Zo verdien je veel geld!

Door TheNews gepubliceerd op Friday 28 September 12:09

De industrie verplaatse zich in de loop der jaren en dat doet het nog steeds!

Dynamische ontwikkeling van de wereldindustrie


Na de Tweede Wereldoorlog moest de wereldeconomie terug opgebouwd worden. De
voornaamste kenmerken in die tijd waren de sterke tegenstellingen tussen het Oostblok
(de communistische landen) en het Westen (de kapitalistische landen).
In 1947 deed men een poging om het protectionisme van de dertiger jaren af te schaffen
en dit door het oprichten van de GATT (General Agreement on Tarriffs and Trade).
Het resultaat was een sterke economische groei (vooral in de zestiger jaren) die vooral
merkbaar was in de industriële productie. Vanaf 1975 manifesteert zich een economische
crisis. Deze wordt doorgaans toegeschreven aan een combinatie van een aantal
factoren.

• stijging van de loonkosten o.i.v. de vakbonden
• concurrentie van de nieuwe industrielanden
• de stijging van de olieprijzen

 

Verschuivingen binnen de geïndustrialiseerde landen


Binnen de kapitalistische landen kunnen we vier belangrijke verschuivingen zien in de
periode tussen 1963 en de jaren ’80.
* De USA blijft de belangrijkste industriële natie maar hun overwicht is minder opvallend.
* Duitsland en Japan hebben hun positie verstevigd (sterkste groeipercentage)
* De pionier van de industrialisatie, het Verenigd Koninkrijk, blijft in belang afnemen.
* In de jaren ’70 lag de groei beduidend lager dan in de jaren ’60 ; in de jaren ’80 zet
die negatieve evolutie zich nog door en ook in de jaren ’90 is er geen beterschap.

 


Opkomst van de nieuwe industrielanden


De ontwikkelingslanden vormen een heterogene groep ; sommige landen hebben een belangrijke
industrie maar in de meeste landen blijft de industriële productie vrij onbelangrijk.
Bij de landen die behoren tot de groep van de ‘middeninkomens’ zitten een aantal landen
met een sterke industriële groei. Dit zijn de nieuwe industrielanden.
Ook de oude communistische landen sterk op. Belangrijk hierbij is de aanwezige arbeidsmarkt
en de grote hoeveelheid goedkope infrastructuur, de gemakkelijke arbeidsvoorschriften
(o.a. veiligheid) en de lage lonen.

 

Verdichting van de wereldrelaties o.i.v de evolutie van transport en media


Transport

Door het snellere vervoer kunnen verschillende zaken sneller tot bij ons komen.
Containerschepen varen de hele wereld rond, en doen op een tachtigtal
dagen twintig grote havens aan. Hierdoor worden we overspoeld met zaken
van overzee, zoals vlees uit Argentinië, fruit uit Nieuw-Zeeland, cd-spelers
uit Japan, …


Media

gebeurtenissen komen onmiddellijk tot bij ons. De Olympische Spelen van 2008
in Beijing (China) konden we rechtstreeks volgen, net zoals we dat deden met
de Europese Voetbalkampioenschappen in Zwitserland en Oostenrijk, 2008.
Communicatie : wanneer je op studiereis bent in het buitenland, kan je via je gsm onmiddellijk
met je ouders of vrienden contact opnemen. Het is alsof ze
net naast je staan. Het lijkt wel of de wereld kleiner is geworden.
We spreken van een globalisering of mondialisering.


Wat is globalisering precies?


Letterlijk betekent het: “verspreid raken over de hele wereld”. Door de techniek en
moderne communicatiemiddelen weten we veel sneller wat er aan de andere kant van de
wereld gebeurt. De aardbewoners raken in toenemende onderlinge verbondenheid en
afhankelijkheid van elkaar. De wereld is steeds meer een dorp.

Eindconclusie

Aangezien de industrie zich steeds op andere locaties gaat vestigen, en steeds naar de landen trekt met goedkope werkkrachten en een grote afzetmarkt, is het logische gevolg dat in de loop er jaren de industrie zich meer en meer naar de Oostblok landen zal verplaatsen. Ook China en gebieden langs de Pacific Rim zullen een enorme boost krijgen. De Pacific Rim zal daarbovenop één van de belangrijkste industrie gebieden gaan worden omdat er daar een grote plattelands vlucht aan de gang is. Ook zijn alle landen hier makkelijk te bereiken via oceanen en zeeën wat het transport weer makkelijker maakt. Bij de Oostbloklanden zitten we dan weer met het probleem van warme havens, deze hebben zij niet en zal transport in de winter bemoeilijken waardoor het altijd net iets duurder zal zijn dan het Pacific Rim gebied.

 

 

© TheNews - 2011

Reacties (8) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant!
interessant artikel duim
goede analyse duim en fan
interessant artikel
een goede pakkende titel heb je gekozen!
interessant artikel. klasse gedaan.
Interessant geschreven artikel, top gedaan.