Ontwikkelingen, tendensen in huidige maatschappij.

Door Vatout gepubliceerd op Friday 28 September 12:09

De ontwikkelingen in onze huidige maatschappij kenmerken zich door afscheiding en splitsing wat leidt tot een narcistische maatschappij, waarin waarden, moraliteit, ethiek en een gezamenlijk doel naar de achtergrond verdwijnen. Machtsmisbruik, corruptie en excessen zijn hierop een antwoord.


Afscheiding, splitsing zien we op alle vlakken, sociaal, politiek, zakelijk, regionaal en mondiaal.

Afscheiding versus integratie in onze maatschappij
Om te beginnen zien we dat mensen in het algemeen zich afgescheiden hebben van de religie. De kerken zijn leeg gelopen en hiermee zijn de negatieve gevolgen van het instituut verdwenen, maar er is niets voor in de plaats gekomen. Integratie van religie in het dagelijks leven vindt steeds minder plaats binnen de westerse culturen. Gevolg hiervan is dat de verbinding met spirituliteit en daarmee tevens het contact met het "hogere zelf" of "het goddelijke" in onszelf verbroken wordt. Als gevolg hiervan ontstaat vervlakking en inherent hieraan, een gebrek aan zingeving, waarden en moraliteit, Daarnaast had de kerk als instituut een sociale functie, mensen ontmoetten elkaar en werden er opgevangen in tijden van nood. Wellicht is hiervoor de psychiater in de plaats gekomen, om onze innerlijke verbinding te herstellen, een cliënt/professional-relatie waarvan bekend is dat de grootste helende werking ligt in het werkelijk contact maken. In deze professionele omgeving leren we weer contact te maken met onszelf en de buitenwereld!
Het individu viert hoogtij en is afgescheiden van de omgeving, zelfs binnen huwelijken is het normaal dat men gescheiden portemonnees heeft. Ik vraag me hierbij oprecht af of het niet triest is, dat we onze geliefden niet vertrouwen en bij voorbaat handelen uit wederzijds wantrouwen en angst. Hoeveel kans van slagen heeft zo'n huwelijk werkelijk? De huwelijken die voorheen werden gesloten op basis van uithuwelijking (meestal ter verbetering van de sociale en financiele positie) blijken uit onderzoek beter te functioneren dan onze huidige huwelijken uit liefde. Dit geeft te denken....
Ouderen worden afgescheiden van de oorspronkelijke gezinnen en staan buiten de maatschappij, waarin zij voorheen een functie vervulden (kinderoppas, klusjes, wijze raad). Zij slijten hun dagen in verveling in  bejaardenhuizen, waar door bezuinigingen geen tijd en aandacht is. De nieuwste tendens onder bejaarden is de vraag om euthanasie vanwege een compleet gebrek aan zingeving. De technologie heeft ervoor gezorgd dat mensen ouder worden, maar onze sociale ontwikkelingen hebben hierop helaas geen antwoord. Uiteraard wordt dit leven zonder zingeving ervaren als uitzichtloos lijden!! Ons antwoord hierop is euthanasie!!
Ondertussen scheiden wij als jongere generatie onze gezinnen, waarin beide ouders veelal werken en kinderen naar de kinderopvang gaan. Het gezin als basis is gereduceerd tot een gezamenlijke maaltijd en weekendrelatie, in ieder geval voor de kleinere kinderen. Als ze geluk hebben eten ze niet voor de tv, maar gezamenlijk aan tafel.
Veel vrouwen krijgen als gevolg van hun overvolle takenpakket te maken met een burn-out; zij kunnen hun moederschap, partnerschap en carrière niet geintegreerd krijgen in één persoon. Zij voelen zich gespleten. Deze vrouwen genieten niet de voorbeeldfunctie, terwijl het waarschijnlijk de meest gezonde reactie is op een ongezonde eis.
Daarnaast scheiden we liefde af van sexualiteit. Sexualiteit heeft een meer dan prominente rol in onze huidige maatschappij, waarbij deze door een gebrek aan intimiteit is verworden tot een mechanische handeling. Deze mechanische sexualiteit is geen uitdrukking meer van liefde, een drang naar één worden met je partner en verbondenheid, maar slechts een behoeftebevrediging waarin ieder een eenzame prestatie moet leveren. Viagra is hierop een meer dan logisch antwoord!! Het simuleren van een orgasme door vrouwen evenzo!!
De psychiatrie geeft ook een weerspiegeling van een tijdsbeeld. In de Victoriaanse tijd zag men bijvoorbeeld voornamelijk histerie als antwoord op de onderdrukking van gevoelens in de samenleving van destijds. Tegenwoordig staan narcisten en psychopaten in de top 3. Hiervan zien we dagelijks de excessen op het nieuws. Bovendien heeft onderzoek uitgewezen dat 3% tot 5% van het huidige management valt onder de categorie psychopaat. En dit zijn de leiders van onze maatschappelijk verantwoorde bedrijven!!
Zelfs artsen geven openlijk toe dat zij hun gevoelens zoveel mogelijk afsluiten om hun werk goed te kunnen doen. Artsen behandelen een ziekte met gebruik van technologie maar waarbij voorbij wordt gegaan aan de essentie, de mens. Het contact met de patiënt beperkt zich voornamelijk tot de behandeling. Zelfs binnen een ziekenhuis wordt fragmentarisch gewerkt, er is vrijwel geen samenwerking tussen de verschillende specialisten. Een afsplitsing van hun eigen koninkrijkjes met eigen belangen is eerder regel dan uitzondering.

Integratie als antwoord op afscheiding en splitsing.
I
k realiseer me dat ik de wijsheid niet in pacht heb, maar vraag me wel af of we de maatschappij, welke door ons wordt gevormd niet anders zouden kunnen vormgeven. Dit begint mijns inziens bij de ontwikkeling en  integratie van onszelf. Wanneer wij in contact staan met ons gevoel, ons denken, ons bewust zijn van onze schaduwkanten (zodat wij deze niet meer hoeven te projecteren op anderen) en onze behoeftes en deze erkennnen en integreren zullen wij beter in staat zijn onszelf en anderen met liefde en respect te benaderen..
Door een groter bewustzijn te realiseren en verantwoordelijkheid voor ons handelen te nemen zijn we in staat vanuit juiste intenties, betere keuzes te maken. Na de noodzakelijke ontwikkeling van ons ego, zelfverwezenlijking vanuit innerlijke waarden, moraliteit en ethiek, is het mijns inziens onze taak om ons verder te ontwikkelen dan een egocentrisch gericht belang, Inherent hieraan wordt het mogelijk te handelen vanuit kracht en zingeving in plaats van te handelen vanuit macht.
Ik ben ervan overtuigd dat we vanuit etisch verantwoord handelen voldoende financiele winst kunnen maken en een grotere welvaart realiseren. Financiele winst als doel op zich heeft als gevolg dat mensen lijden aan inflatie van het ego (het ego groeit niet meer maar devalueert) in plaats van het ego te overstijgen. Integratie leidt mijns inziens tot groei, zowel voor het individu als de samenleving. Misschien kunnen we hier iets aan doen door trainingen in bewust wording te integreren in het onderwijs?
 


 


 

I

 


 

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Dank je! Dat geeft de burger moed!
Een plus en zeker een duidelijk verhaal.