Bezwaar maken tegen de Woz beschikking

Door Jcj77 gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Als je huurder of eigenaar bent van een onroerende zaak (bv. woning of bedrijfspand) krijg je jaarlijks een beschikking van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) thuisgestuurd. Op deze WOZ-beschikking staat de WOZ-waarde die door de gemeente is vastgesteld. Deze waarde zal door verschillende instanties worden gebruikt om belastingen of heffingen aan je op te leggen. Een te hoge WOZ waarde kan dus grote financiële gevolgen hebben en bezwaar maken heeft vaak zin

Hoe bepaalt de gemeente de waarde van mijn pand?

De gemeente is verplicht om elk jaar van alle onroerende zaken in de gemeente de economische waarde vast te stellen. Onroerende zaken zijn bijvoorbeeld huizen, winkels, bedrijfspanden en percelen grond. Om deze waarde te bepalen maakt de gemeente gebruik van verkoopcijfers van het voorgaande jaar. Indien er geen cijfers bekend zijn, zal de gemeente op zoek gaan naar een vergelijkbaar pand of zelf een taxatie ter plekke uitvoeren. De waarde die door de gemeente wordt vastgesteld, wordt middels een WOZ beschikking bekend gemaakt en is officieel de waarde op 1 januari van het jaar van voor je huidige aanslag. De WOZ beschikking zal de grondslag vormen voor meerdere belastingen. De hierbij aan gemeentelijke onroerendezaakbelasting (OZB), de riool- en waterschapheffingen, het eigenwoningenforfait voor je aangifte van de inkomstenbelasting en de vermogensbelasting. Hoe hoger de vastgestelde WOZ waarde, hoe meer je dus zal moeten betalen aan belastingen en heffingen.

Bezwaar maken heeft vaak zin!

De manier waarop de WOZ waarde tot stand komt, is niet altijd even nauwkeurig. Vaak wordt er gekeken naar vergelijkbare panden, die in het afgelopen jaar verkocht zijn. Als bijvoorbeeld de waarde van je huis bepaald is aan de hand van een andere woning, kan er een verschil ontstaan. Uiterlijk kunnen huizen hetzelfde zijn, maar een dakkapel of uitbouw kunnen grote invloed hebben op de waarde van een woning. Ook mogelijke grondvervuiling, het uitzicht of de buurt kunnen van invloed zijn. Benoem daarom zo uitgebreid mogelijk wat de verschillen volgens jou zijn, hoe beter het bezwaar beargumenteerd is, hoe overtuigender het overkomt. Als het bezwaar goed onderbouwd is, zal de gemeente een nieuwe taxatie moeten doen. Ook kan de gemeente besluiten om de WOZ waarde te verlagen zonder taxatie, wat feitelijk een soort van schikkingsvoorstel is.

Indieningstermijn 

Een bezwaar tegen de WOZ-beschikking moet je, binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking, indienen bij de gemeente. Als deze termijn is verstreken, staat de waarde van het pand of bedrijf voor 1 jaar vast en is bezwaar maken niet meer mogelijk. Dan krijg je voor het lopende jaar dus te hoge aanslagen voor diverse belastingen, maar het bezwaar kan in het volgende jaar weer opnieuw ingediend worden.

Niet eens met uitspraak gemeente over bezwaarschrift

Is er een uitspraak gedaan n.a.v. het bezwaarschrift en ben je het er niet mee eens, dan kun je in beroep gaan bij de sector bestuursrecht van de rechtbank. Ben je het daarna niet eens met de uitspraak van de rechtbank, dan kun je in hoger beroep gaan bij de belastingkamer van het Gerechtshof. In laatste instantie kun je zelfs eventueel in cassatie bij de Hoge Raad. Voor het instellen van beroep, hoger beroep en cassatie ben je wel griffierechten verschuldigd…dus bedenk goed of het dat wel waard is. De kosten zouden op kunnen lopen tot een niveau dat hoger ligt dan de betreffende belastingen. Er is wel een goede kans dat je gecompenseerd wordt als je een rechtsbijstandverzekering hebt, informeer daarvoor bij je verzekeraar of tussenpersoon.

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.