Obligatie in vreemde munt

Door Taibo gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Iedere belegger heeft wel al eens gehoord van obligaties, maar wat houd dit in? Is het wel veilig? Maak ik er veel winst mee? En moet ik er belastingen op betalen? Dit zijn vele vragen die behandeld worden in deze tekst.

A. Veiligheid

Qua veiligheid kunnen we zeggen dat dit ongeveer overeenstemt met de andere obligatie. Al moet er wel opgelet worden bij de muntrisico. Hierdoor kan de opbrengst in het product plots veel minder zijn dan verwacht. Dit komt doordat de koers tussen de euro en de dollar erg kan verschillen in de loop der jaren. Wel kan dit niet enkel negatief zijn, in sommige gevallen draait het uit op extra winst.

B. Liquiditeit

Aangezien de obligatie regelmatig verhandeld wordt daalt de liquiditeit. Dus ook de verhandelbaarheid van de obligatie is niet beperkt.

C. Return

Aangezien iedereen wilt weten wat zijn investering kan opbrengen gaan we ook op zoek naar de return van onze investering. Om een beeld te kunnen scheppen zoeken we volgende percentages: beurskoers, couponrente, couponrendement, effectief rendement, actuarieel rendement en de duration.
Beurskoers: 106,57% => Boven pari aangezien het boven de 100 ligt. Deze informatie vinden we
terug in de fiche van de obligatie
Couponrente: 4,25% => terug te vinden op de fiche. Ter vergelijking: de rente van de Belgische staatsobligatie ligt op 5%
Couponrendement = 4,25/106,57 x 100 = 3,98799 = 3,99% => hierbij gebruiken we de couponrente en de beurskoers.
Effectieve rendement: 3,99 % - 6,57/3 = 1,80%

Actuarieel rendement:

 

 

 

 

 


Duration:
 
Productfiche:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: http://quicktake.morningstar.com/StockNet/Bondsquote

D. Fiscaliteit

Op bepaalde obligaties betaalt u een hogere belasting, andere (zoals de lineaire obligaties en de schatkistcertificaten) zijn volledig vrijgesteld van belasting.
Inkomsten van obligaties die door natuurlijke personen met fiscale woonplaats in België worden geïnd, zijn onderworpen aan de Belgische roerende voorheffing van 15%. De roerende voorheffing wordt aan de bron afgehouden. De financiële tussenpersoon die zorgt voor het uitbetalen van de coupon is verplicht de afhouding te doen en aan de fiscus door te storten.

E. Kosten

Bij nieuwe emissies worden doorgaans geen kosten aangerekend voor de belegger. Bij aan- en verkoop van bestaande obligaties liggen de kosten hoger. Ze bestaan uit een vast recht van vijf euro, een beurstaks van 0.07%, een noteringrecht en een makelaarsloon. De financiële tussenpersoon kan ook andere kosten aanrekenen die men niet onmiddellijk opmerkt, omdat ze in de voorgestelde koers verrekend zitten. Dat is een verklaring waarom men op hetzelfde ogenblik verschillende koersen kan tegenkomen voor eenzelfde obligatie.
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.