Artikel over relaties

Door Nwalkmaar gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

In de afgelopen eeuw hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de verhoudingen tussen mannen en vrouwen

Lichaamstaal van mannen en vrouwen
Is er verschil?
In de afgelopen eeuw hebben zich veel ontwikkelingen voorgedaan met betrekking tot de verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Niet altijd hebben vrouwen dezelfde rechtspositie gehad als mannen en het is goed dat daar verandering in is gekomen. Mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig, daar kan iedereen het wel over eens zijn. Dit neemt niet weg dat er tussen mannen en vrouwen verschillen bestaan in uiterlijke verschijning, gedrag en communicatie. Meestal vinden we deze verschillen ook wel leuk. We maken dan ook dankbaar gebruik van deze verschillen. Soms betreft het dan een spel om de aandacht of om de liefde, maar vaak betreft het toch nog een strijd om de macht. Bewustwording van lichaamstaal helpt om hier grip op te krijgen.
Is het een jongen of een meisje?
Of het een jongen is of een meisje, is een van de eerste dingen die mensen willen weten wanneer er een baby is geboren. Korte tijd daarna hangt de huiskamer van het gelukkige paar vol met rose of lichtblauwe felicitatiekaartjes en staan muisjes in dezelfde kleur op het menu. Het verschil tussen jongen en meisje heeft dus vanaf het allereerste begin onze aandacht. We koesteren dit verschil ook en zijn er trots op. Hoewel kleine meisjes misschien net zo lief met auto'tjes spelen en jongetjes met poppen, passen veel mensen nog steeds hun cadeautjes aan op het geslacht van het kind. Alleen ouders die bewust deze rolpatronen willen doorbreken, doen dit _even bewust_ andersom.
Vriendje of vriendinnetje?
Als de kinderen voor het eerst naar school gaan spelen ze nog evenveel met jongens als meisjes. Dit verandert na enige tijd. De meisjes komen met vriendinnetjes thuis en jongens met vriendjes, zonder dat volwassenen hen daarin hoeven te sturen. Ook op latere leeftijd trekken vrouwen, evenals mannen naar elkaar toe. Daarbij wordt als reden vaak alleen de gelijke belangstelling genoemd, maar het gaat echter niet alleen om de gespreksonderwerpen. Op nonverbale wijze wordt ook duidelijk gemaakt hoe iets bedoeld wordt en hoe de onderlinge relatie is. Vrouwen hebben met elkaar een band, een manier van elkaar aanvoelen, die voor mannen niet zo makkelijk valt te begrijpen, en wat mannen op deze wijze delen is voor vrouwen weer een puzzel. Mannen en vrouwen spreken een verschillende lichaamstaal, zowel onderling als met elkaar. Bij lichaamstaal gaat het meestal om communicatie op betrekkingsniveau. Hier gaat het dus niet om de inhoud van de boodschap, maar om hoe de boodschap moet worden opgevat en hoe je tot de ander in relatie wilt staan.
 

Aangeboren of aangeleerd?
Het is interessant om je af te vragen of de verschillen in lichaamstaal tussen vrouwen en mannen zijn
aangeboren of aangeleerd. Door middel van observaties van babies die zowel doof als blind geboren
zijn, is wel aangetoond dat bepaalde lichaamstekens, zoals mimiek, aangeboren zijn, maar het is
lastig om dit ook voor verschillen in lichaamstaal tussen mannen en vrouwen vast te stellen. Kinderen
groeien op met bepaalde verwachtingen die aan hen als jongen of meisje gesteld worden.
Cultuursaspecten zoals mode en etiquette geven een beeld van hoe je je zou moeten gedragen. De
verschillen tusssen de geslachten worden daarbij soms benadrukt en dit wordt voor ons zo gewoon,
dat we er in veel gevallen niet eens bij stilstaan. De etiquette bijvoorbeeld, beschrijft dat vrouwen er
netjes bijlopen in jurk of rok. Na de emancipatie mogen vrouwen ook een broek dragen, maar echte
gelijkheid zal hier pas bestaan als de mannen er op z'n Schots bijlopen. Waarom sluit vrouwenkleding
eigenlijk rechts over links en mannenkleding links over rechts? Veel mensen weten niet eens dat het
zo is, laat staan dat we er het nut van begrijpen. Zo blijft het handtasje iets vrouwelijks. De invoering
van de broek met zakken heeft nog niet geleid tot de afschaffing daarvan en de mannelijke polstas is
in zijn evaluatie blijven hangen. De maatschappij bepaalt op deze manier, zonder dat we daar erg in
hebben wie we zijn (een naam) en wat we zijn (een geslacht en een beroep).
De strijd om de macht
We kunnen het ontkennen of niet, maar tussen mannen en vrouwen speelt vaak nog steeds een
strijd om de macht hoewel dit zich meestal op onbewust niveau afspeelt. Mannen geven niet graag
toe dat ze superieur willen zijn ten opzichte van hun vrouw of hun vrouwelijke collega, maar nonverbaal
zullen ze dit wel laten merken. Er zijn bepaalde lichaamstekens waarmee dit machtsverschil
wordt aangeduid. Dit verloopt meestal volkomen onbewust, zowel bij de man, als bij de vrouw. In de
passage over lopen heb ik een paar voorbeelden gegeven over het gearmd lopen en hand in hand
lopen. Bij gearmd lopen haakt een vrouw in bij de man; niet andersom. Tijdens hand in hand lopen
heeft de man zijn hand meestal in de 'bovenpositie' en bij het verliefde stel slaat de man zijn arm
over de schouder van zijn vriendin, terwijl zij haar arm om zijn middel heeft, ook wanneer ze even
lang zijn. Wij vinden dat heel gewoon en merken vaak niet eens dat er verschil in is.
Niet-seksuele ontmoetingen
Veel verschillen in communicatie tussen man en vrouw, of mannen en vrouwen onderling hebben
ook te maken met seksualiteit. In een contact tussen man en vrouw spelen seksuele aspecten zeker
een rol, hoewel ik het niet met Freud eens ben dat alles altijd met seks te maken heeft. Julius Fast
beschrijft in zijn boek: 'De taal van het lichaam' een aardige passage over 'niet-seksuele
ontmoetingen'. Hierbij gaat het om, zeg maar, het flirten in de werksituatie. Een man en vrouw

