Micha Kat Vs.joris Demmink.

Door Diamantje66 gepubliceerd op Friday 28 September 12:14

MICHA KAT, DE KLOKKENLUIDER ,LUIS IN DE PELS VAN JORIS DEMMINK PEDO, LEGDE EEN HELE HOGE LAT, EN KREEG WEDEROM DE CEL CADEAU.

Micha Kat vs Joris Demmink,

---------------------------------------------------------
Onderzoeksjournalist Micha Kat wordt zoals iedereen weet voortgaand belaagd door politie en justitie wegens zijn werk in verband met secretaris-generaal Joris Demmink van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Nu weer dreigt de officier van justitie hem in hechtenis te nemen omdat hij voorwaarden die zijn gesteld aan schorsing van hechtenis niet zou zijn nagekomen. Wat Micha Kat niet is nagekomen betreft zijn onderzoeksjournalistieke plicht nog beter onderzoek te doen. Een aantal relevante feiten betrekt Micha Kat niet in zijn sporenonderzoek naar mogelijke dader Joris Demmink. Micha Kat maakt journalistieke flaters. Micha Kat kijkt niet breed genoeg naar de secretaris-generaal. Micha Kat blijft gepreoccupeerd met eigen waarnemingen waarvan het Gerechtshof in een artikel 12 Sv procedure gezegd heeft dat deze onvoldoende zijn voor een bevel tot strafrechtelijk onderzoek of vervolging.
In de eerste plaats heeft Micha Kat het nooit over de blatante oorlogsmisdaden en internationale misdrijven waar secretaris-generaal Joris Demmink onloochenbaar aan deelneemt. Zijn rol als SG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie brengt mee dat hij ‘command responsibility’ bezit bij en tijdens bewindslieden die deelnemen aan oorlogsmisdaden. Dat de bewindslieden én kamerleden én betrokken politieke partijen én hun leden sinds het eerste kabinet Balkenende deelnemen aan oorlogsmisdaden weet iedereen door het algemeen bekende rapport van de Commissie Davids en de afwezigheid van een adequaat volkenrechtelijk mandaat. Serieus onderzoek wijst uit dat deze oorlogsmisdaden samen gaan met terrorisme en internationale misdrijven van de minister en politieke partij waar Joris Demmink voor werkt. Deze omstandigheden, die evident zijn, en Demmink persoonlijk betreffen, bewijzen de kwade trouw bij de secretaris-generaal Joris Demmink van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
Daarmee is natuurlijk nog niet direct het redelijke vermoeden ontstaan dat Joris Demmink inderdaad ook sleutelrol speler is in een internationaal opererend crimineel netwerk wat deelneemt aan kindermisbruik. Dit redelijke vermoeden ontstaat nadat kennis is genomen van de algemene praktijk bij Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming om gezinnen te terroriseren, in problemen te brengen en op die wijze bij te dragen aan crisis bij gezinnen op basis waarvan de door de overheid aangewezen zorg opdrongen worden kan, waaronder tevens begrepen ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing. Zodra de Raad voor de Kinderbescherming kinderen eenmaal losgewrikt heeft van het ouderlijke gezag vallen ze in handen van de toevallige pedoseksuele machtswellustelingen die in de zorg parasiteren op zorgbehoevenden. Machtsmisbruik, belagen, bedriegen, dreigen, huisvredebreuk, valse meldingen, blijken schering en inslag bij Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Selectief winkelen in feiten en onder informanten om bepaalde negatieve beelden van ‘cliënten’ in dossiers te kunnen noteren; op basis waarvan dan geveinsd noodzakelijk rechterlijke zorgmaatregelen opgelegd worden.
De preoccupatie van de medewerkers van Bureau Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming met minderjarigen is ziekelijk. Het dwangmatige karakter waarmee raadsonderzoekers geobsedeerd zijn met zicht op minderjarigen is ongezond. Uit de mond van een raadsonderzoeker is opgetekend dat deze ‘uit paniek handelt’. Meldingen worden niet getoetst op redelijkheid, raadsonderzoekers reageren ‘uit paniek’ en frustreren vervolgens de harmonie in gezinnen. Ook stellen raadsonderzoekers zich op als ware zij officier van justitie zonder over bijpassende bevoegdheden te beschikken. Ouders worden hierdoor volledig in stress geplaatst terwijl raadsonderzoekers op pinkstervakantie zijn.
