Arbeidsrecht: werk maken van werk

Door Ronaldm gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Als werknemer en werkgever ga je een relatie met elkaar aan. Hier komen rechten en plichten uit voort. Maar hoe zit dat nou precies in elkaar?

Hoe dient een werkgever zijn medewerkers te behandelen? Wat zijn de verplichtingen van een werknemer? Wat gebeurt er bij ontslag? Dit zijn allemaal vragen waarop het arbeidsrecht een antwoord tracht te bieden. De relatie tussen werkgever en werknemer staat centraal in het arbeidsrecht, dat samen met het sociaal zekerheidsrecht deel uitmaakt van het sociaal recht.

Werkgevers en werknemers


Werkgevers en werknemers hebben geen gelijkwaardige relatie omdat je als werknemer onder een baas of werkgever werkt. Beiden zijn echter verplicht zich goed te gedragen tegenover elkaar, maar dit is al snel vatbaar voor interpretatie. Daarom zorgt het arbeidsrecht voor de bescherming van de werknemer tegen de hogere positie van de werkgever. Dat leidt tot een aantal regels waaraan je als werkgever moet voldoen, zoals het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, loonbetaling, opzegtermijnen bij ontslag, ziekte, verlof, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden. Maar ook als werknemer heb je bepaalde verplichtingen tegenover je werkgever. Zo dien je je werk eerlijk en nauwkeurig uit te voeren zoals opgedragen door de werkgever, mag je geen vertrouwelijke informatie verspreiden en is het verboden om voor oneerlijke concurrentie te zorgen.

Soorten arbeidsovereenkomsten


Als werknemer sluit je een contract af met de werkgever in de vorm van een arbeidsovereenkomst. Hiermee verbind je je ertoe arbeid te verrichten onder het gezag van de werkgever en krijg je daar loon voor in de plaats. Er bestaan verschillende soorten arbeidsovereenkomsten, onderverdeeld op basis van criteria zoals de duur, het aantal werkuren of het soort werk. Zo zijn er deeltijdse of voltijdse arbeidsovereenkomsten voor bepaalde of onbepaalde tijd voor arbeiders, bedienden en studenten. Met de werkgever sluit je een individuele arbeidsovereenkomst af die specifiek op jou van toepassing is, maar er bestaan ook collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s). Afhankelijk van de sector waarin je werkt, zijn hier bijzondere regelingen in vastgelegd, bijvoorbeeld voor pensioenen, overuren en ziekte.

Arbeidsconflicten


Al deze regels zijn bedoeld om arbeidsconflicten te voorkomen of op te lossen. Toch komen geschillen tussen werkgevers en werknemers nog vaak voor, bijvoorbeeld omwille van een slechte verstandhouding of het niet naleven van de overeenkomst. In het beste geval worden deze conflicten in overleg of door bemiddeling opgelost en kan je gewoon blijven werken. Anders wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd: door de werkgever, de werknemer of in onderling overleg. Aan het ontslag hangen bepaalde opzegtermijnen vast, afhankelijk van de soort van overeenkomst. Een uitzondering hierop is de onmiddellijke beëindiging wegens dringende reden.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Informatief geschreven maar wel voor een kleine doelgroep.

Pork geeft de DUIM.
FAN is hij al.


DRIMPELS zijn als dromen in het water.