Bedrijfsbeheer 3. De wekelijkse rustdag en de zondagsrust in de kleinhandel. De winkeltijdenwet.

Door Jacobjones gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

In dit artikel bespreek ik zowel de Belgische reglementering over de sluitingstijden, wekelijkse rustdag en zondagsrust als de Nederlandse situatie waar men spreekt over de winkeltijdenwet.

Bedrijfsbeheer 3. De wekelijkse rustdag en de zondagsrust in de kleinhandel. De winkeltijdenwet.

In dit artikel bespreek ik zowel de Belgische reglementering over de sluitingstijden, wekelijkse rustdag en zondagsrust als de Nederlandse situatie waar men spreekt over de winkeltijdenwet.

België

De wekelijkse rustdag.

Alle kleinhandelaars zijn verplicht elke week op een zelf te kiezen dag te sluiten. Voor de meeste handelszaken is dat de zondag.

Een wekelijkse rustdag is in feite een ononderbroken periode van 24 uur waarop de kleinhandelszaak gesloten is en waarbij ook thuisleveringen verboden zijn. De meeste handelaars laten de wekelijkse rustdag beginnen de zondag om 5 uur of om 13 uur en openen opnieuw hun zaak de volgende dag op hetzelfde uur.

Wanneer je als handelaar een andere dag kiest dan de zondag dan moet je dat duidelijk afficheren aan de ingang van je zaak en het gekozen aanvangsuur moet vermeld worden. De wekelijkse rustdag moet minstens voor zes maanden dezelfde blijven. Dit betekent dat je altijd dezelfde dag van de week sluit.

Voor de Horeca(Hotels, restaurants en cafés) is er een uitzondering. Daar is men niet verplicht om een wekelijkse rustdag te kiezen. Men mag dus in principe 7 op 7 open zijn. Wanneer men toch een rustdag kiest, dan is men niet verplicht dat een onafgebroken periode van 24 uur is. Het personeel heeft wel recht op zijn rustdagen.


Zondagsrust in de kleinhandel

In principe is voor de werknemers in kleinhandelszaken arbeid verboden op zondag. Zoals bij elke wet zijn er ook hier voor een aantal uitzonderingen.

In onderstaande kleinhandelszaken mogen werknemers het hele jaar op zondag worden tewerkgesteld:
- beenhouwerijen, bakkerijen en banketbakkerijen
- voedingswinkels met minder dan 5 werknemers
- dagbladwinkel
- tankstations die brandstof voor auto’s verkopen
- apotheken en winkels van heelkundige toestellen
- bloemenwinkels
Voor alle andere zaken zoals bijvoorbeeld kledingwinkels mag men onder bepaalde voorwaarden, werknemers op 6 zondagen gedurende het jaar tewerkstellen.

Een andere uitzondering zijn de toeristische centra waarbij alle kleinhandelszaken mogen open zijn op zondag en personeel mogen tewerkstellen. Er bestaat een lijst met alle toeristische centra. De Belgische Kust en steden zoals Brugge, Brussel, Dinant, … staan op deze lijst.

De sluitingsuren.

Voor alle winkels die geopend gedurende de dag gelden volgende sluitingsuren:

- voor 5 uur ’s ochtends en na 21 uur ’s avonds op vrijdag en op de dagen die een wettelijke feestdag voorafgaan. Valt de wettelijke feestdag op een maandag, dan mag men de zaterdag tot 21 uur open houden.
- Voor 5 uur ’s ochtends en na 21 uur ’s avonds op alle andere dagen.

Voor nachtwinkels loopt de sluitingstijd van 7 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds tenzij de gemeente andere sluitingsuren vastlegt.


Nederland

De winkeltijdenwet.

Deze wet bepaalt op welke dagen en uren je winkel mag geopend zijn.

Openingstijden

Je winkel mag geopend zijn elke dag, behalve op zondag van 06 uur ’s ochtends tot 22 uur ’s avonds. Dit betekent dat je voor 6 uur en na 22 uur moet gesloten zijn.

Winkels mogen maximaal gedurende 12 zondagen per jaar geopend zijn op voorwaarde dat de gemeente dit toestaat. Gemeenten kunnen meer dan 12 koopzondagen toestaan bijvoorbeeld in toeristische centra zoals bijvoorbeeld Sluis.

Een winkel moet gesloten zijn op Nieuwjaarsdag, Goede Vrijdag na 19 uur, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag, 24 december na 19 uur, eerste en tweede Kerstdag en 4 mei na 19 uur.

Andere rustdag dan de zondag.

De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om een andere rustdag toe te kennen dan de zondag bijvoorbeeld om religieuze redenen. Joden mogen bijvoorbeeld op zaterdag sluiten en op zondag hun winkel openen.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik dacht dat bij de Joden de sabbat strikt nageleefd wordt.