Nietszeggende incidenten leiden tot een kettingreactie van machtsmisbruik en liegen van bevoegdheden en veinzen van noodzakelijke zorg door medewerkers van Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer de secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie wat mede verantwoordelijk is voor het beleid in verband met de jeugdzorg inderdaad de pedoseksueel misdadiger is die Micha Kat zegt dat hij is verklaart dat logisch het wederrechtelijke gedrag van de aan hem ondergeschikte uitvoerende ambtenaren. Op z’n Micha Kats gezegd imponeert het werk van de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming als opzettelijke ontwrichting van gezinnen opdat het kp-netwerk van secretaris-generaal Joris Demmink voortgaand voldoende vers vlees geleverd krijgt ten behoeve van de pedoseksuele behoefte bevrediging der deelnemers.
Dat is niet alles. Ook ander beleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie maakte een bizarre indruk wanneer bestrijding van kindermisbruik het doel is. Iedereen herinnert zich dat er sprake geweest is van de invoering van een filter bij providers wat kindermisbruik op internet moest tegengaan. Het filter is uiteindelijk niet doorgegaan.
Dat het voorstel tot filteren (mede) gedaan is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie terwijl het voorts bekend verondersteld kan en mag worden met het algemeen bekende feit bij opsporing en vervolging dat een filter juist zicht op (strafbare)feiten ontneemt of althans ontnemen kan, doet in alle redelijkheid vermoeden dat er inderdaad sprake is van een ongezonde pedoseksuele preoccupatie bij beleidsmakers en/of leidinggevenden zoals de SG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Wie anders gedoogt zo’n onzalig plan? Voor zover er sprake is van een internationaal opererend netwerk van kindermisbruikers met deelnemers in het Ministerie van Veiligheid en Justitie, is een wettelijk kpfilter hét middel om deze af te schermen (onzichtbaar te maken) voor opsporing en vervolging. Dus verdacht.
Micha Kat doet er verstandig aan zijn onderzoek breder te trekken. Het misbruik van macht, gelegenheid en middelen bij de Bureaus Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming betrekken bij het onderzoek naar Joris Demmink. En natuurlijk de oorlog in Irak waarvan de schuld ook op de schouders van Joris Demmink rust. Die factoren maken Joris Demmink extra verdacht, overigens ook los van de verdenkingen van Micha Kat jegens de SG. Een secretaris-generaal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die geen afstand neemt van de eigen evident aan oorlogsmisdaden deelnemende politieke partij brengt niks dan onheil voor de samenleving.
Allerminst onvoorstelbaar dat de chaos bij de Bureaus Jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming het causale gevolg is van de criminele praktijken van de secretaris-generaal. Micha Kat heeft het huis van de misdadiger beklad, een vorm van zelfverdediging die gegeven de omstandigheden gebillijkt hoort te worden. Micha Kat loopt stad en land af om één van de grootste criminelen uit de hedendaagse geschiedenis te schandpalen zoals het hoort, en hij wordt behandeld als een gestoorde crimineel. Micha Kat wordt opzichtig tegengewerkt door zogenaamde collega’s van bijvoorbeeld de prominente uitgever Elsevier die in de eigen propaganda stelling nemen vóór of althans niet tegen de oorlogsmisdadigers in de politiek. De journalist van Elsevier die aangifte gedaan heeft tegen Micha Kat is zelf dermate fout dat hij beter oppassen kan dat de bal niet terug gekaatst wordt.
“Micha Kat overtuigt in samenhang met het bovenstaande voldoende om voortgaand ernstige zorgen te hebben in verband met het algemeen en  bijzonder functioneren van a) het Ministerie van Veiligheid en Justitie; b) de Minister van Veiligheid en Justitie; c)  de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; d) de aftredend secretaris-generaal Joris Demmink  van het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn partij; en e) de Bureaus voor Jeugdzorg; en f) de Raad voor de Kinderbescherming. Had Micha Kat zich louter gefocust op de  oorlogsmisdaden van secretaris-generaal Joris Demmink dan was de kans op  strafvervolging groter geweest omdat de oorlogsmisdaden van Joris Demmink wél in een oogopslag  uit het dossier blijken en het kindermisbruik pas na diepgravend  onderzoek een  redelijk vermoeden wordt. Micha Kat is dus ook een beetje een  ‘gatekeeper’. Het is niet onmogelijk dat de secretaris-generaal van het  Ministerie van Veiligheid en Justitie een dermate perverse persoonlijkheid bezit dat hij zowel oorlogsmisdadiger als sleutelfiguur in een internationaal opererend netwerk van gewelddadige  kindermisbruikers is. Wat Micha Kat voorts beweert over de Nieuwe Wereld Orde en dat de Holocaust
gehoaxt is hoort ook serieus genomen te worden; ook dat zijn feiten.”
Mr. Jeroen de Kreek
Micha Kat vs Joris Demmink, ,

