Het leven en de dood van Willem van Oranje

Door Interjos gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Het leven van Willem van Oranje die de eerste zoon was uit het huwelijk van Willem van Nassau en Juliana van Stolberg

Het leven van Willem van Oranje

Het leven van Willem van Oranje die de eerste zoon was uit het huwelijk van Willem van Nassau en Juliana van Stolberg. Door zijn grote verdiensten in de strijd voor de geloofsvrijheid en in de strijd tegen de Spaanse overheersing werd hem de erenaam”Vader des Vaderlands” toebedeeld.

De jonge jaren van Willem van Nassau

De jonge jaren van Willem van Nassau,deze bracht hij door op de Dillenburg in Duitsland waar hij ook was geboren in 1533. In totaal werden er naast Willem nog vier zoons en zeven dochters geboren, zijn moeder volgde de Lutherse leer na en zo werden de kinderen dan ook opgevoed. Al op 11 jarige leeftijd werd Willem van Nassau de erfgenaam van zijn overleden neef  René van Chalons die de titel prins van Oranje droeg. Hij erfde vele bezittingen waaronder het prinsdom Oranje in Zuid – Frankrijk en de baronie van Breda. Door deze erfenis was hij direct een belangrijk persoon geworden en stelde keizer Karel de Vijfde dan ook de dwingende eis dat Willem verder zou worden opgevoed in de Nederlanden. Dit gebeurde dan ook ten eerste in Breda en later aan het hof van de keizer in Brussel, hier werd hij opgevoed in de katholieke leer. De keizer was zeer op Willem gesteld en hij leidde in Brussel een leven vol met plezier en feesten. Het leven van Willem van Oranje al op jonge leeftijd moest hij afscheid van zijn vader en moeder nemen om aan het hof van de keizer zijn opvoeding te laten voltooien.

Het leven van Willem van Oranje zijn vier huwelijken

Het leven van Willem van Oranje zijn vier huwelijken waarvan de eerste al plaats vond toen Willem 18 jaar was, zijn echtgenote werd de schatrijke Anna van Buren. Hun huwelijk duurde van 1551 tot aan haar dood in 1558 uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren een dochter en een zoon die luisterden naar de namen Maria en Philips Willem.
Zijn tweede huwelijk met Anna van Saksen ging Willem aan in 1561 en dit huwelijk dat door echtscheiding werd ontbonden duurde ongeveer tien jaar. Ook in dit huwelijk werden een zoon en een dochter geboren Maurits en Anna. In 1575 trouwde Willem van Oranje voor de derde maal en deze keer met Charlotte de Bourbon. Uit dit huwelijk kreeg Willem van Oranje zes dochters, het huwelijk eindigde in 1582 door de dood van Charlotte de Bourbon. Men stelt dat haar lichaam dat was verzwakt na de geboortes van haar zes dochters kort achter elkaar de verzorging van een gewonde Willem van Oranje waarop een aanslag was gepleegd niet kon doorstaan. Deze verzorging die zij zeer plichtgetrouw uitvoerde kostte teveel inspanning en was mede de oorzaak van haar dood. Uit het laatste huwelijk , dat in 1583 werd afgesloten met Louise de Colingy, werd nog een zoon geboren die ze Frederik Hendrik noemden. Dit huwelijk was nog in stand toen Willem van Oranje in 1584 werd vermoord. Het leven van Willem van Oranje stond in het teken van de strijd tegen de Spaanse overheersing hiervoor heeft hij vele persoonlijke offers gebracht.

Meer bijzonderheden uit het leven van Willem van Oranje

Meer bijzonderheden uit het leven van Willem van Oranje, al op jonge leeftijd benoemde men Willem van Oranje voor verantwoordelijke functies zoals lid van de Raad van State, Ridder in de Orde van het Gulden Vlies en als stadhouder. Al snel groeide Willem uit als leider in de Raad van State tegen het beleid van Filips de Tweede, die absolute monarchisme voorstond dit hield in dat men enkel de moederkerk de roomse kerk dus mocht volgen en er was geen ruimte voor andere geloven. Willem hoewel zelf nog rooms in die tijd vond niet dat een keizer of koning het recht had om te oordelen over het geweten en de geloofskeuze van zijn onderdanen. Later toen hij zelf protestants was geworden werd zijn afkeer hiervan alleen maar groter , en zijn strijd om een eind te kunnen maken aan de Spaanse overheersing steeds feller. Hij bestreed de Spanjaarden met inzet van al zijn geld en zijn vele bezittingen. Willem van Oranje verkeerde sinds enige tijd al in levensgevaar nadat Filips de Tweede hem had beschuldigd van hoogverraad en een prijs had gezet op zijn hoofd.
In 1581 pleegde Jean Jaureguy een aanslag op Willem van Oranje in Antwerpen, deze aanslag overleefde Willem van Oranje al werd hij wel gewond. Willem herstelde trouwde met Louise de Coligny en leefde in Delft totdat hij in 1584 werd vermoord door Balthasar Gerards. Het leven van Willem van Oranje een leven in dienst van zijn medemens.

Bron eigen website : http://artikelsschrijven.nl/2012/het-leven-van-willem-van-oranje/

 

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.