Veilig werken langs de weg

Door Mowi gepubliceerd op Monday 19 November 05:44

Werken langs de weg. Sommige mensen moeten het beroepsmatig, maar het kan erg gevaarlijk zijn. De mensen die hun werk op of vlakbij drukke wegen hebben, letten altijd goed op hun eigen veiligheid, maar de risico's zijn soms maar moeilijk in te schatten als een automobilist bijvoorbeeld een onverwachte actie uitvoert. De gevolgen, kunnen schrikbarend zijn.

Veilig werken langs de weg

Veilig werken langs de weg. Het klinkt zo eenvoudig, gewoon goed oppassen. Maar als het je werk is om dichtbij of zelfs op de wegen zelf je werk uit te moeten voeren, dan zijn de risico's altijd aanwezig. Niemand heeft ogen in het achterhoofd.

Risico's

Veilig werken langs de weg. Werken op, aan of langs wegen brengt veel risico's met zich mee, ongeacht of dit nu binnen of buiten de bebouwde kom gebeurt. Een belangrijk aspect bij deze risico's is het samenspel tussen de weggebruikers en de mensen die de werkzaamheden uitvoeren. Het gedrag van weggebruikers kan variëren van (te) voorzichtig tot ronduit gevaarlijk, asociaal en soms agressief.

Maatregelen

De wegwerker heeft met al deze gedragsvormen te maken en zal door de juiste maatregelen te nemen ervoor moeten zorgen dat zijn eigen veiligheid en gezondheid te allen tijde gewaarborgd is. De wegwerker is immers de meest kwetsbare partij. Het afzetten van een gebied waarin wordt gewerkt, creëert extra veiligheid. Hoe groot die extra veiligheid is, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de afzetting. In de Risico- Inventarisatie en Evaluatie zal werken op, aan of langs de weg als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.

Cursussen

Het geven van inzicht in de risico's die verbonden zijn aan het werken op, aan of langs wegen en het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zijn noodzakelijk voor het veilig (Iaten) uitvoeren van werkzaamheden. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelgroep en vooropleiding

Mensen die operationeel, als toezichthouder of als projectleider bij werkzaamheden op, aan of langs de weg betrokken zijn. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur en inhoud

De cursussen veilig werken langs de weg wordt meestal gegeven in één complete dag. In het hele land worden deze cursussen gegeven. Het is zelfs mogelijk om via internet deze cursus te volgen.

Aan de orde komen daarbij:

 

 • Arbowet
 • Bouwplaatsbepaling Arbobesluit
 • Arbeidstijdenwet
 • Wegenverkeerswetgeving
 • Maatregelen op autosnelwegen (wegmarkering, persoonlijke bescherming e.d.)
 • Maatregelen voor kleine werkzaamheden op en langs de vluchtstrook
 • Maatregelen op niet-autosnelwegen en in de bebouwde kom
 • Praktische richtlijnen voor het veilig werken langs de weg
 • Checklist 'veiligheid langs de weg'.
   

De cursussen worden afgesloten met een toets. Cursist ontvangen na het goed doorlopen van de cursus een certificaat van deelname. Om de kennis en vaardigheden goed op peil te kunnen houden, is het volgen van een herhaling iedere vijf jaar noodzakelijk.

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed artikel