Wat is een goede bodem

Door Suzannes gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

er zijn verschillende soorten grond in nederland. Klei, zand, veen, etc. Maar welke bodem is nou vruchtbaar en welke juist totaal niet?

- meer dan de helft van het oppervlak van Nederland wordt gebruikt door boeren
- wat een boer verbouwt hangt af van de voedingstoffen in de grond
- de bovenste anderhalf meter van de grond heet de bodem

Grondsoorten zijn de belangrijkste kenmerken van de bodem
- Dit zijn bijvoorbeeld grondsoorten: löss , zand, klei, veen

Bodemvruchtbaarheid is goed als er voldoende:
- Water in zit (planten kunnen voedingstoffen alleen in opgeloste vorm opnemen)
- Voedingstoffen (bacteriën breken planten af tot humus,

Humus wordt niet opgelost in water, maar het wordt door andere bacteriën tot mineralen afgebroken en die kunnen wel in water oplossen

- Lucht (belangrijk voor bacteriën die humus vormen en afbreken)

Plantenresten liggen boven aan de oppervlakte, dus de voedingstoffen ontstaan daar ook. Als voedingstoffen naar beneden gaan gebeurt dat door:
- regen water
- mollen
- wormen

Zand, kan water niet goed vasthouden , dus daarom is het ook niet zo goed geschikt voor de landbouw

Zo maakt men zandgrond vruchtbaarder:
- Grond wordt vaak met mest vruchtbaar gemaakt > en daardoor ontstaat weer een dikke donkere humuslaag
- Grond wordt beregent als het een tijdje niet regent

Löss en lichte kleigrond zijn goed voor akkerbouw omdat:
- het water goed vasthoudt
- het houdt voedingstoffen goed vast
- en er zit voldoende lucht in de bodem

Zware klei , is niet goed geschikt voor landbouw: omdat :
- de gronddeeltjes er dicht op elkaar zitten, daardoor worden water en voedingsstoffen goed vastgehouden , maar plantenwortels dringen moeilijk in de grond door

Veen, niet goed geschikt voor landbouw omdat:
- de waterstand goed in de gaten wordt gehouden om inklinken te voorkomen
- daarom zit er bijna geen lucht in de grond
- en daardoor kunnen bacteriën die voedingstoffen maken niet goed hun werk doen

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ah ik dacht aan een andere goede bodem. Voordat ik naar de kroeg ga moet ik een goede bodem hebben dan kan ik meer drinken.