------------------------------------------------• peter puinhoop zegt:
13 juni 2012 om 11:49
http://www.gebrokenpennen.nl/2012/06/publieke-verantwoording-demmink-eis-van-oud-topambtenaar-vs/
http://zioncrimefactory.com/2012/03/06/deanna-spingola-and-keith-johnson-dissect-the-idiotic-invocations-of-hitler-and-the-nazis-by-paytriotards/
Reageer op deze reactie »
• Gepke de Leef zegt:
13 juni 2012 om 11:48
Waarom zijn Rosenmoller, v Dam, Melkert etc nooit vervolgd voor aanzetten tot moord en haatzaaien inzake Dhr Fortuyn?
En waarom komt Wilders weg met haatzaaien/aanzetten tot tegen mede Nederlanders die geen Christelijke/Joodse roots hebben!,

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

KLOKKENLUIDER MICHA KAT,,

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Tja,dit is een gigantische puinhoop,
Met micha kat,
En weer kwam  de dag dat hij gedwongen de cel in kroop,
Wat erg was dat.

Micha stelt alles aan de kaak,
En komt op voor de slechte situatie in Nederland.,
Scoort elke keer raak,
Nederland ,t is mis,er zijn veel slechte dingen aan de hand.

 

Het kabinet is slecht,
Wat we eten en drinken is niet goed,
Er worden veel slechte dingen gezegd,
En micha kat weet hoe het moet.

Joris demmink,grote slechte vriend,
Gaat micha achteraan,
De pedo lul,die niets anders dan het gevang verdiend,
moest hij dus zelf de cel in gaan.


