Een theorie zonder fundament

Door Borroh gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

De evolutietheorie is over het algemeen aanvaard in deze wereld. Maar een theorie heeft een goede basis nodig om serieus genomen te kunnen worden. Als dit niet het geval is, dan kan de hele theorie wel in de prullenmand. In dit artikel ga ik aan de hand van twee natuurwetten het fundament van de evolutietheorie aan de tand voelen.

Om de evolutietheorie aan de tand te voelen had ik voor vakgebieden als biologie of geologie kunnen kiezen. Ik heb echter gekozen voor twee natuurwetten, thermodynamica. De reden hiervan is, dat natuurwetten nooit veranderd zijn en nooit zullen veranderen. Daarbij komt dat de natuurwetten die ik ga gebruiken door elke wetenschapper op deze wereld als waarheid gezien worden en ook bewezen zijn. Het gaat hier over de eerste hoofdwet van de thermodynamica en die daar op volgt, heel origineel, de tweede hoofdwet van de thermodynamic. Elke wetenschapper die deze wetten in twijfel zou trekken, zou nooit meer serieus genomen worden door zijn collega's.

 

De eerste hoofdwet van de thermodynamica

 

Dit is 'de wet van behoud van energie'. en wat zegt die wet? "Er kan geen energie geschapen worden of verloren gaan"  We hebben natuurlijk veel verschillende vormen van energie. Zo is er licht, warmte, elektriciteit, mechanische energie, geluid, enzovoort. Energie kan wel van de ene vorm in de andere vorm worden omgezet, maar de totale hoeveelheid energie in het helal blijft altijd gelijk. Maar als de totale hoeveelheid energie nooit veranderd, hoe kan dan deze aarde uit niets zijn ontstaan?

De big bang


Tegenwoordig geloven evolutionisten dat het helal is ontstaan uit een kleine superdichte wolk. Deze oerwolk(oeratoom) zou met een enorme knal uit elkaar zijn geknald, de big bang. Vraagje... wat was er dan voor de big bang? Waar kwam die oerwolk vandaan? Als deze wolk er altijd al was geweest, dan zou deze niet plotseling uit elkaar zijn gespat, dan zou hij er nu nog zijn en over een mijard jaar nog. Het antwoord is, er moet iets zijn dat buiten tijd en materie staat en dat het helal heeft voortgebracht, iets 'on-stoffelijks', iets eeuwigs.

Dat het helal een begin heeft is een bijbelse idee en het is uniek ten opzichte van andere godsdiensten(behalve islam, maar de koran is veel later geschreven en grotendeels op de bijbel gebaseerd). Alle godsdiensten geloven dat materie en tijd altijd al hebben bestaan. Ook de grootste geleerden uit de geschiedenis, zoals Albert Einstein, konden niet geloven dat het helal een begin heeft. Einstein heeft alles geprobeert om te bewijzen dat het helal eeuwig is, maar 1922 gaf hij het op en moest hij erkennen dat het helal wel degelijk een begin heeft. Over zijn eigen koppigheid zei hij later, "Dat was de grootste blunder van mijn leven". Elke theorie die later door zijn vakgenoten is aangehaald werd onderuit gehaald.

De tweede hoofdwet van de thermodynamica

Nu wordt het echt interessant(vind ik). Deze wet luidt namelijk, "Elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot wanorde". Deze wet leert ons dat alles in de wereld streeft naar een zo groot mogelijke wanorde. Dit is ook de reden dat het levende organismen(eencelligen, planten, dieren, mensen) energie kost om hun cellen te handhaven en in leven te houden. Organismen moeten via voedsel energie krijgen om hun cellen intact te houden. Ze zijn dus 24-7 bezig met herstelwerkzaamheden. Op het moment dat een organisme daarme stopt, dan sterft het, verschimmelt het, wordt het humus die vervolgens uiteen valt tot losse moleculen die door de wind worden weggevoerd. Moleculen zullen nooit vanzelf bij elkaar gaan zitten om een eiwitmolecuul te vormen. En eiwitmolecullen zullen op hun beurt nooit vanzelf bij elkaar gaan zitten om een levend organisme te vormen. Alles in het helal werkt juist andersom en er is niet wat aan deze wetten ontsnapt.

Of toch?

De enige manier in dit hela om orde te scheppen en te handhaven is activiteit van levende organismen. Zonder leven kan er nooit een hoge orde ontstaan en worden gehandhaafd. Maar hoe kan het dan dat de hogere orde en leven is ontstaan als alleen leven die kan creëeren en handhaven? Op die vaag is slecht één antwoord. Het leven is door leven voortgebracht. Het kan niet anders dan dat er een schepper-God het leven op deze wereld heeft geschapen in haar perfecte vorm met de mogelijkheid om voedsel op te nemen en zich voort te planten. Anders zou immers alles direct weer uitsterven.

