Slavernij.

Door Thomassos gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

Ik ga terug in de geschiedenis en vertel wat over Slavernij.

Inhoudsopgave
Blz.
*Wat is slavernij  3.
*Het ontstaan van slavernij  5.
*De geschiedenis van slavernij 8.
*Afschaffing van de slavernij 12.
*Kinderarbeid 17.


                
Wat is slavernij?
       
Een slaaf is iemand die eigendom is van iemand anders, en daardoor gedwongen wordt om iets te doen. Als een slaaf iets niet wilde doen wat zijn baas zei, dan had hij pech. En als slaven iets niet goed deden dan werden ze zwaar gestraft.
Voordat slaven aankwamen waar ze moesten werken, werden ze gebrandmerkt.
Dat betekent dat er met bijvoorbeeld een hete metalen stok en een metalen merk aan het uiteinde een merk op je rug of borst werd gebrand.                         brandmerk                  
Ze werden dus slecht behandeld. Zeker als ze werden vervoerd, dat ongeveer 2 maanden duurde. Met duizenden slaven in één schip. En voedsel of drinken? Dat kregen ze heel weinig.
Ze werden vastgebonden zodat ze niet konden bewegen. Veel slaven overleefden de reis niet aan ziektes zoals tyfus, pokken, scheurbuik of verwonding. Maar zelfs als je niet dood ging tijdens de reis, was het moeilijk om te overleven. Meestal ging je naar een plantage of mijn. En als ze ook maar iets verkeerd deden werden ze heel erg gestraft. Bijvoorbeeld met zweepslagen, of je handen/voeten werden eraf gehakt, of je ogen werden eruit gestoken. Als ze na de tocht het toch nog overleefden dan leefden ze daarna nog maximaal 10 jaar.
Sommige slaven konden het niet aan en probeerden te vluchten. De meesten lukte het niet, en ze werden daardoor gestraft. Dan werden hun kleren bijvoorbeeld uitgetrokken en werden ze vastgebonden en in elkaar geslagen door andere slaven. Kortom: Slaaf zijn was niets. Ze hadden geen rechten en andere mensen wel.         
   
Het ontstaan van slavernij Slavernij is begonnen toen mensen stopten met de jacht en op een vaste plek gingen wonen. Al in de Bijbel komt slavernij voor.
                         
Vaak waren de slaven krijgsgevangenen of criminelen die als straf tot slaaf waren veroordeeld. Slaven moesten het te kort aan werkkrachten opheffen. Ze werden ingezet als landarbeider of als huisslaaf.
In Europa werden slaven lijfeigenen genoemd. Deze mensen hoorden bij het land dat ze bewerkten en waren daarom eigendom van degene die het land bezat. Tot ver in de negentiende eeuw werd dit normaal gevonden.
                                                                                        
                             
                              
Ook Amerika had te weinig mensen voor werk. Daarom moesten de indianen die daar leefden in de mijnen gaan werken. In de mijn moest een indiaan goud zoeken en anders op het land werken. Maar uiteindelijk bleken indianen niet goed te zijn voor dat werk. Veel indianen stierven door te zwaar werk, verdriet of ziektes als pokken en mazelen. Ook in de tweede wereldoorlog werden slaven gebruikt in bijvoorbeeld fabrieken of het leger. Uit heel Duitsland en alle door de Duitsers bezette gebieden werden mannen gedwongen om te vechten en te werken in de oorlog.
         
Niet alleen volwassenen maar ook kinderen. Die moesten op het land werken of in de industrie. Niet alleen in Duitsland maar ook in Nederland. Tussen 1939 en 1945 moesten 631.000 Nederlanders aan het werk in Duitsland en in door Duitsland bezette gebieden.
Er werden 50.000 mannen met geweld bedreigd en opgehaald. En als ze dat niet wilden dan werden ze bedreigd door hun huis in brand te steken.
Ook in de concentratiekampen werden mensen gebruikt als slaven, want zij moesten ook werken zonder betaling en velen werden vermoord.
 
