Uitkering, bijstand, hulpvragen en noodkreet.

Door Madje88 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Geldproblemen. Wie heeft ze niet? Noem me een pessimist. Ikzelf praat liever over realist. Maar altijd als het net een tijdje (weekje, maandje...) wat beter lijkt te gaan, loopt het *gelukkig* altijd weer, zoals vanouds, in de soep.... Een gerichte vraag; over uitkeringen, bijstand en hulp. Wie weet meer, wie kan mij helpen?

Geld stinkt, geld maakt gelukkig. Geld is de oorzaak van ruzie, geld is de oorzaak van bruiloften. Oorlogen, relaties, werk en werkeloosheid. Geld is van belang.

Geld is veel. 

Veel geld kan veel maken, maar ook veel breken.

Op dit moment breekt geld mij op.

De situatie waarin ik zit, leek te verbeteren. Studie, een jaar, studiefinanciering, ook een jaar. Een 'bijbaantje' in het schrijven van artikelen op een website, goed voor een aardig zakcentje van ongeveer €340,- per maand extra. 

Inwoning bij mijn schoonouders. Kosteloos. Alleen mijn eigen vaste lasten; studie, zorg, telefoon, verzekeringen, vakbond...

Natuurlijk. Niets gaat lang goed. Het begon met de enorme verrassing van de tandarts. Zijn grap gaat me blijkbaar ruim €870,- kosten. Alleen op financieel gebied iets om goed bang van te worden. 

Gevolgd door het nieuws dat de site waar ik zo'n €340,- per maand mee bijverdiende, de kosten niet meer kan dekken. Weg bijbaantje. Over ongeveer 3 maanden hoop ik afgestudeerd te zijn, mijn master te behalen. Leuk? Nee. Een groot probleem. Geen studiefinanciering meer, geen inkomsten meer.

Nog steeds wel kosten. Ik zie er geen gat meer in. Ik ben emotioneel zeer instabiel, ben depressief, heb een chronische oververmoeidheidsstoornis en er is geen werk te vinden in mijn branche. Hier in de buurt eigenlijk in geen enkele branche. Wat moet ik over 3 maanden??

Wie biedt hulp, wie heeft een idee?

Mijn enige uitkomst lijkt op dit moment een gewaagde sprong te nemen. Namelijk uit de veilige, 'gratis' omgeving, een huisje huren. Alle eindjes knopen om te zorgen dat ik een huisje heb, om over 3 maanden bijstand/uitkering te kunnen aanvragen. Zo ben ik verzekerd van inkomsten om in ieder geval de vaste lasten te dekken.

Helaas blijkt dat als ik dit alleen zou doen, het niet dekkend te zijn. Ik kan onmogelijk rondkomen van €625,- totaal, als de huur €230,- is en mijn eigen ziektekosten en telefoon en andere vaste lasten bij elkaar al zo'n €250,- zullen zijn. Dan kan ik geen gas, water en licht betalen, laat staan eten.

Wanneer mijn vriend en ik samen zouden gaan huren, en hij vanaf september geen recht meer heeft op studiefinanciering, kunnen we €1250,- uitkering krijgen. Dat biedt wat perspectief. Maar er zitten haken en ogen aan, en zou hij zijn veilige omgeving en zijn risicoloze basis moeten opgeven. Terwijl hij nog 2 jaar moet studeren. 

Wat is de uitkomst? wat zijn mogelijkheden.... Waar doe je goed aan.. Ik zie geen opties meer. Zoek overal hulp, bij de psychiaters, bij mensen om me heen.. maar ik kom er niet uit. Ik wil mijn lief niet in de ellende storten, zeker als dat voor hem niet nodig is... Maar wat dan??

 

Ik heb een mail gestuurd naar de sociale dienst. Hen niet vertellende dat we nog geen eigen woning huren. Hoeven ze niet per se te weten. Maar ik wil  helderheid over onze eventuele plichten, als we een uitkering zouden kunnen krijgen. Lees hieronder wat ik stuurde: 

 

 

De brief die ik stuurde naar de sociale dienst.

Geachte mevrouw, meneer,

Ik heb een gerichte vraag over de mogelijkheden en plichten rondom een bijstandsuitkering.
Op dit moment studeer ik nog, ik zal mijn (master)diploma behalen in juli.
Op dat moment heb ik geen recht meer op studiefinanciering.
Mijn partner studeert ook nog. Hij moet nog twee jaar studeren, maar is vanaf september 2012
niet meer studiefinancieringgerechtigd.

In de sector waar ik voor gestudeerd heb (onderwijs) is op dit moment zeer weinig (vast) werk
te vinden, waardoor mijn angst voor werkeloosheid na mijn studie zeer groot is.
Wanneer ik een bijstandsuitkering zou krijgen in dat geval, ben ik ervan op de hoogte dat ik
moet solliciteren en dat ik ook begeleid zal worden naar werk.

