scheiding/ vechtscheidingen, verhuizingen, overlijden van naasten etc etc.
  • Aanwezigheid van sociaal-emotionele problematieken/ gedragsproblemen: Heel kort de bocht wanneer een kind meer moeite heeft om dingen te verwerken door de aanwezigheid van bijv. ASS-stoornissen, ADHD, lichamenlijke problemen etc etc., zal het moeilijker kunnen uiten waarom het boos is of zal het minder goed veranderingen in dagelijkse leven kunnen verwerken.
  • Leeftijd van het kind: In sommige levensfase zal het kind agressiever (kunnen) reageren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de (peuter)puberteit. 
  • Temperament van het kind en zijn/ haar emotionele mogelijkheden: Wanneer je kind temperamentvoller is, dan zal het eerder/ gerichter verbaal agressiviteit kunnen laten zien. Echter is het er dan ook weer afhankelijk van hoe zij hier over kan praten en kan zien wat goed/ minder goed is. 
  • Diverse: Hierbij kun je eigenlijk denken aan alles wat het kind zelf aangeeft of je als mogelijke aanpassingen ziet gebeuren in je eigen omgeving of die van het kind.

Zoals je al merkt kan er geen echt concrete aanwijzing gegeven worden wat maakt dat een kind agressief kan/ moet reageren van zichzelf. Daarom is het altijd belangrijk dit bespreekbaar te maken met het kind en hem/ haar alternatieven aan te bieden die het kind kan helpen beter met ongenoegen om te gaan. 

 

 

Middelen die het kind kan ondersteunen om met zijn agressie/ boosheid om te gaan.

Uiteraard kun als ouder/ verzorger zelf tamelijk eenvoudig aanpassingen doen in je begeleiding naar het kind. Denk hier bij oa. veiligheid en structuur bieden en deze ook handhaven! Ben duidelijk en consequent "Doe wat je zegt en zeg wat je doet!". Ben zelf ook open en transparant naar het kind en laat merken dat je het kind ziet. Geef het kind daarbij complimenten en leg ook de nadruk om de dingen die goed gaan en schenk hier positieve aandacht aan.

In dit artikel wil daarnaast een 2-tal zaken aangeven van mogelijk andere middelen die als steun kunnen dienen bij de omgang met boosheid bij een kind:

 

In het kort samengevat de 2 middelen en hun mogelijke inzet:

  1. Stoplicht: Methode die in verschillende vormen/ benamingen gebruikt wordt in oa. het onderwijs of hulpverlening. Bij deze methode gaat het in simpel gezegd over om het kind (of groep kinderen!) zich voor te laten stellen hoe je je voelt en hoe een ander zich zou kunnen laten voelen. Daarnaast laat je het kind eigen gedrag herkennen in de opbouw naar zijn/ haar boosheid. 
  2. Woedethermometer:Kom in basis deels overeen met het stoplicht. Je bespreekt samen met het kind wat het kind merkt als hij boos/ onrustig is. Ook kijk je naar het moment waarop hij/zij dat niet is. Je gaat samen kijken welke gedragingen het kind zelf herkend en welke jij ziet. Deze gedragingen ga je samen met het kind onderverdelen in fase. Bij deze fase benoem je wat de reactie is van de volwassenen en bespreekt op welke manier je het kind in welke fase kan ondersteunen. Dit verwerk je in een schema. Dit schema kun je samen met het kind bekijken op het moment dat je ziet dat het kind richting de top (daadwerkelijk boos zijn) gaat. Zo probeer je te voorkomen dat het kind echt boos hoeft te worden. 

 

Beide middelen zijn er dus concreet op gericht om enerzijds het kind eigen gedrag/ emoties te laten herkennen. Daarnaast laat je het kind zelf ook nadenken wat het kind op dat moment helpt. De middelen dienen dus als ondersteuning om het kind te laten nadenken over hoe/ zij zichzelf onder controle kan houden. Het is van belang dat je dergelijke middelen samen met het kind op zet, zodat het ook echt iets van het kind zelf is. Zo zal het gaande weg leren omgaan met eigen emoties, maar ook die van de ander beter herkennen.

Uiteindelijk blijft het natuurlijk het belangrijkste dat het kind lekker in zijn vel zit en weet waar hij/ zij het meest mee gebaad is.

 

 

Mt

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
duidelijk uitgelegd,duim