        
De geschiedenis van slavernij In de zestiende eeuw kwam de slavenhandel naar Amerika op gang doordat de Europese landen kolonies stichtten in zuid en midden Amerika. In 1492 werd Amerika ontdekt door Columbus,  en daarna volgden meer ontdekkingsreizen waarbij veel gebieden tot kolonies werden gemaakt door Europese landen. In deze kolonies waren veel arbeiders nodig. Er werden allerlei plantages opgericht waar suikerriet, olijven, tabak, rijst en citrusvruchten werden verbouwd. De bewoners van die landen (bijvoorbeeld Brazilië en Mexico) werden gedwongen om op de plantages te werken. Vele vluchtten of gingen dood door het harde werk en honger of ziekten.
Daarom besloten de Portugezen en de Spanjaarden om slaven uit Afrika te halen. Ook Nederland speelde hier een belangrijke rol.
De West-Indische Compagnie (W.I.C.)   en de Verenigde Oost-Indische Compagnie (V.O.C.)  handelden in slaven. De V.O.C. handelde vooral in slaven in Azië, en daarom had de W.I.C. recht om in Amerika en Afrika in slaven te handelen. Slaven werden dan vervoerd met een schip. Dat schip was heel groot, maar er werden heel veel slaven in schepen gepropt. Wel duizenden tegelijk.   En als ze dan aankwamen op de slavenmarkt dan moesten alle slaven op een rij gaan staan en dan werden ze gecontroleerd of ze wel goede tanden hadden, geen ziektes en of ze wel sterk waren. Als ze dat voldoende hadden dan werden ze goedgekeurd en gebrandmerkt. Als dat allemaal gedaan was werden ze naar hun werkplaats gebracht. Dat was bijvoorbeeld een mijn of een plantage. Nederland leverde ook veel schepen waarmee Afrikaanse slaven naar de nieuwe wereld werden vervoerd.
Er ontstond een driehoekshandel, Europese producten zoals alcohol, geweren en textiel werden naar West-Afrika gebracht en daar geruild tegen slaven.                   
Die slaven gingen weer naar Zuid-Amerika of het Caribische gebied en werden daar verkocht voor suiker, katoen of tabak. Dit ging weer naar Europa terug waar deze producten met heel veel winst werden verkocht. Er werden tussen 1500 en het einde van de negentiende eeuw minstens 10 miljoen afrikanen gevangen en verkocht als slaaf. Al deze mensen raakten hun familie en huis kwijt en werden tot slaaf gemaakt omdat anderen daaraan konden verdienen. Meer mannen dan vrouwen werden tot slaaf gemaakt. En de vrouwen die wel mee werden genomen die hadden meestal kinderen dus die moesten ook mee. Veel kinderen gingen daardoor dood. Ongeveer 65% aan boord van de slavenschepen waren mannen, 25% bestond uit vrouwen en 10% bestond uit jongens en meisjes.

Na de reis was 20% van de mannen dood gegaan. Na de achttiende eeuw werd dat 10% door de betere hygiëne.   Soms waren er opstanden op de schepen door de slaven, maar meestal werden deze opstanden in de kiem gesmoord.
Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming werden de slaven verkocht en moesten ze dag in dag uit keihard werken.
     
De afschaffing van slavernij Er kwamen steeds meer tegenstanders van slavernij en in verschillende landen in Zuid-Amerika werd de slavernij afgeschaft na bloedige opstanden.
In 1804 werd Santo Domingo onafhankelijk van Frankrijk en alle slaven kwamen vrij onder het zingen van:
Liever dood dan verder leven als slaaf!
In 1848 waren alle slaven in Franse en Deense kolonies vrij. In de Nederlandse kolonies was dit pas in 1863, Spanje in 1886 en Brazilië pas in 1888.
In Noord-Amerika werd het een felle strijd om de slavernij af te schaffen. Vooral in het Zuiden van Amerika was het heel gewoon om slaven te hebben. De slaven woonden meestal in hutjes met een stukje grond om zelf groente te verbouwen. Dit kon ook zomaar weer afgepakt worden.
Slaven konden ook verkocht worden en daar door
gescheiden worden van hun gezinnen en vrienden.
Aan het eind van de achttiende eeuw wilden steeds meer mensen de slavenhandel afschaffen.
De eerst mensen die met de slavenhandel gingen bemoeien waren de Quakers. Die maakte in 1761 bekend dat mensen die in slaven handelde niet meer naar de kerk mochten. In Engeland werd een campagne opgericht tegen slavenhandel.
De leider van die campagne was Granville Sharp, hij voerde processen aan om de slavenhandel onwettig te krijgen.
De vereniging voor de afschaffing van de slavenhandel werd in 1787 opgericht.
Het doel was een eind maken aan de slavenhandel van Afrika naar de nieuwe wereld.
Men hoopte dat hierdoor eigenaren slaven beter gingen behandelen omdat ze nu niet zomaar vervangen zouden kunnen worden. Bovendien kwamen er elk jaar honderden Britse zeelieden om tijdens de slavenhandel. De Franse Nationale Vergadering
had besloten dat de declaratie van de mensenrechten van de revolutie ook te maken had met de ex-slaven en hun nakomelingen, maar niet op slaven, kregen ze hevige kritiek van de slaveneigenaren in de Franse kolonies.
Drie jaar later hield een voormalig slaaf een toespraak in de nationale conventie in Parijs. Hij zei in de toespraak dat Haïti de zaak van de revolutie hielp en de conventie vroeg om zich uit te spreken tegen de slavernij.
De conventie verklaarde dat alle mensen, maakt niet uit wat voor kleur, die in de kolonies woonden Franse burgers zijn en allen de zelfde rechten hebben zoals die nu in de wet staan. Die slaaf was het bewijs van het feit dat Afrikaanse slaven en hun nakomelingen grote leiders konden voortbrengen. In 1859 werd door Nederland de slavernij in Oost-Indië afgeschaft. In 1863 werd door Nederland de slavernij in West-Indië (Suriname en de Nederlandse Antillen) afgeschaft. Nederland was één van de laatste landen in Europa dat de slavernij af heeft geschaft.
                        