Bizarre ontwikkeling in zaak Micha Kat/Demmink onder druk vanuit de VS,

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dat Micha Kat zwaar onder druk gezet blijft worden door de Joris Demmink-kliek werd mij vanochtend duidelijk. Men neemt geen genoegen met een uitgesproken uitstel en meent door te moeten gaan met onrechtmatige acties. Rond half zeven vanochtend sprak Micha Kat mijn voicemail in met de volgende boodschap:  
Hi Arend. Er staan nu twee agenten bij mij voor de deur in Schiedam, die zeggen dat ze me op komen halen. Ik zou op het verkeerde adres zitten en zou in Amsterdam moeten zitten. Ik moet nu mee naar het politiebureau.
Dit is natuurlijk weer een zeer vreemde ontwikkeling in de zaak van Micha Kat. Is dit misschien de volgende intimidatiepoging ten aanzien van Micha, nadat de zitting van 7 juni is uitgesteld en de Demmink-kliek geen kans zag hun last minute-spel te spelen door een dag van te voren een zitting aan te kondigen. Deze zitting was in eerste instantie uitgesteld tot 20 juni. Gisteren berichtte Micha mij echter dat het opnieuw verschoven is, nu naar 28 juni om 10.30 uur.
Inmiddels is uit mijn contact met de advocaat van Micha duidelijk geworden wat de reden van zijn arrestatie is. In verband met de voorbereiding op Micha’s voorgeleiding bij de Raadkamer in Den Haag, morgen 14/06/2012 om 13.30 uur, kan daar nu verder nog niets over meegedeeld worden.
Op 17 juli zal Micha’s zaak opnieuw inhoudelijk worden behandeld. Het heeft er alle schijn van dat men hem nu op wil bergen tot die 17e juli. Feit is dat de grenzenloze arrogantie en fascistoïde houding van de Demmink-kliek  met de dag openlijker beleden wordt, getuige ook hetgeen er zich in de zaak Ben van den Brink heeft afgespeeld en zich nog steeds afspeelt. 
Daarom vraag ik mij af waar  de integere hoogleraren strafrecht en de integere rechters blijven, die dit fascistoïde gedoe toch ook met lede ogen moeten aanzien? In 2004 is er tot twee maal toe een groep rechters geweest die het aangedurfd heeft om te waarschuwen voor de glijdende helling waarop justitie zich bevond door het totale pakket aan afgekondigde anti-terrorismemaatregelen. Waar is die groep rechters nu? Naar aanleiding van de zaak Ben van den Brink, Micha Kat en Erwin Lensink is er toch voldoende reden voor hen om eens flink aan de alarmbel te trekken?
Zojuist werd mij onderstaand bericht op www.crimesite.nl toegestuurd:
Onze secretaris-generaal in Amerika
Nieuws – Buitenland 
dinsdag 12 juni 2012 15:40
Misschien wordt de Nederlandse secretaris-generaal op het ministerie van Justitie – Joris Demmink – nog beroemd. Hij wordt nu stevig op de korrel genomen door een commentator op de website van het zeer conservatieve Amerikaanse tijdschrift The American Spectator. Dachten we vroeger bij Nederland aan tulpen, goede kaas en hardwerkende mensen, nu is Nederland centrum van mensenhandel, kindermisbruik en als dieptepunt is een verdachte van kindermisbruik de baas op het ministerie van Justitie. Althans zo is de strekking van dat commentaar.
De schrijver is Peter Hannaford, ooit adviseur van de verscheiden president, filmster en aartsconservatief Ronald Reagan. Hij bekijkt Nederland met een simpele blik.
Hij beschrijft hoe in Amsterdam misbruik en pornografie van 67 kinderen mogelijk was, en dat Nederland in een rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken uit 2011 neergezet wordt als centrum in de internationale mensen- en kinderhandel. 
Hannaford heeft zijn feiten niet helemaal op orde als hij suggereert dat het Nederlandse ministerie van Justitie zich zou verzetten tegen het verbieden van pedofielenvereniging Martijn, ondanks een initiatief daartoe van het Openbaar Ministerie in Assen. Dat proces loopt nu. Volgens de advocaat van Martijn heeft de minister van Justitie juist ‘de hoop’ uitgesproken dat Martijn zal worden verboden door de rechter. Dat heeft Hannaford dan wat al te simpel gezien. 
Maar Demmink is nog niet klaar met Hannaford. Hoe kan het dat Demmink nu de hoogste ambtenaar op het ministerie van Justitie is als in een (gestopt) onderzoek in 1998 een getuige heeft gesproken van seksueel misbruik door Demmink? Hij haalt ook de aangiftes van een aantal Turkse jongens tegen Demmink aan.
Hannaford schrijft dat de Verenigde Staten druk op Nederland moet uitoefenen om de mensenhandel en kindermisbruik aan te pakken. ‘De Nederlandse regering moet weten dat ze niet langer deze internationale kinderseks-bende de rug kan toekeren.’ Dat betekent volgens hem dat de beschuldigingen tegen Demmink in Nederland ‘publiekelijk’ moeten worden onderzocht.
Ervaar de conservatieve kritiek op Nederland zelf.
Eerdere berichten over Demmink.
Bron: http://www.crimesite.nl/nieuws/buitenland/23660-secretaris-generaal-in-amerika.html

 

De put mag kennelijk niet open,
En moet gesloten blijven,
Micha mag kennelijk demmink niet slopen,
En moet vanuit de gevangenis z,n verhaal schrijven.

 

Jeugdworg,
Verkrachting,
Anti kinderzorg,
Diepe,diepe minachting

Kinderen worden weg geroofd,
Worden opzettelijk gedrogeerd,
Verdoofd,
Zodat het kind niets meer probeert,

 

Om daarna in een satanische sekte te worden gestopt,
Om voor een hoger doel te dienen,
Waar dan de pedo william vogelverschrikker jeugdverkrachting de pik in stopt,
Want dat weten ze voor de vette geldzak zo uit te kienen.

Voor 40.000 euro laten ze elk weerloos kind hangen,
Voor 40.000 euro,
Voor 40.000 euro houden ze weerloze kinderen gevangen,
En krijgen ze zo duizenden euro,s cadeau.

 

Klokkenluider zijn mag kennelijk niet meer,
En ook niet de waarheid vertellen,
Maar hopelijk komt dat ooit een keer,
En mogen wij een oordeel vellen.
 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
wederom de feiten hierboven liegen er niet om ik ga naar een ander land hier ver vandaan