Finland zet in op onderwijs!

Door Alexana gepubliceerd op Friday 28 September 12:09

Dit artikel gaat over het Finse onderwijssysteem. Wat maakt het zo goed en kunnen wij in Nederland er nog iets van leren?

Finland zet in op onderwijs!

Finland staat bekend als het land van de duizend meren, elanden en de Kerstman. Toch is een hele groep bezoekers, waaronder veel Nederlanders, hier niet in geïnteresseerd. Zij gingen de afgelopen jaren vooral naar Finland om iets te leren over hun manier van lesgeven. Hier schijnen ze namelijk heel goed in te zijn! Hun hele onderwijssysteem zit ingenieus in elkaar. Maar wat doen de Finnen eigenlijk zo anders?

Investeren

Finland is in het verleden niet bang geweest om een risico te nemen. Zo kun je het wel noemen, want waar andere landen bezuinigden in tijden van economische malaise, ging Finland juist meer investeren in onderwijs. Zo moeten alle leraren een (pedagogische) master aan de universiteit behalen, zelfs leerkrachten van het basisonderwijs. Ook zijn de klassen met 20-22 kinderen kleiner dan gemiddeld. Daarnaast is het (lagere) onderwijs gratis en zitten de Finnen gemiddeld tot hun 25e op school. Deze extra kosten verdienden ze terug door hun innovatieve bedrijfsleven.

Kwestie van een andere mentaliteit

De Finnen mogen na het lagere onderwijs op hun 16e ook gaan werken. Toch kiest 2/3 ervoor om hoger onderwijs te gaan volgen. Opvallend is dat het onderwijs interessant wordt gemaakt door een positieve benadering van de leerlingen. Aangezien het onderwijs is gericht op innovatie is het stellen van de juiste vragen heel belangrijk. De leerlingen worden echt aan het denken gezet. Voorts nemen de Finnen tijdens de lagere school jaren geen testen af, alleen een afsluitend examen. Hierdoor is er minder stress gedurende de schoolperiode en krijgen de leerlingen geen negatieve associaties bij het onderwijs. Het streefgetal om hoger onderwijs te gaan volgen van de Finse regering is 70 procent. Dit geeft dus aan dat ze veel vertrouwen hebben in de gehele bevolking. IQ-testen op jonge leeftijd zijn niet gewenst. Of ze ook nog een actief beleid hebben wat betreft pesten is niet bekend, maar ook niet ondenkbaar. Dit zorgt ook voor veel vroegtijdig schooluitval en onder eigen niveau presteren.

Status van leerkracht

Naast de budgettaire kwesties is de status van leraar veel hoger en om die reden willen veel Finse jongeren leraar worden. Finse universiteiten kunnen dus hoge eisen stellen. Van alle aanmeldingen wordt vaak slechts 2-6 procent geselecteerd om daadwerkelijk voor leraar te leren. Hierdoor heb je dus alleen de beste en meest gemotiveerde voor de klas staan. Interessant is om hierbij te vermelden dat het salaris niet eens zoveel hoger is dan in Nederland. De leraren verdienen over het algemeen minder dan andere afgestudeerden. Blijkbaar maken de status, het nut van het vak en het gevoel iets aan de maatschappij bij te dragen dit meer dan goed.

Gevolgen voor het land

De Finse economie draait op innovatieve oplossingen. Niet voor niets staan ze samen met Zweden regelmatig bovenaan qua aantal patenten. Wie weleens Finse tuinmeubels of iets soortgelijks heeft gezien, begrijpt wat ik bedoel. Daar zie je meteen aan dat Finnen met niet voor de hand liggende maar zeer pragmatische oplossingen komen. Qua bedrijven hoeven we maar te denken aan Nokia om te begrijpen dat het ook wat oplevert. Het nadeel is alleen dat de Finse economie erg steunt op het bedrijf dat vooral bekend is geworden door mobiele telefonie. Vele andere bedrijven maken applicaties die ermee te maken hebben. Geheel volgens het kapitalistisch principe is een groot deel van de productie verhuisd naar lage-lonenlanden. Dit terwijl de werkloosheid onder de eigen laagopgeleide bevolking vrij hoog is. De maatschappij lijkt er niet op ingesteld te zijn. Gelukkig is het systeem van uitkeringen goed geregeld.
Een hoog opgeleide bevolking, zeker in een klein land heeft nog een nadeel. Wanneer de slimmeriken meer kunnen verdienen in een ander land, zullen zij dit zeker doen. Het Finse leven is dan ook niet goedkoop met hun enorme belastingen.

Integratie op zijn Fins...

Het aantal immigranten, zeker van niet-westerse afkomst is gering. Hierdoor zijn bepaalde taalproblemen op scholen, waar veel West-Europese landen mee kampen niet van toepassing op Finland. Ook kent Finland strenge wetgeving op het gebied van integratie. Immigranten, ook Westerse, moeten de Finse taal goed kennen alvorens ze kunnen emigreren. De hele bevolking spreekt dus goed tot zeer goed Fins wanneer ze op 7-jarige leeftijd naar het lagere onderwijs gaan.

Links beleid

Het onderwijssysteem van Finland is zeker links te noemen. Links in de zin van gratis onderwijs, maar ook in de zin van gelijke behandeling van zowel zwakke als sterke leerlingen. Er bestaat dan ook geen speciaal onderwijs. Er gaan in Finland wel stemmen op om meer aandacht te geven aan topstudenten, maar tot dusver is dat nog niet gelukt. Ook de sturing vanuit de overheid is opmerkelijk te noemen. Wanneer fabrikant Nokia iets nieuws gaat ontwikkelen, past men het onderwijs hierop aan om genoeg goede werknemers te kunnen leveren.

Nederlandse delegaties

Al die bezoekjes van Nederlandse groepen aan Finland, lijken nu hun vruchten af te gaan werpen. De Nederlandse minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Marja van Bijsterveldt, wil nu dat ook Nederlandse leraren een master gaan halen alvorens ze gaan lesgeven. In Amsterdam kan men al naar de universitaire Pabo. Vanaf 2010 worden studenten hier zowel opgeleid voor leraar basisonderwijs als voor onderzoeker. Deze twee combineren is natuurlijk nog mooier.
Ondanks deze goede initiatieven zijn verschillende deskundigen het er wel over eens dat het moeilijk zal worden om de houding ten opzichte van leraren te veranderen. Daarnaast is gratis (hoger) onderwijs voorlopig zeker van de baan. Aan de hand hiervan luidt het advies: ga investeren en veranderen binnen de grenzen van de eigen cultuur!

Bronnen:

* Finlandsite.nl


 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Waarom niet gewoon lezen....zonder voor of nadeel en niet te chauvinistisch zijn om gewoon goede dingen te filteren!
Ah nice, ik sta hier in het basisonderwijs maar nederland kan zo te lezen nog veel leren van de finnen!