Geheimtaal en geheimschrift

Door Lathica gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Er bestaan vele soorten van communicatie, buiten het gewone spreken en schrijven.

Sommige zijn geheim (militaire en diplomatieke codes), andere niet, zoals bijv. de morsecode, de semafoor, vlagsignalen, rooksignalen, de tam-tam en braille. In principe kan een bericht op twee manieren geheim blijven. De eerste bestaat uit het verbergen van het bestaan van het bericht door middel van steganografie. Dit kan door het gebruik van ontzichtbare inkt, door het bericht te verkleinen tot de grote van een punt (men fotografeert als het ware door een omgekeerde microscoop), of door het bericht in een geluidsignaalom te zetten, waarbij de opnametijd van de gesproken tekst wordt ingekrompen door met een steeds hogere snelheid op te nemen. Tevens kan men een bericht zodanig verbergen, dat de eerste letters van elk woord in een ogenschijnlijk tekst de boodschap vormt. De tweede manier om een geheime boodschap over te brengen bestaat uit het veranderen van de vorm. Hierbij zijn twee methoden mogelijk: men kan de letters van een bericht volgens een afgesproken volgorde verwisselen (niet-gegroepeerde code); de tweede methode bestaat uit het vervangen van de letters uit de tekst door cijfers of symbolen (gegroepeerde code).

GEGROEPEERDE CODE:

Een gegroepeerde code bestaat uit het vervangen van woorden, zinnen of lettergrepen door codewoorden, cijfers of letters. Een voorbeeld hiervan is de drietalige handelscode ( engels, frans en spaans) die door Marconi is uitgevonden. De code heeft groepen van vijf letters, die voor hetzelfde woord of begrip staan. De letters UVYDU betekenen bijv. slaapwagen. Deze groepen staan genoteerd in een drietalig woordenboek en worden gebruikt om telegramkosten te besparen. Voor een veilig militair of diplomatiek gebruik van deze codering moet het bericht verder veranderdd worden. Een voorbeeld hiervan is het eenmalig schrijfbloksysteem dat door de Engelsen in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt. Stel dat het bericht luidt: Aan commandant-tanks-oprukken-morgen-bij-zonsopgang. Aan de hand van een lijst met alle gebruikelijke militaire termen stelt men eerst de basiscode vast. Voorbeeld: Aan commandant = 5475; tanks-oprukken = 9835; morgen = 4439; bij-zonsopgang = 7463. Aangezien codeboeken in verkeerde handen kunnen raken, zou het niet veilig zijn dit bericht teverzenden als 5475-9835-4439-7463. Termen die vaak gebruikt worden, bijv.' Aan commandant' of 'morgen' zouden al snel geidentificeerd worden, waardoor de code niet meer geheim zou zijn. Het is dus nodig deze getallen van vier cijfers zo te veranderen, dat een herhaald gebruik niet opvalt. De veiligste methode is de volgende: zowel afzender als ontvanger hebben de beschikking over een schrijfblok, waarbj op elke pagina kolommen staan van getallen van vier cijfers. De afzender geeft aan op welke pagina, kolom en regel het bericht begint. 1549 betekent dus pagina 15, kolom 4, regel 9. Als de vier groepen die volgen op 1549 luiden:4431 - 7628 - 5016 - 4881, komt de te seinen codetekst tot stand door deze vier getallen op te tellen bij die van de gecodeerde boodschap. De codetekst wordt dan 1549 - 9906 - 7463 - 9455 - 2344. Om het bericht te decoderen, moet de ontvanger de getallen uit het schrijfblok aftrekken. De getallen die hij dan vindt, kan hij opzoeken in zijn codeboek.

NIET-GEGROEPEERDE CODES:

Eenvoudige vervangingscodes bieden weinig bescherming, aangezien de vervanging van de letters van het bericht de karakteristieke frequentie van bepaalde letters in een bericht niet verhult. Bij de codering van het bericht 'Tanks-op-rukken-morgen-bij-zonsondergang' kan men gebruik maken van de letter-voor-letter vervangscode, bijv.: gewone tekst: ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. Codetekst: monseratbcdfghijklpqzyxwvu. De gecodeerde tekst wordt dan qmhdp - ijlzdden - gilaeh - obc - uihpijamha. Om deze tekst nog verder te coderen wordt gebruik gemaakt van het Playfair - systeem. Hiervoor wordt het bericht eerst gesplits in groepen van twee letters en dan veranderd overeenkomstig de volgende code. De letters van het alfabet worden gerangschikt in vijf kolommen van vijf letters ( de I en de J nemen samen 1 plaats in):

MONSE                                                                                                                                                             RATBC                                                                                                                                                               DFGHIJ                                                                                                                                                              KLPQU                                                                                                                                                                        VWXYZ

Als twee letters van de tekst de diagonaal vormen van een denkbeeldig vierkant binnen de vijf kolommen, worden de letters op de andere twee hoeken van dit vierkant gekozen (NK wordt MP). Als zij op dezelfde regel staan, schuiven zij 1 plaats naar rechts (TA wordt BT). Als zij in de zelfde kolom voorkomen, schuiven zij 1 plaats naar onderen (IJZ wordt UE). Men schrijft het bericht dus eerst zo: TA NK SO PR UK KE NM OR GE NB IJZ ON SO PG AN GX. Na codering luidt dit: BT MP EN KT KL UM SO MA IJN ST UE NS EN XP TO PN. Om telefoongesprekken geheim te houden kan men de geluidsfrequentie veranderen, waardoor de spraak vervormd wordt ( in het engels heet dit scrambling). Bij het TDS-systeem ( Time Division Scrambling) wordt het gesprek in kleine stukjes verdeeld en door elkaar gegooid.

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Interessant onderwerp, ik heb laatst nog een documentaire over 'The Zodiac Killer' gezien, zijn geheime code is nog steeds niet gekraakt.