x

Inloggen

Je bent nog niet ingelogd. Aanmelden of een nieuw account Registreren

Prins Willem de Vijfde

Door Interjos gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Prins Willem V die werd geboren in 1748 volgde al toen hij 3 jaar was zijn vader Willem IV op als erfstadhouder.

Prins Willem de Vijfde

Prins Willem V die werd geboren in 1748 volgde al toen hij 3 jaar was zijn vader Willem IV op als erfstadhouder. Prins Willem V zijn karakter was wat wijfelend en toegefelijk en daardoor was Willem V niet zo'n geschikte man om de Republiek te leidden ondanks zijn kennis.

De jonge jaren van prins Willem V

De jonge jaren van Willem V, hij werd geboren in 1748 zijn vader was prins Willem IV en zijn moeder was Anna van Hannover. Toen zijn vader prins Willem IV in 1851 stierf werd Prins Willem V al op driejarige leeftijd zijn opvolger. Omdat hij nog te jong was om te regeren nam zijn moeder deze taak op zich, zij kreeg de naam gouvernante Anna. Haar beleid was niet krachtig genoeg zodat de staatsgezinden steeds meer invloed kregen, omdat de welvaart steeds hoger werd viel het niet zo op dat de Republiek steeds zwakker werd. Op het aandringen van gouvernante Anna om het leger en de vloot sterker te maken werd helaas geen gehoor gegeven en zo werd de macht van de Republiek steeds minder en werd deze ook al maar kwetsbaarder. Anna van Hannover stierf toen Willem V 11 jaar was, de prins had dus al op jonge leeftijd geen ouders meer.

Prins Willem V en zijn samenwerking met hertog van Brunswijk – Wolfenbuttel

Willem V en zijn samenwerking met hertog van Brunswijk – Wolfenbuttel, na de dood van Anna van Hannover nam deze hertog haar taak over. Hij gaf leiding aan de Republiek en versterkte het leger. In het jaar 1766 werd Willem V 18 jaar en vanaf die tijd was hij dan ook de verantwoordelijke stadhouder. Helaas had de prins een wat zwak karakter en was hij niet doortastend en krachtig zoals een vorst hoort te zijn om een land goed te kunnen leiden, hij koos dan ook voor een verbond met hertog van Brunswijk – Wolfenbuttel zodat deze eigenlijk de touwtjes in handen bleef houden en de prins enkel in naam de verantwoordelijke man was. Toen dit bij het volk bekend raakte daalde de prins erg in de achting van het volk en pestte men de hertog weg.

Stadhouder prins Willem V

Stadhouder Willem V ging in 1767 een huwelijk aan met Wilhelmina van Pruisen die een sterk doortastend karakter bezat en haar man steunde en hielp. Zij kregen drie kinderen dochter Louise en twee zoons te weten Willem en Frederik. Tussen Engeland en de Amerikaanse koloniën ontstond onenigheid waardoor de Amerikaanse Vrijheidsoorlog uitbrak in 1775 en deze duurde tot 1783. Zowel Frankrijk als de Republiek stonden aan de kant van de Amerikaanse kolonisten dit nam Engeland niet en zo ontstond er weer een nieuwe oorlog de vierde Engelse oorlog die begon in 1780 en voortduurde tot 1784. De handel en de visserij leden grote schade hier door De republiek was erg onrustig er ontstond steeds meer verdeeldheid tussen de patriotten en de prinsgezinden zelfs zo dat er op verschillende plaatsen in het land onenigheid uitbrak zoals ook in Den Haag waarvan men de schuld op stadhouder Willem V stak en het opperbevel over de Haagse Troepen werd hem door de Staten ontnomen. Willem V was hier erg verbolgen over en hij ging weg uit Den Haag om samen met zijn gezin te gaan wonen in Apeldoorn op het Loo en later in Nijmegen op de Valkhof. Ook in Gelderland kwamen problemen en de populariteit van stadhouder Willem V liep steeds verder terug het kwam zover dat de Staten van Holland de stadhouder niet langer wilden erkennen als kapitein – generaal. In het land kwam steeds meer onrust en dreiging en het gevaar van het uitbreken van een burgeroorlog was niet denkbeeldig, zodat Willem V het advies kreeg om aan de Staten Generaal in Den Haag te gaan vragen om zich hier mee te gaan bemoeien. Prins Willem V was dit niet van plan en in zijn plaats vertrok zijn vrouw Wilhelmina van Pruisen naar Den Haag om steun van de Staten Generaal te gaan vragen. Door allerlei belemmeringen onderweg was het voor haar niet mogelijk om Den Haag te bereiken zij aarzelde niet en deed een beroep op haar broer de koning van Pruisen. Deze kwam met legers naar ons land, de patriotten sloegen op de vlucht en prins Willem V kreeg al zijn functies terug, het werd feest voor de prinsgezinden.

De Franse inval en het vertrek van prins Willem V naar Engeland

De Franse inval en het vertrek van Willem V naar Engeland, er kwam na veel onrustige tijden een Franse inval in de Republiek bij deze inval van Franse zijde waren veel gevluchte patriotten betrokken. Prins Willem V vertrok naar Engeland met het gehele gezin en dit betekende het einde van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Prins Willem V stierf in het jaar 1806.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/prins-willem-v/

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.