Mijn vraag in dezen is, of mijn partner deze plichten aangaande de bijstandsuitkering ook zal  hebben,
daar hij nog twee jaar moet studeren. Hij valt vanaf september binnen de langstudeerdersregeling,
dus heeft dan geen recht op studiefinanciering meer. Kan hij bijstand krijgen zonder dat hij verplicht is
tijdens deze twee laatste jaren van zijn studie werk te zoeken en te accepteren? (Dit is namelijk onmogelijk
te combineren met zijn studie).

Mijn leeftijd is 23 en mijn partner is 25 jaar. Ik heb een aantal beperkingen aangaande fulltime werken,
omdat ik fibromyaltgie heb (weken delen reuma) en lijdt aan een matige depressie. Volgens de arts zal
ik niet fulltime kunnen werken.

Ik hoop dat u antwoord heeft op  mijn vragen, ik kom er zelf niet meer uit.

Hartelijk dank voor de tijd en de moeite,

met vriendelijke groet
M.

Ik wacht op antwoord, maar weet niet of ik het antwoord wel wil weten. Wie biedt hulp, wie weet raad.. Wie weet nog, hoe dit verhaal nu verder gaat?

 

 

Reacties (43) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Bericht:  
de gemeente Enschede  word ik als bijstandsgerechtigde /bijstands moeder geintimideert,mijn  uitkering is  ten onrechte stopgezet,nu inmiddels 19 weken,door de  bevinding van de ambtenaar,ik wordt beschuldigd door de sociale recherche dat ik samenwoon, Nu wil de gemeente alles terugvorderen over 5 maand met 100% boete er over en alles op geteld  ongeveer 7500  .fraude schuld.Ik ervaart de houding en toon van de ambtenaar(en) als erg neerbuigend en zelfs schofferend, iets waar ik veel meer klachten over heb. en ook is  er geen enkel begrip voor mijn persoonlijke omstandigheden.dat blijkt ook op de wijze waarop de fraude werd/is vastgesteld. Vals beschuldigen,,smaad,belaging.intimidatie 
mijn hele dossier blijkt te bestaan uit,onjuistheden,verdraaide  antwoorden en verklaringen. Zo duidelijk, dat er beschuldigingen ge-uit worden, slecht of zelfs helemaal NIET gemotiveerd of op waarheid. 
Het is van de zotte dat een  werkconsulent  even op basis van  een anonieme tip(geefster) een betrouwe  bron, dat op die basis   mij meent te beoordelen als fraudeur.Dat betekend als niet nakomen van  inlichtingenplicht de gevolgen  die er voor mij zijn.die  werden  systeematische  uitgelegt aan je,door hun, wat er wel niet allemaal met je kan gebeuren als ik niet meewerkt.,  Ik zou dan niet de info geven die ze willen hebben ,die zij allang , denken te weten en in hun bezit  te hebben,om te kunnen dreigen met hun meest favoriete bezigheid,het opschorten sequ stopzetten van de uitkering.er moet wel op een eerlijke manier onderzoek gedaan zijn  en met de juiste middelen. Niet op basis van vermoedens , van gerede twijfel ze mogen je niet zomaar beschuldige 
Het huisbezoek,voor de deur posten ,waarnemingen/observaties,de anonieme tip(gever). Ik ben al een verdachte omdat ik een uitkering heb. 
Er is schending van mijn persoonlijke integriteit en machtsmisbruik, gebruikt. om van te voren de diagnose te kunnen stellen. en dan wordt mij suggestieve vragen gesteldt. waaruit ik al gelijk op kon maken wat de eindconclusie zal zijn.Er was geen enkele ruimte voor nuancering van mij antwoorden. Het eerste gesprek leek wel een kruisverhoor van anderhalf uur, waarin de beerput van mijn leven zonder enkel gevoel van mededogen werd opengetrokken, waarna ik huilend na huis fietste om daar het huisbezoek voort te zetten. Ik kreeg het verslag  van het 1ste gesprek niet onder ogen, Het na/inlezen en kritiek of verbeteringen kon ik hebben.mocht het wel even zien en dan tekenen.Ik ben beschreven als een crimineel, Een dadertype. Ik ben niet impulsief. In tegenstelling: ik ben een twijfelaar en een treuzelaar die lang wikt en weegt.en met andere woorden: niemand luister naar mij en men doet maar met mij! Alsof ik helemaal geen mens ben. Ik ben kapot gemaakt. wordt afgemaakt door de ov
erheid. 
En rechten schijn ik niet te hebben.en hun mening telt,  
De medewerker sprak mij aan op mijn non-verbale gedrag,tijdens het1ste gesprek.blijkbaar gooide ik olie op het vuur door middel van mijn antwoorden. Ik wist gewoon niet hoe ik moest reageren op de manier van zijn ondervragen, kwaad worden of juist niet?  Ik wordt  bij voorbaat al schuldig geacht.  
Als ik ooit weer (vals) van iets beschuldigd zou worden  Bij bv (amk!) en nu sociale dienst , en dit rapport zou boven tafel komen, dan ben ik de lul. dan is mijn schuld bij voorbaad bewezen! (Dat heb ik in het verleden te danken aan een valse ex schoonma) die mijn nog steeds haat) , zo mag de overheid niet met mij omgaan! 
