2012: minder Netto inkomen?

Door Theun50 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

2012: minder NETTO inkomen? Zorgen over inkomen.

2012: minder NETTO inkomen?
netto inkomen soms onder het bruto sociaal minimum.
 

Her en der hoor ik signalen van mensen met een (sociaal) minimum inkomen die zich zorgen maken over dat inkomen.
Die zorgen richten zich voornamelijk op de stijging van de lasten en de onzekerheid van de hoogte van hun inkomen in de eerste maand van 2012.
De Bruto minimum lonen en de daaraan gekopelde uitkeringen zijn dan wel met 0,79% gestegen maar het Netto verhaal geeft (soms) een heel ander beeld!

Mensen met een laag inkomen (o.a. werknemers tot 57 jaar)  gaan er iets op vooruit.
Voor mensen met een inkomen vanaf € 3.000,- bruto per maand én oudere werknemers vanaf 57 jaar moeten rekening houden met een daling van het nettoloon.
Mensen met een minimumloon (in 2012 bruto €1.446,60 per maand) gaan er ongeveer € 13,73 per maand op vooruit, een schamele stijging van 1,13% die tendele weer teniet wordt gedaan door o.a. de stijgende Gemeentelijke lasten en lagere toeslagen!
 
Ik zal proberen dit cijfermatig, kort en bondig, aan te tonen.

Voorbeeld 1:
Het minimum inkomen van een echtpaar zonder thuiswonende kinderen:
Inkomsten en uitgaven 2012   (netto per maand)
 
Inkomsten Bedrag   Uitgaven Bedrag  
       
Vrouw (parttime baan) €     425,58   Huur €    512,12
Man (i.o.a.z. uitkering) €     811,62 Verzekeringen €      14,39
Huurtoeslag €     242,00 Bank spaarplan €      75,00
Zorgtoeslag €     145,00 Vodafone mobiel (man) €      17,00
    UPC (radio-tv-internet-telefoon) €      49,00
    Bank paskosten €        3,38
    KPN mobiel (vrouw) €      32,00
    Energiekosten €    190,00
    Uitvaart verzekering €      34,42
    Ziektekosten premie (beiden) €    283,06
    Water €      30,00
    Zaterdag krant €      10,00
    Zuiveringsheffing €      14,90
       
  €  1.624,20   € 1.265,81
                 
Inkomsten en uitgaven 2011   (netto per maand)
 
Inkomsten Bedrag   Uitgaven Bedrag  
       
Vrouw (parttime baan) €     422,24 Huur €    512,12
Man (i.o.a.z. uitkering) €     805,24 Verzekeringen €      14,39
Huurtoeslag €     262,00 Bank spaarplan €      75,00
Zorgtoeslag €     146,00 Vodafone mobiel (man) €      17,00
    UPC (radio-tv-internet-telefoon) €      45,00
    Bank paskosten €        3,38
    KPN mobiel (vrouw) €      32,00
    Energiekosten €    190,00
    Ziektekosten premie (beiden) €    274,01
    Uitvaart verzekering €      34,42
    Water €      35,00
    Zaterdag krant €      10,00
       
  €  1.635,48   € 1.242,32

Beschikbaar saldo per maand in 2011: € 393,16  voor levensonderhoud =  € 90,73 per week
Beschikbaar saldo per maand in 2012: € 358,39  voor levensonderhoud =  € 82,75 per week
Netto verschil:  €   34,77  minder te besteden per maand.
 
Het minimum “leefgeld” (levensonderhoud) voor een alleenstaande is € 50,- netto per week!
Het minimum “leefgeld” voor een echtpaar zonder kinderen is dus € 100,- netto per maand!

Kleine toelichting.
In 2011 werden de zuiveringslasten nog via de Energienota (maandbedrag) betaald.
Vanaf 1 januari 2012 moeten deze lasten apart worden betaald.
De Gemeentelijke lasten vallen onder de kwijtscheldingsregeling vanwege het lage inkomen.
Inkomen minus de toeslagen: € 1.237,20 per maand netto.

Voorbeeld 2.
Alleenstaande vrouw/man (ouder dan 65 jaar) in een verzorgingstehuis.
Inkomsten / uitgaven per maand.  2012
 
Inkomsten   Uitgaven  
       
SVB (aow) €    836,44 Telefoon kosten  (±) €     48,00
Bedrijfs pensioen €    237,95 *Verzorgingstehuis (±) €     67,00
Zorgtoeslag €      69,00 Ziektekostenpremie €   116,02
    Begrafenisverzekering €     41,11
    Levensverzekering €     12,16
    Bank paskosten €        5,42
    Banksparen €      68,07
    Eigen zorgbijdrage €    701,28
       
  € 1.143,39   € 1.059,06

Inkomsten / uitgaven per maand.  2011.
 
Inkomsten   Uitgaven  
       
SVB (aow) €    829,88 Telefoon kosten €     48,00
Bedrijfs pensioen €    237,95 *Verzorgingsthuis (±) €     67,00
Zorgtoeslag €      69,00 Ziektekostenpremie €   109,02
    Begrafenisverzekering €     41,11
    Levensverzekering €     12,16
    Bank paskosten €        5,42 
    Banksparen €      68,07
    Eigen zorgbijdrage €    642,54
       
  € 1.136,83   € 1.043,32

NB.
*Verzorgingstehuis:
- abonnement TV   € 6,35
- winkeltje  € 13,50  (gemiddeld per maand)
- activiteitenpas  € 5,50
- waskosten  € 42,00
 
Beschikbaar saldo per maand in 2011: €  93,51  voor levensonderhoud = € 21,58 per week
Beschikbaar saldo per maand in 2012: €  84,33  voor levensonderhoud = € 19,46 per week
Netto verschil: €    9,18  minder te besteden per maand.
 
Een paar oorzaken.
Een aantal oorzaken liggen tengrondslag aan het lagere netto loon.
De inkomensafhankelijke premie zorgverzekeringswet daalt van van 7,75 procent naar 7,1 procent. Daarnaast stijgt de bovengrens van de grondslag van 33.427,- euro naar 50.064,- euro.
Hierdoor gaat een werknemer soms wel 924,- euro meer premie per jaar betalen.
En omdat ook de spaarloonregeling is afgeschaft, betaalt een werknemer automatisch meer loonheffing over zijn hogere brutosalaris.
De huurtoeslag en de zorgtoeslag zijn ook (ongeveer) 20,- per maand lager dan in 2011.
 

Ik geef hier verder geen commentaar bij, ik zou zeggen: oordeel verder zelf.

Leefgeld.
“Leefgeld”, het woord zegt het al, is om van te kunnen leven.
Dus voor de (dagelijkse) boodschappen maar ook voor kleding, schoeisel,schoonmaakmiddelen e.d.
Kortom, producten die men regelmatig in een huishouden gebruikt.
 
Kwijtschelding.
Mensen met een (te) laag inkomen kunnen bij hun gemeente een aanvraag indienen voor ”kwijschelding” van gemeentelijke lasten.
 
Veel over geschreven.
Op de Xead-site is al heel veel geschreven over deze “problematiek” en het lijkt mij zeker zinvol om deze artikelen eens op te zoeken en te lezen.
Print de artikelen desnoods uit en doe er, voor zover mogelijk, uw voordeel mee.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
heel duidelijk geschreven duim
Helder en nuttige voorbeelden!