Erfenisruzies: waar kan het fout lopen?

Door Tiegemboy gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

Onenigheid, hevige woordenwisselingen, en zelfs vlammende ruzies over de nalatenschap...dit is helaas de droeve realiteit na een overlijden.

Discussies.

Ieder jaar sterven in België en Nederland heel wat mensen. Veel families kwamen dus-naast het verwerken van hun verlies-voor allerlei praktische kwesties te staan.

Wie bekommert zich om de begrafenis? En hoe zit het met de overlijdensakte? Niet zo verwonderlijk dat tijdens de periode van rouw, de emoties hoog kunnen oplopen. Zeker wanneer families samenkomt bij de notaris voor het voorlezen van de erfenisregeling, barsten discussies soms in alle hevigheid los.

Discussies niet enkel om geld, kibbelen over die oude horloge, de mooie buffetkast...het gaat voor een groot stuk van jeugdherinneringen en de symboliek.

Om te vermijden dat sommige erfgenamen zich gepasseerd voelen, is een goede communicatie rond verdeling essentieel. En dit best wanneer familieleden in kwestie nog in leven zijn.

Hoe discussies vermijden?

Alles vooraf rustig bespreken en goed vastleggen id de boodschap. Zo is het eenvoudiger om de aanvaarding van een regeling te bereiken bij alle erfgenamen.

Wanneer nabestaanden zaken moeten rechtzetten na een overlijden hebben ze veel minder mogelijkheden.

Bespeek de inhoud van uw testament dus grondig met alle betrokken partijen. Bespreek dus niet alleen de verdeling van het geld, gronden, of aandelen, maar ook erfstukken die een bijzondere of symbolische waarde hebben.

Het is dus nodig dat u tijdig aan uw testament begint, maar dat ook regelmatig actualiseert.

Praat over uw nalatenschap.

Door met alle erfgenamen rond de tafel te gaan zitten en samen de verdeling van uw erfenis te bespreken, krijgt iedereen de kans om zijn zegje te doen en vragen te stellen over de inhoud van uw testament.Zo komt niemand voor verrassingen te staan en is de kans op discussies achteraf veel kleiner.

Details.

Wat voor u onbelangrijk lijkt, kan voor een ander waardevol zijn. Vraag expliciet naar de wensen van uw erfgenamen en zie hierbij niemand over het hoofd. Vergeet bovendien niet dat emotionele waarde vaak even belangrijk is als de financiële waarde.

Schenk gelijkaardig.

U wilt uw kinderen gelijk behandelen, schenk hen dan ook gelijkaardige goederen.Stel: u schenkt uw zoon een appartement en uw dochter gelijktijdig een gelijkwaardig bedrag van 100 000 euro.Bij een waardestijging wordt uw zoon dan benadeeld bij het openvallen van de erfenis. Het geldbedrag blijft immers nog steeds meetellen voor 100 000 euro, terwijl voor uw zoon de waardestijging van het appartement geldt.

In principe zal hij dus dehelft van deze waardestijging dus moeten afstaan aan zijn zus. Lukt gelijkaardige schenken niet, schenk dan het onroerend goed en het gelijkwaardig bedrag in onverdeeldheid, zodat ze elkaar kunnen uitkopen.

Schenking vooraf kan een goed idee zijn om bij leven al wat geld en andere bezittingen weg te schenken. Op die manier kan u uw kinderen behoeden voor torenhoge successierechten die ze anders op hun erfenis moeten betalen.

Is het niet mogelijk om al deze schenkingen tegelijk te doen?

Houd dan goed bij wat u wanneer en aan wie hebt geschonken, en vermeld dit zeker in uw testament. Zo ontstaan er geen discussies achteraf over wie al wat heeft gekregen.Let wel : een schenking bij vooruitmaking en buiten erfdeel aan één van uw erfgenamen kan alsnog tot hevige discussies leiden. Communiceer dus altijd goed de reden van zulke extraatjes.

Deskundige moderator.

Familieleden staan soms te dicht bij elkaar om een objectieve, redelijke oplossing te komen. Als het voor u en uw erfgenamen moeilijk is om over uw nalatenschap te praten, kan een neutrale partij soms helpen om tot een rustig gesprek te komen.

Reacties (9) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
GEZOCHT! Aanmeldingen voor televisieprogramma!
In het tv programma â??De Nalatenschapâ?? van Omroep Max belichten we postuum het levensverhaal van â??gewoneâ?? Nederlanders. Aan de hand van hun huis, de spullen en interviews met familieleden en bekenden ontvouwt zich voor de camera een leven dat geweest is. Iemands nalatenschap is niet alleen wat tastbaar overblijft zoals meubels, spullen , fotoboeken, maar ook de herinneringen van de nabestaanden.
Heeft u iemand die het verdiend om herinnerd te worden? En is het huis van deze persoon nog niet leeggeruimd? Wie weet maakt het tv programma â??De Nalatenschapâ?? voor u een waardevol document!
Neem contact op met de redactie van het programma door te bellen met : 035 6263 013. U kunt ook mailen naar: nalatenschap@skyhightv.nl Vergeet niet uw telefoonnummer te vermelden, dan belt de redactie u terug.
En de ruzie wordt vaak lastiger door de aangetrouwden.
Mijn idee is, nergens mee bemoeien.
Overlijden brengt altijd onenigheid over iets met zich mee. Daarom is het een goede tip om zoveel mogelijk van te voren te regelen.
Duim
Tex
Bedankt Drimpels voor je reactie!
Het gaat bijna altijd om geld, geld en nog eens geld, en dat terwijl de bewuste dierbare nog maar amper is begraven. We gaan nog eens ten onder aan onze hebzucht. Er zitten wel goede tips in je artikel. Duim.
Goede tips!
Hele goede erfadviezen. Ik weet wat een ellende het geeft.
Duim taco