Ik heb een advocaat voor een indienen van bezwaar en aanvraag van een voorlopige voorziening.  
Het heefdt nu voor mijn  tot schrijnende toestand geleid, namelijk dat mijn  
bijstandsuitkering  is  beeindigd ik heb nu geen inkomen.  
is zeer curieus te noemen en verre van correct.klachten heb ik over de bejegening door klantmanagers. Ik voel me onheus behandeld, afgescheept en onbegrepen.  
Met mijn persoonlijke omstandigheden wordt geen rekening gehouden. 
er zijn zeker  bijzondere omstandigheden,  
Nu na 4 maand kan ik geen vaste lasten betalen en voor verschillende komen er  al deurwaarders.er achterstanden in mijn vaste lasten En dan heb ik het nog niet over de incassokosten, kosten van deurwaardersexploten, enz.en er dreigt er voor mij en 2 jonge kinderen ontruiming van de woning en afsluiting van energie.  
-ik moet een beroep gaan doen op de voedselbank  
- het komt op vrienden aan,die voor mij beetje levensonderhoud aanbieden Maar dat biedt nog geen oplossing voor de daardoor ontstane achterstanden in de vaste lasten. Ik probeert in deze periode zo veel mogelijk betalingen te doen van mijn toeslagen en leningkjes/ of schenkingen van vrienden.Maar het inlopen van mijn  achterstanden is  een groot probleem met (dreigende) afsluiting van energie of uithuiszetting als gevolg. 
Alles doordat ze mij ten onrecht geen bijstand hebben uitgekeerd. 
mijn/ gezin  is in Grote  moeilijkheden en vrees ik, voor de verzorging van mijn 2 kinderen.Ik moet op zoek naar hulpverleningsinstellingen voor hulp.  
Het effect op mijn mentale gezondheid is groot.met de gedachten dat ik met mijn kinderen dakloos wordt wandt Betalingen zijn voorlopig niet meer mogelijk 
Heb opnieuw bijstand aan gevraagd..12 weken is het in behandeling geweest. Met besluit afwijzing bijstand levens onderhoudt.En terug betalen voorschotten, nieuwe schuld erbij. 
de aanvraag  is afgewezen (want de omstandigheden zijn er niet  naar)  inmiddels is uithuis plaatsing in werking. 4 maand huur achterstand.al niet te spreken over de on geopende deurwaarde brieven, ik durf het niet , om ze open te maken, Er is een huiszoeking,waarnemingen,buurtonderzoek,gedaan/en nodige rapporten werden vast gesteld.zonder dat ik ook er maar iets van af op de hoogte was. 
wie geen arbeidsverleden heeft opgebouwd kan alleen aanspraak maken op de bijstand,mits je voldoet aan de voorwaarden.twweverdiener of samenwonende partner tellen sinds 1 januarie 2012 als een.er kan dus maar een uitkering per adres worden uitgekeerd,voor allebei gelden de regel dat zij verolicht zijn te solliciteren,was deze info behulpzaam?bericht me dan .
Ook ik heb helaas geen adviezen, maar wil je wel heel veel sterkte wensen en hopelijk vindt je snel een oplossing.
Lieve Madje, ik heb geen adviezen maar gelukkig lees ik er hierboven heel wat. Ik wens je veel sterkte en hoop dat je website gaat lopen, zoek ons op om als deze klaar is om de link in de wereld te helpen.
madje@ ik vind het nog niet eens zo'n slecht idee om bijles te geven. Er zijn heel veel kinderen die gebaat zijn bij één op één lessen. Ik denk hierbij aan kinderen met autisme of andere aanverwante syndromen. Normaal kost dit soort bijles al gauw ? 35 euro per uur. Jij bent bijna afgestudeerd en kunt dit aan huis doen of bij de klant zelf. Een website maken is een goed idee maar mag ik je ook adviseren om volop gebruik te maken van de sociale media? Breng de scholen hiervan ook op de hoogte. Zij zullen ouders en kinderen dan door verwijzen naar jou toe. Heel veel sterkte met alles!
Als je je nog kunt specialiseren met een cursus, dan is werken als zzp een hele goede toekomst denk ik. Ik weet niet of je studie specifiek gericht is, maar er zijn natuurlijk altijd 'moeilijke' leerlingen. Die hebben altijd hulp nodig. Denk aan autisme/adhd/dyslectie... Ik denk dat jij dat aankunt, daar ook feeling mee hebt. Als je jezelf dan gewoon bij beasisscholen in de buurt profileert met een folder/brief dan zit daar vast genoeg werk in.

Ik herken het hulpeloze gevoel van geen geld en wel willen studeren maar al te goed. Maar er komt wonderbaarlijk genoeg echt altijd een uitweg, ook al denk je nu van niet. Alles is ergens goed voor en misschien was dit net wat je nodig had om succesvol voor jezelf te beginnen. Als je een vaste baan hebt doe je dat niet meer zo snel!
ja ik weet wat het zeggen wil.,ik strijd ook steeds tegen de afbrokkeling van de armoe naaer nog armer.ik zal er de vlg keer ook over schrijven, veel sterkte jack