Bedrijfsbeheer 2. De verplichtingen van de zelfstandige ondernemer.

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Als zelfstandige heb je heel wat verplichtingen en kom je met heel wat overheidsdiensten in contact. In dit artikel vindt u alle verplichtingen van de handelaar zowel in België als in Nederland.

Bedrijfsbeheer 2. De verplichtingen van de handelaar.

In dit artikel bespreek ik de verplichtingen van de zelfstandige ondernemer zowel in België als in Nederland. U komt als zelfstandige met heel wat overheidsdiensten in contact.

De verplichtingen in Nederland

Kamer van Koophandel

In Nederland moet iedereen die een zelfstandige activiteit wilt uitoefenen zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel of het nu gaat om een handelaar of om een vrij beroep zoals bijvoorbeeld een dokter of advocaat of zelfs een vereniging van eigenaars.

Iedereen die een vaste verblijfplaats heeft in Nederland en een burger servicenummer heeft, kan zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Eén week voordat u start met uw activiteiten tot één week na de start ervan hebt u in Nederland de tijd om zich in te schrijven in het handelsregister. Ook al bent u te laat, u kan zich alsnog inschrijven.

Voor een eenmanszaak dient u persoonlijk langs te gaan bij de Kamer van Koophandel in uw regio waar u de activiteit wenst uit te oefenen. U moet dan ter plaatse een inschrijvingsformulier invullen en een legitimatiebewijs kunnen voorleggen. Op het inschrijvingsformulier moet je onder ander de telefoonnummers, faxnummers en emailadressen van de onderneming invullen.

Jaarlijks moet u een bijdrage betalen aan de Kamer van Koophandel die kan variëren van 50 euro tot 15.000 euro afhankelijk van het in de onderneming gestoken kapitaal.

De belastingdienst

Bij de belastingdienst vraagt men na de inschrijving in het handelsregister een BTW-nummer aan. De belastingdienst bepaalt dan of de onderneming al dan niet BTW-plichtig is.

Boekhouding

De ondernemer is verplicht boeken bij te houden waarin alle financiële transacties van de onderneming staan.

Wettelijke vergunningen

Voor bepaalde zelfstandige activiteiten dien je een wettelijke vergunning aan te vragen. Als u bijvoorbeeld op een lokale markt groenten wilt verkopen dan moet u aan de gemeente waar u wilt staan een standplaatsvergunning aanvragen.

Alle handelsdocumenten

Op alle handelsdocumenten dient men het handelsregisternummer en BTW-nummer te vermelden. Ook op e-mails bijvoorbeeld.

De verplichtingen in België

Openen van een bankrekening

In België is men verplicht om een bankrekening te openen bij de bank speciaal voor de zelfstandige activiteit. Men moet dit nummer immers vermelden op alle betalingsdocumenten, facturen, handelsdocumenten, …samen met de naam van de bankinstelling waar de rekening gevestigd is.

Kruispuntbank voor ondernemingen

Je moet je aanmelden bij een ondernemingsloket en je daar laten inschrijven in de kruispuntbank voor ondernemingen als handelaar of ambachtsman. Je krijgt dan een ondernemingsnummer die ook als BTW-nummer geldt en die je op alle handelsdocumenten dient te vermelden.

Hij dient een geschikte naam, vestigingsplaats en een ondernemingsvorm (éénmanszaak, NV, BVBA, CV, …) te kiezen voor zijn bedrijfje.

Als de ondernemer gehuwd is volgens een ander stelsel dan het wettelijk stelsel bijvoorbeeld als men gehuwd is met scheiding van goederen, dient men een uittreksel van het huwelijkscontract af te geven bij de inschrijving. De goederen van de partner kunnen bijvoorbeeld niet worden verkocht bij een faillissement indien men gehuwd is met het systeem van scheiding van goederen.

In gans België zijn er een 200-tal ondernemingsloketten te vinden. Het ondernemingsloket controleert of een onderneming aan alle voorwaarden voldoet voor de uitoefening van het beroep. Men gaat dus na of je een attest bedrijfsbeheer kan voorleggen en/of je de nodige attesten hebt indien je een gereglementeerd beroep wilt uitoefenen zoals bijvoorbeeld kapper, beenhouwer, aannemer sloopwerken, opticien, … Bij vreemdelingen gaat men na of ze een beroepskaart hebben. Het gaat hier om burgers die niet de Belgische nationaliteit bezitten en van buiten de Europese Unie komen.

De kruispuntbank maakt deel uit van de administratieve vereenvoudiging die het voor ondernemer een stuk makkelijker moet maken.

Voor de inschrijving in de kruispuntbank voor ondernemingen betaalt men éénmalig 71 euro per vestigingsplaats.

BTW-nummer

De ondernemer moet zijn ondernemersnummer activeren als BTW-nummer bij zijn lokaal belastingkantoor.

Boekhouding

Alle bedrijfsactiviteiten moeten bijgehouden worden in de boekhouding. Naargelang de aard en de grootte van het bedrijf kunnen die boekhoudkundige verplichtingen verschillen.

Sociaal verzekeringsfonds en ziekenfonds.

Binnen de 90 dagen na oprichting van de onderneming moet men zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds aan dewelke je dan sociale bijdragen zal moeten betalen in functie van je verdiensten.

Binnen de 60 dagen moet je je ook aansluiten bij een ziekenfonds waar je verplicht bent je te verzekeren. Nu dekt deze verzekering voor startende ondernemers alle risico’s. Vroeger voor 2006 was je enkel verplicht je te laten verzekeren tegen grote risico’s zoals hospitalisatie, operaties, …

Decimale stelsel van maten en gewichten

Werkt u in uw onderneming met maten of gewichten dan dient u het decimale stelsel van maten en gewichten te gebruiken. Vooraleer je de maten of gewichten hebt gekocht, werden ze reeds geijkt en daarna moeten ze om de vier jaar opnieuw geijkt worden. Er is hierop een uitzondering. De vloeistofmeters die je in tankwagens en benzinepompen vindt, moeten jaarlijks herijkt worden.

Bijzondere vergunningen

Voor bepaalde activiteiten zijn bijzondere vergunningen nodig. Voor vervoer van dieren moet je bijvoorbeeld bij het ministerie van landbouw een vergunning aanvragen. Ga je bijvoorbeeld jenever stoken om te verkopen in je winkel, moet je een vergunning aanvragen bij de Administratie der Douane en Accijnzen.

Andere verplichtingen bijvoorbeeld bij aanwerving van personeel, de zondagsrust, de avondsluiting en de nachtwinkels worden in één van de volgende artikelen behandeld.

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
velen vergissen zich in de druk van belasting afdracht