Leidinggevende de belangrijkste factor bij pesterijen?

Door Mrizsa gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Pesten is een ingrijpend probleem en vindt meestal plaats op jonge leeftijd. Echter zien we steeds meer dat ook op latere leeftijd pesterijen voorkomen, voornamelijk op de werkvloer. Pesten is een kwalijke zaak en kan voor veel problemen zorgen voor de gepeste werknemer, maar ook voor de afdeling waarbinnen dit gebeurd. Waarom wordt er gepest op het werk?

De slachtoffers

Het is voor een pestkop makkelijk om iemand te pesten. Veelal zijn deze mensen vroeger op school ook al gepest en worden door deze voorgeschiedenis vaak gemakkelijker opnieuw slachtoffer. Deze slachtoffers zijn “anders” in de ogen van de pestkop en daardoor een eenvoudige en bereikbare prooi. Slachtoffers zijn meestal weerloos tegenover de pestkoppen, ze komen niet voor zichzelf op en ze straffen de pesters niet af. Daarom blijft het pesten doorgaan.

Gevolgen van het pesten

De slachtoffers van pesten op het werk zijn sneller en langduriger ziek; de prestaties verminderen en ze durven uiteindelijk niet meer naar het werk. Daardoor kan zelfs een depressie of andere psychische problemen ontstaan. De waardigheid en mentale integriteit worden aangetast. Ook kunnen er problemen ontstaan binnen de privéomgeving. Allemaal zeer ernstige problemen die je als werkgever zeker wilt vermijden. De sfeer op de werkvloer lijdt onder dit pesten, en daarmee ook de werkprestatie van de rest van het personeel. Door een gespannen sfeer kunnen de arbeidskrachten ook nadelige gevolgen ondervinden. Jaarlijks zorgt pesten op het werk voor ruim 4 miljoen extra verzuimdagen. Voor de werkgever zorgt dit voor veel extra kosten, niet alleen voor verzuim maar ook voor juridische afhandelingen, medische kosten, werving en selectie etcetera.

Soorten pesten

Er zijn verschillende vormen van pesten te onderscheiden: Sociaal isoleren, bespotten, roddelen, dreigementen, lichamelijk geweld, seksuele intimidatie en racisme. Bovengenoemde vormen van pesten vallen binnen het arbeidsrecht onder de noemer; onplezierige arbeidsomstandigheden. Medewerkers voelen zich niet veilig of vernedert op het werk. In artikel 4, lid 2 van de Arbo-wet staat dat de werkgever beleid dient te voeren met betrekking tot het beschermen van werknemers tegen seksuele intimidatie en tegen psychisch of fysiek geweld. Sinds 1994 is dit artikel opgenomen in de Arbo-wet. Echter moet dit onder omstandigheden plaatsvinden die rechtstreeks verband houden met de te verrichten arbeid. De arbeidsinspectie moet er op toezien dat de regels van de Arbo-wet op de werkvloer daadwerkelijk uitgevoerd worden. Nalatigheid kan met een (geld-) boete bestraft worden. Er zijn nog andere wettelijke regelingen waarop teruggevallen kan worden bij pesten op de werkvloer. Hierbij kan de link gelegd worden met het gewone arbeidsomstandighedenbeleid, door middel van het beginsel van goed werkgever en goed werknemer in artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek.

omgaan met pesterijen

Er staat veel in de wet over rechten en plichten bij pesten op het werk. Vaak is het voor individuele slachtoffers moeilijk hiermee om te gaan. Veelal is er schaamte of is het moeilijk om aan te tonen dat er gepest wordt, zeker als de gehele afdeling dit tegenspreekt. Hier komt de rol van de leidinggevende in beeld, die de verantwoordelijkheid heeft om dit probleem de kop in te drukken.

De taak van de leidinggevende

De leidinggevende heeft de taak om pesten tijdig te herkennen en in te grijpen. Een korte opmerking is vaak voldoende om de norm binnen de groep duidelijk te maken of opnieuw aan te scherpen, om zo pestgedrag te verminderen. Hoe langer het pestgedrag duurt, hoe moeilijker ingrijpen wordt. Eerst waren bepaalde opmerkingen geoorloofd, nu ineens niet meer. Belangrijk is dat de leidinggevende zich niet laat verleiden tot het starten van een discussie betreffende het pesten. Pesten is niet geoorloofd, ongeacht de oorzaak. Blijft de situatie ondanks ingrijpen van de leidinggevende toch hetzelfde, dan dient er overplaatsing van de pester plaats te vinden.

Hoe denk ik erover?

Naar mijn mening is de leidinggevende de belangrijkste persoon binnen het bedrijf als het gaat om pesterijen. Als de werknemer het gevoel heeft dat deze achter hem/haar staat, is de drempel om over pesten te praten lager. De leidinggevende is de eerste contactpersoon voor de medewerker en wordt gezien als autoritair persoon. Deze is ook de aangewezen persoon om de pester aan te spreken op zijn of haar gedag. De leidinggevende kan veranderingen aanbrengen binnen het bedrijf waardoor het slachtoffer en de pester geen contact meer hebben of op goede voet weer verder kunnen. De leidinggevende moet er naar mijn idee voor zorgen dat de pester degene is die gestraft wordt en niet in een hogere functie wordt geplaatst, dit zou dan als het ware een beloning zijn. Een open communicatie voorkomt negatief groepsgedrag en daarmee pesten. Lage werkdruk zorgt voor minder discussie en daardoor wellicht minder pesten omdat er minder stressvorming is. Door stress kan er geprikkeld gereageerd worden en daarnaast kunnen bepaalde opmerkingen verkeerd opgevat worden. Daardoor kunnen woordenwisselingen ontstaan die daarna kunnen uitmonden in pestgedrag. Allemaal factoren waar een leidinggevende rekening mee kan en moet houden om pesten te voorkomen en te bestraffen. De leidinggevende heeft een sleutelfunctie bij pesterijen op het werk.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Hallo,
zie het artikel Corrupte vakbondstuig en toga criminelen: http://www.actueelnieuwsnederland.nl/artikel/100004899/corrupte-vakbondstuig-en-toga-criminelen.html