Dringende oproep aan de journalistiek.

Door Draad gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

Goed onderbouwde en uitgewerkte artikelen om de burger te informeren zijn steeds minder te vinden. Mogelijk omdat de reguliere in de volksmond vermeld als mainstream media m.b.t hun inkomsten hun adverteerders en aandeelhouders te vriend willen houden.

Toevallig op deze prachtige website gekomen waar aankomende schrijvers kansen en mogelijkheden krijgen hun verhaal te mogen doen. Daar wil ik ongevraagd uw maatschappelijk belang in het oplossen van de huidige economische malaise dik onderstrepen.

De democratie ebt weg. Het vrije woord (hoor en wederhoor) is nu juist zo belangrijk. Juist  nu moet men burgers informeren over hun rechten en plichten, Op de mogelijkheden wijzen er iets aan te doen..

Nationaal en Regionaal.

Overheden zijn traag, bijna nergens worden genomen besluiten alsnog in de huidige economische situatie gezien. De politiek ontbreekt het de lef niet een tienjaars visie op tafel te leggen alle genomen besluiten zijn recent, ondoordacht, en moeten bijna direct weer worden aangepast of bijgesteld. Alles moet wijken voor partij belang of eigengewin. Het credo regeren is vooruitzien is al jaren pasee. Anderzijds wordt die burger overspoeld met informatie die het werkelijke onderwerp vervuild, vertroebeld en onzichtbaar maakt. De burger niet echt meer weet hoe, daarop te reageren en  zijn invloed uit te kunnen uit oefenen. Er is momenteel een overvloed aan onderwerpen bekijk uw eigen Gemeente, Provincie, Wooncorporatie, Multinational, Bank of wat dan ook maar durf onderbouwde kritiek te uiten, en de burger te horen. Dit zou een prachtig medium zijn om de democratie een steuntje in de rug te geven, door met boerenverstand en praktische oplossingen te komen de overheid doet dat meestal niet. 

Enige voorbeelden, onderbouwing OZB.( konform regels) Nieuw gemeentekantoor Rotterdam /oude gebouw leeg. de extra kosten?. Nog investeren in geluidschermen als we beogen over.... jaar electrich te  rijden. In wegeninvesteren als rijden voor de burger te duur is. De salarissen van bestuurders, zonder persoonlijk risico, de Banken blijven wij deze steunen of scheiden we zaken/en spaarbanken. De lobbij in Den Haag, De ( toevallige) baantjes na Denhaag. (politiek) Salaris Rabo directie/ gebruik kunnen maken van je stemrecht als lid van een cooperatie. ESM. Euroobligatielicht enzv. Oorzaak/ beslissing / gevolg.

Draad is geen schrijver dat had u al begrepen waarvoor mijn excuus.  Zie het a.u.b.  als noodkreet van een oude burger, ik wens u succes met uw  carriere. Ook spreek ik mijn waardering uit voor deze website, en de mogelijkheden ervan en voorzie dan ook een prachtige toekomst voor dit medium.

Hoogachtend een Burger.

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een duim omhoog. Een goed begin op Xead.
Gehoord, gelezen en duim erbij.
Al schrijven word je schrijver, welkom op Xead
u bent gehoord en gelezen