In 1863 werd de slavernij in Amerika afgeschaft. Maar de handel ging nog steeds illegaal door in het Caribische gebied. Het noorden en het zuiden hadden altijd ruzie over slavernij. Maar daarvoor werd altijd een oplossing bedacht.
Het zuiden had namelijk de ontvluchte-slaven-wet bedacht. In deze wet stond dat als een staat zonder slavernij een slaaf gevangen had dat die staat de slaaf moest uitleveren aan de staat waar de slaaf gevlucht was.
Het noorden hield zich niet echt aan die wet. In 1854 werd de laatste slaaf uitgeleverd. In het noorden werd een nieuwe partij opgericht. Die partij was tegen de slavernij. Zij noemden zich de republikeinen. Zowat alleen mensen uit het noorden zaten bij die partij. In 1860 won deze partij de presidentsverkiezing. Abraham Lincoln werd de nieuwe president van Amerika. Veel mensen uit het zuiden verlieten daarom de unie. Het noorden was het daar niet mee eens. Hierdoor ontstond een burgeroorlog op 9 april 1865.
En 5 dagen later werd Lincoln vermoord. Dat Lincoln vermoord werd was niet goed. Als het noorden en zuiden nu ruzie hadden dan was het moeilijker het bij te leggen. In 1865 werd ook de wet dat slavernij helemaal verboden werd in Amerika aan de grondwet toegevoegd.
Ter ere van Abraham Lincoln is er in 1922 een monument gemaakt, het heet het Lincoln memorial (betekent Lincoln standbeeld).
              

Kinderarbeid
                                                               
Over de hele wereld werken kinderen. Sommige kinderen doen het als bijbaantje, bijvoorbeeld een
krantenwijk of babysitten. Maar er zijn ook kinderen die moeten werken voor geld.
                                                             
Tegenwoordig gaan kinderen uit arme landen ook naar school. Maar veel kinderen gaan van school af omdat ze moeten werken.
Veel kinderen beginnen al te werken als ze jong zijn. En als ze naar school gaan dan doen ze dat niet zo vaak of gaan eerder weg.
Veel kinderen komen terecht in de meest gevaarlijke banen ooit. En vaak voor heel weinig geld of soms helemaal niets. De meest voorkomende vormen van kinderarbeid zijn huishoudelijke klusjes zoals stofzuigen, grasmaaien en boodschappen halen dit doen kinderen dan thuis of bij anderen. Ook in het boerenbedrijf en het familiebedrijf.
Sommige kinderen werken ook in fabrieken, winkels, hotels en restaurants, voor geld of als gebonden arbeider (zonder loon werken) werken. Er zijn ook landen waar kinderen op straat werken(sommige ook leven). Dan helpen ze mensen bijvoorbeeld met boodschappen dragen of ze werken als loopjongen ook poetsen ze schoenen.
       
Veel kinderen combineren part-time werken met school, terwijl anderen een volledige baan hebben. Maar al die kinderen lopen gevaar. Want als ze te klein zijn of te jong dan kan zo een kind minder goed groeien en kunnen de hersens zich niet goed ontwikkelen. En in een fabriek is het heel stoffig en er is veel lawaai en in een fabriek zijn ook chemicaliën en onbeschermde machines, heel erg gevaarlijk is het dus. Gevaarlijk werk is bijvoorbeeld de mijn, op het platte land, het bouwen van huizen, de industrie en de seksindustrie.
Het hangt allemaal af van het
soort werk, het loon en de uren
dat je moet werken.
746b02b6680562f44ad7526675bac026eGVhZCBz
 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.