Koning Willem I en zijn regeerperiode

Door Interjos gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Het leven van koning Willem I deze koning was een harde werker die erg van zelfstandigheid hield dit zorgde wel eens voor botsingen

Het leven van koning Willem I

Het leven van koning Willem I deze koning was een harde werker die erg van zelfstandigheid hield dit zorgde wel eens voor botsingen. Het leven van koning Willem I eens wat nader bekeken.

De jonge jaren en het huwelijk van koning Willem I

De jonge jaren en het huwelijk van koning Willem I deze was een zoon van prins Willem V en zijn moeder heette Wilhelmina van Pruisen. Hij werd geboren in 1772 en kreeg de namen Willem Frederik. Willem I  prins van Oranje – Nassau, groothertog van Luxemburg trouwde in 1791 met Wilhelmina van Pruisen zijn nicht. Zij kregen twee zoons en een dochter te weten Willem , Frederik en Marianne.

Het leven van koning Willem I en zijn werk

Het leven van koning Willem I en zijn werk, in de jaren 1793 en 1794 voerde Willem I als kapitein- generaal de Nederlandse legers aan helaas rukten desondanks de Franse legers op en werd in 1795 de Franse inval een feit. Na de inval vertrok Willem I en zijn familie overzee naar Engeland en kwam pas naar ons land terug aan het eind van het jaar 1813. In December van dat jaar werd hij uitgeroepen als souverein vorst. Willem I wilde graag dat de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden samen zouden gaan hij heeft zich hier dan ook ten volle voor ingezet in 1815 werd dit samengaan dan ook een feit en vanaf 16 Maart 1815 kreeg Willem I er de titel koning der Nederlanden bij. Hij voerde zijn taak zo zelfstandig mogelijk uit en maakte gebruik van Koninklijke Besluiten om de inspraak en de macht van de Staten – Generaal zo klein mogelijk te houden. Het leven van koning Willem I hij was een harde werker die erg zijn best deed om zowel de industrie, scheepvaart als de handel te stimuleren en het land voer daar wel bij. Mede door de manier waarop Koning Willem I zijn politiek voerde op de terreinen van geloof en onderwijs ontstonden er verwijdering en onenigheid tussen het Zuiden en het Noorden, de Belgische opstand in 1830 was daar het gevolg van toch zou het nog tot 1839 duren totdat koning Willem I toestemde in een scheiding.

Het leven van koning Willem I het afstand doen van de troon

Het leven van koning Willem I het afstand doen van de troon vond plaats in 1840. Daarvoor was er een wijziging in de grondwet doorgevoerd die de macht die de koning had inperkte, tevens was het zo dat koning Willem I het voornemen had om na de dood van zijn vrouw Wilhelmina voor de tweede maal in het huwelijk te treden en deze keer met een rooms – katholieke gravin uit België het volk nam de koning dit voornemen kwalijk. Koning Willem I deed afstand van de troon en leefde de laatste jaren van zijn leven in Berlijn, het huwelijk met de Belgische gravin Henriette Oultremont werd een feit. Koning Willem II volgde zijn vader op, en aan het leven van koning Willem I maakte de dood een einde in 1843.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/het-leven-van-koning-willem-i/

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wat een goed informatief artikel ..dikke duim