Het leven van prins Willem Iii

Door Interjos gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Het leven van prins Willem III zijn vader was prins Willem II en zijn moeder Maria Stuart, haar vader was Karel I de koning van Engeland

Het leven van prins Willem III

Het leven van prins Willem III zijn vader was prins Willem II en zijn moeder Maria Stuart, haar vader was Karel I de koning van Engeland. Het geboortejaar van prins Willem III was 1650, deze prins van Oranje werd stadhouder, en later ook koning van Groot – Brittannië. Het leven van prins Willem III interessant om dit is nader te bekijken.

Het leven van prins Willem III en opgroeien

Willem III heeft zijn vader helemaal niet gekend omdat hij na diens overlijden werd geboren en toen hij 11 jaar oud was kwam ook zijn moeder op jonge leeftijd te overlijden. Zijn grootmoeder Amalia van Solms zorgde er mede voor dat haar kleinzoon prins Willem III verder door de staat zou worden opgevoed hij werd een zogenaamd “kind van Staat”. De tijd dat Willem III opgroeide was tijdens het eerste stadhouderloze tijdperk. Het leven van onze prins Willem III begon al jong met verdriet.

Het leven van prins Willem III en zijn functies

De functies van Prins Willem III begonnen toen hij werd aangesteld om eenmalig het leger aan te voeren als kapitein – generaal, het leger verkeerde toen in de tijd in een verwaarloosde toestand men moest de strijd aangaan met slecht onderhouden en verouderd materiaal, zo ging het leger met prins Willem III als aanvoerder de veldtocht beginnen. Toen kwam het jaar 1672 wat ook wel bekend staat als het rampjaar de Engelsen probeerden aan land te komen in Holland gelukkig zijn ze door onze vloot die onder leiding stond van Michiel Adriaanszoon de Ruyter steeds teruggedrongen zodat deze pogingen geen succes werden. Een ander gevaar speelde zich af op het land waar de legers van Lodewijk XIV van Frankrijk steeds verder oprukten. Prins Willem III deed erg zijn best maar de legers verkeerden in slechte staat dit in tegenstelling tot de vloot waar men wel in had geïnvesteerd. Ook het Oosten van ons land werd bezet en wel door legers die afkomstig waren uit Keulen en Munster toen waren alleen de gewesten Holland en Zeeland nog vrij in ons land. De gehele bevolking en ook de regering waren radeloos en men vroeg prins Willem III om hulp, hij kreeg een aanstelling als kapitein – generaal van het leger en tevens benoemde men prins Willem III als stadhouder over de vrije gewesten Holland en Zeeland. De regenten hadden het vertrouwen van de bevolking verloren en Het leven van prins Willem III stond geheel in het teken van het vaderland.

Het leven van prins Willem III als stadhouder

Het leven van onze prins Willem III als stadhouder, Engeland dacht dat de Republiek verloren was en deed een voorstel aan de prins om het in drie stukken te delen, het Zuiden zou dan aan Frankrijk worden toegewezen, Zeeland wilde Engeland zelf graag hebben en het deel van prins Willem III zou dan bestaan uit de rest waar hij soeverein vorst over zou mogen zijn gelukkig ging de prins niet op dit voorstel in. De bevolking had nieuwe moed geput en verdreef de Munsterse en Keulse legers zodat de Noordelijke gewesten ook weer vrij werden. Tegenslagen op zee werden steeds verijdeld en op land kwam men zover dat er een verbond ontstond tegen Frankrijk aan de ene kant en Spanje het Duitse Rijk en de Republiek samen aan de andere kant. Verder werd er ook vrede gesloten met Engeland zowel als met Keulen en Munster.

Lodewijk XIV bleef bij zijn voornemen om van Frankrijk het machtigste land van Europa te maken door dit voornemen was het machtsevenwicht in Europa in gevaar. Tevens wilde hij alle macht voor de Rooms – Katholieke kerk en hij verbood dan ook de gereformeerde godsdienst vele mensen zijn om die reden dan ook uit Frankrijk weggevlucht. In de rest van Europa vertrouwde men op stadhouder Willem III waarvan men wist dat hij tegen het alleen heersen van de Rooms – Katholieke kerk was en ook een fel tegenstander van Lodewijk XIV. Toen de schoonvader van stadhouder Willem III de macht in Engeland van zijn broer Karel II overnam was er het gevaar dat Engeland een rooms land zou worden en een bondgenootschap met Frankrijk zou sluiten aangezien de nieuwe koning van Engeland rooms was. De protestanten uit Engeland vroegen steun en hulp van stadhouder Willem III deze besloot nadat hij uitgebreid met zijn vrouw Maria Stuart hierover had gepraat om inderdaad Engeland te helpen hoewel het wel wat bizar was om tegen de eigen [schoon] vader oorlog te moeten voeren, zij besloten hier voornamelijk toe omdat hetmachtsevenwicht van Europa gevaar liep na aantreden van de nieuwe Engelse koning Jacobus II.

Ook van de Staten kreeg de stadhouder alle steun voor deze plannen. Men boekte een goed resultaat met de plannen de koning Jacobus II vluchtte weg naar Frankrijk en als nieuwe koning en koningin werden prins Willem III en zijn vrouw Maria Stuart gekroond. Dit gaf wederom problemen met Frankrijk waarop een nieuwe oorlog volgde deze duurde tot 1697 toen men de vrede van Rijswijk sloot. Hierbij moest Lodewijk XIV onze prins Willem III erkennen als koning van Engeland en ook werden alle door Lodewijk XIV veroverde gebieden teruggegeven. Prins Willem III voelde zich in Engeland niet thuis en zeker na de dood van zijn geliefde Maria Stuart werd zijn leven erg eenzaam.Het leven van onze prins Willem III was de laatste jaren zwaar en erg eenzaam.

Het leven van prins Willem III en zijn dood

Het leven van onze prins Willem III en zijn dood, het leven van onze prins Willem III was niet eenvoudig zeker ook niet omdat hij geheel zijn leven te kampen had met aanvallen van bronchitis. Hij stierf in het jaar 1702 doordat zijn verzwakte lichaam de nasleep van een val van een paard niet kon verwerken. Prins Willem III liet geen kinderen na en daardoor was hij de laatste rechtstreekse afstammeling van Willem van Oranje. Het leven van onze prins Willem III bestond voornamelijk uit strijden.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/het-leven-van-prins-willem-iii/
 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ja het waren de Zeeuwse helden die de Engelsen van de kust af joegen.

Mooi verhaal hier smult Pork van,om 20.30 antwoord van Pork deel 9.

Pork geeft de G.G.I.R DUIM.

DRIMPELS droomt verder.