komen dan samen binnen een werkrelatie en zenden signalen naar elkaar die erg veel lijken op de signalen die verliefden naar elkaar zenden. Er is echter een belangrijk verschil: de tekens worden niet afgemaakt, er ontbreekt iets, of er worden juist extra signalen meegegeven waardoor gezegd wordt: 'Ik heb wel belangstelling voor je en wil zaken met je doen, maar het gaat niet om seks'. Zo'n extra teken kan bijvoorbeeld het draaien aan je trouwring zijn, of het steeds noemen van de naam van je partner. Ondertussen kijk je elkaar wel diep in de ogen, glimlacht, raakt elkaar aan en komt dichter bij elkaar dan je bij een collega van hetzelfde geslacht zou doen. Tijdens onderhandelingen of verkoop maken veel mensen op deze manier nuttig gebruik van hun charmes.
Wie is de baas?
Het maakt in een bedrijf veel verschil of de bedrijfsleider een man of een vrouw is. Ook leeftijd en uiterlijk spelen daarbij een belangrijke rol. Veel mannen vinden het moeilijk om een vrouw als 'baas' te hebben. Ze voelen zich in hun mannelijkheid aangetast, zowel op het gebied van macht als sexualiteit. Hierdoor weten ze zich soms geen houding te geven of gedragen zich anders dan wanneer een man deze leidinggevende positie zou hebben. Moeten ze bijvoorbeeld echt kloppen op de deur, of kunnen ze bij een vrouw gewoon binnen lopen. Kunnen ze avances maken met hun baas of zetten ze dan hun baan op het spel? Mensen hebben bepaalde verwachtingen met betrekking tot de gedragingen van man of vrouw. Het maakt bijvoorbeeld ook uit of een verkoper een man of een vrouw is en hoe deze er uit ziet.
Typisch man of vrouw?
Opvallend is dat mannen en vrouwen in veel situaties verschillende houdingen aannemen, andere gebaren gebruiken en zich anders gedragen. Er zijn dus typische mannenhoudingen en typische vrouwengebaren. Mannen nemen in bijzijn van anderen meer ruimte in dan vrouwen. Zo zitten ze in tegenstelling tot vrouwen soms wijdbeens of met een naar voren uitgestrekt been. Vrouwen houden hun knieën bij elkaar, ongeacht of ze een broek of en rok aan hebben. Hoewel zowel mannen als vrouwen hun benen over elkaar kunnen leggen, is het achter de kuit kruisen van de voet een typisch vrouwelijke en het op de knie leggen van de voet een mannelijke houding. De houding, achteruit zittend met de handen in de nek, wordt door vrouwen ook niet gemaakt. Mannen zitten zelden met beide handen recht voor zich op hun schoot, maar leunen weer eerder schuin met hun elleboog op de stoelleuning of op tafel.
Er zijn nog meer verschillen. Vrouwen maken soms een zwaai met het hoofd om hun haar uit het gezicht te werpen. Zelfs vrouwen met kort haar kunnen dit gebaar maken, maar mannen, ook met lang haar, maken dit gebaar niet. Ook het krulletjes draaien in lang haar, is alleen vrouwen eigen. Als mannen nadenkend aan hun hoofd krabben, doen ze dit stevig, en met kromme vingers; vrouwen

wrijven daarentegen met een vlakke hand en met gespreide vingers. Als mannen nadenken, kunnen ze ook op een bepaalde manier over hun kin wrijven, alsof ze een baard hebben, een gebaar dat je vrouwen nooit ziet maken. Of deze verschillen een speciale betekenis hebben is een volgende vraag, maar opvallend is in ieder geval dat ze er zijn.

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Een duim omhoog. De mens is een wonderlijk schepsel. Ieder mens is uniek. Suc6 op Xead.
Mooi geschreven. Duidelijk verhaal.
Duim en fan erbij.
leuk geschreven .probeer wat plaatjes bij je artikelen te zetten, dat maakt het aantrekkelijker om te lezen