Public

Wat is een marketingbeleid?

Emmia > Xead - Ondernemen & werk

Het marketingbeleid

Het marketingbeleid van een commerciële organisatie wordt gedefinieerd als een beleid van de onderneming dat alle activiteiten omvat die gericht zijn op maximale behoeftebevrediging van de afnemers. Met dit beleid moet natuurlijk ook de doelstellingen van de onderneming kunnen gerealiseerd worden.

Doelstellingen

Een aantal doelstellingen van een organisatie kunnen zijn:
- Het behouden of vergroten van het marktaandeel
- Het behouden van een goede relatie met de overheid
- Het zorgen voor een prettige sfeer onder het personeel
- Het zorgen voor werkgelegenheid
- Het verhogen van de arbeidsproductiviteit

Strategie

Het marketingbeleid houdt dus in dat niet het product dat de organisatie in bezit heeft, maar de behoeftebevrediging van de doelgroep centraal staat bij de markstrategie. De marketer moet nagaan welke behoefte hij wil bevredigen. Hij moet zich er dan wel van bewust zijn dat zijn product/dienst een tijdelijke manier van behoeftevoorziening vormt.
Door veranderingen in de markt wordt de marketingstrategie voortdurend aangepast, waardoor marketing een dynamisch proces wordt. Het marketingbeleid kan gezien worden als de basis voor toekomstig succes. Immers, als deze goed in elkaar gestoken is, brengt het de gestelde doelstellingen en de daarmee samenhangende succes dichterbij. Het opstellen van een marketing beleid zorgt ervoor dat er inzicht ontstaat. Er kan aan de hand hiervan prioriteiten gesteld worden en een draagvlak gecreëerd worden voor de keuzes van een organisatie. Ook kan een goed marketingbeleid bijdragen aan de positionering van de organisatie in de markt.

 

Belangrijk

Het marketingbeleid wordt afgeleid uit de informatie wat verzameld is bij het marktonderzoek.
Keuze, invulling, communicatie en prijsstelling zijn belangrijke begrippen voor het marketingbeleid. Het is namelijk onder andere van belang dat er een juiste keuze wordt gemaakt van producten en diensten. Daarbij moet men niet alleen gericht zijn op de wensen en belangen van de afnemers, maar ook het benutten van de eigen kwaliteiten. Verder is de invulling van die producten van belang. Hierbij moet er gedacht worden aan welk gevoel de organisatie wil oproepen. Ook de communicatie over zowel de goederen/diensten en de organisatie zelf speelt een essentiële rol, hoe moet een bepaald gevoel gecreëerd worden en hoe kan het beste worden ingespeeld op de wensen en belangen van de doelgroepen. Ten slotte is de prijsstelling een belangrijk begrip, waarbij het vooral draait om op de hoogte te zijn van de prijzen die de afnemers bereid zijn te betalen voor de goederen en diensten en of deze prijzen ook voldoende rendement opleveren. Het is dan handig om aan de doelgroepen bekend te maken uit welke kosten en baten een product of productgroep is opgebouwd.
 

 

Waarom heeft een organisatie een marketingbeleid nodig?

Het voortbestaan van een organisatie is sterk afhankelijk van de verkoop van de producten enof diensten van de organisatie. Een weldoordacht marketingplan is daarom essentieel om de verkoop van deze producten en/of diensten soepel te laten verlopen.
Een marketingbeleid is noodzakelijk voor een organisatie, aangezien dit het effect van de marketingactiviteiten van een organisatie kan vergroten. Met behulp van het marketingbeleid kunnen de gestelde doelstellingen stapsgewijs bereikt worden en onnodige verspillingen worden voorkomen. Het doel van het beleid is uiteindelijk er voor zorgen dat de marketing de juiste doelgroep bereikt en dat er zoveel mogelijk uit de markt gehaald.
Een marketingbeleid ontstaat door alle marketingactiviteiten binnen een organisatie te converteren. In een marketingplan wordt stap voor stap alles doorgenomen om de organisatie klaar te stomen voordat het daadwerkelijk de markt kan bewerken. Er wordt aangespoord om over relevante kwesties goed na te denken en voorkomt dat belangrijke onderdelen worden vergeten.
Het marketingplan maakt het voor een organisatie mogelijk om de wensen en belangen van de afnemers binnen een bepaalde omgeving te verkennen, analyseren en te interpreteren. Daarna kunnen deze gegevens verwerkt worden in een marketingstrategie en marketingtactiek.
Om nieuwe klanten te verwerven, de bestaande klanten te behouden en meer uit klanten te halen heeft marketing een vitale functie. Marketeers kunnen door middel van een goed marketingbeleid voorwaarden scheppen om de klanten het zoveel mogelijk naar hun zin te maken.
De plannen voor het komende jaar of jaren staan in het plan vermeld en kan door iedereen binnen de organisatie gelezen worden. Dit zorgt er voor dat iedereen op de hoogte is en bevordert de interne communicatie.
Ook voor de beoordeling speelt het marketingbeleid een belangrijke rol. Aan het eind van het jaar zijn de marketeers namelijk in staat om te evalueren of de gestelde doelstellingen zijn bereikt.
 

 

28/09/2012 12:08

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:36
Leuk, maar ik denk dat je marketing niet op 1 pagina kan uitleggen. Je heb er eerder 150 nodig.