Sneeuw-/ijskristallen

De hoge mate van orde in ijskristallen wordt vaak aangehaald om te bewijzen dat er wel degelijk orde kan ontstaan zonder activiteit van levende organismen en dat daarom evolutie wel kan. Echter, volgens de tweede hoofdwet van de thermodynamica hebben atomen en moleculen ook de neiging om de laagst mogelijke niveau van energie aan te nemen, naast het feit dat ze naar een zo groot mogelijke wanorde streven. Het laagst mogelijke niveau van energie van veel stoffen is een kristal. Bijvoorbeeld, als je energie van water onttrekt, door het af te koelen krijg je kristallen. Dus als er een kristal ontstaat komt er energie vrij, terwijl en energie nodig is om een kristal te verbreken. Dit is precies het tegenovergestelde van een levend organisme. Zij hebben een hoog niveau van energie en als je hun verbinding verbreekt komt er energie vrij. Dus molecullen van kristallen kunnen vanzelf ontstaan, omdat zij een laag niveau van energie hebben. Moleculen van levende organismen kunnen niet vanzelf ontstaan, omdat zij een hoog niveau van energie hebben. Dit maakt dus evolutie onmogelijk.

Nog een tegenwerping

Nog een argument wat vaak gebruikt wordt om evolutie te bewijzen is, Evolutie is mogelijk omdat de aarde niet aan zichzelf is overgelaten, geen gesloten systeem is, maar energie krijgt toegevoegd door de zonnestralen. Ook dit is geen steekhoudend argument, omdat zonnestralen op zich geen bruikbare energie zijn. Het gaat namelijk niet om de hoeveelheid energie, maar om de hoeveelheid bruikbare energie. Als je een bom gooit op een lading spijkers, planken, stenen en cement, dan heb je genoeg eenvoudige energie, maar dan krijg je nog geen kantoorgebouw. Dat zou tegen de tweede hoofdwet van de thermodynamica ingaan Ongecontroleerde energie(zoals zonnestralen) is niet bruikbaar en zelfs schadelijk. Tenzij je zonnestralen kunt opslaan en gebruiken op de juiste tijd, de juiste plaats en in de juiste hoeveelheid, is het onbruikbare energie en is het alleen schadelijk. Het enige in het hele helal wat in staat is om zonnestralen om te zetten in bruikbare energie is het chlorofyl.

De groene motor

Alleen groene planten en enkele bacteriën die op dezelfde manier werken, kunnen de energie van het zonlicht opslaan en nomzetten in bruikbare vormen van energie, zoals voedsel en brandstof. Dit proces kennen we allemaal, fotosynthese. Dit is mogelijk dankzij het chlorofyl, een groene stof dat zich in de chlorofylkorrels van groene planten bevindt. Zonder chlorofyl was het niet mogelijk geweest om van zonlicht bruikbare energierijke verbindingen te maken, waarvan planten, dieren en mensen leven. Zonder chlorofyl was er geen leven mogelijk op aarde. Dus zelfs al zou het leven uit zichzelf zijn ontstaan(wat al niet mogelijk is zoals u hebt kunnen lezen, maar stel dat...) dan zou het onmiddelijk weer uitsterven als er niet tegelijkertijd het uiterst complexe chlorofyl aanwezich was geweest in planten. Wat er ook aanwezig zou moeten zijn, is een mechanisme dat ervoor zorgt dat ook de nakomelingen chlorofyl bevatten. anders zou alles alsnog uitsterven. 

Dus om leven mogelijk te maken op deze wereld zijn er een hoop (complexe) dingen tegelijkertijd nodig, namelijk, zonlicht, chlorofyl, levende organismen. Dus als het leven uit zichzelf is ontstaan moet er al een soort van plan zijn geweest om leven op deze aarde te creëeren, want vanuit de evolutietheorie is dit onmogelijk, dus dan moet er een groot brein aanwezig zijn die een soort plan met deze wereld heeft. En aangezien volgens de evolutietheorie alles toeval is en geen echt doel heeft, kan het niet zo zijn dat er zomaar leven op aarde is ontstaan, omdat er alleen leven op deze planeet mogelijk is als het er door een schepper-God is gemaakt.

Een doelloos leven?

Als de evolutietheorie al door de natuurwetten die zij zelf ook hanteerd onderuit wordt gehaald, waarom zouden wij die dan nog serieus nemen? Een theorie zonder basis is toch niets waard? En dan heb ik het nu alleen nog maar over twee natuurwetten gehad, laat staan de complexe systemen in het menselijk en dierlijke lichaam die onmogelijk stap voor stap kunnen zijn ontstaan. Het lijkt mij inmiddels wel duidelijk dat het helal en alles wat daarin is door mega geniale God is geschapen, die een geweldig plan heeft met alles in deze wereld en vooral met de mensen. Als dat niet zo is, dan zou dat ook enorm triest zijn natuurlijk. Dan zouden we maar een stelletje zielige mensjes zijn die wat doelloos op deze wereldbol rond rennen om voor zichzelf te zorgen, om er uiteindelijk achter te komen dat het allemaal zinloos is, omdat je het toch nergen voor doet. Gelukkig is er wel een doel in dit leven, maar durven we de uitdaging aan om die te zoeken en na te leven?

 

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
En ik hou vast aan de evolutietheorie en er zijn zat artikelen te vinden over wat er voor de oerknal was. Ons heelal was 1 van de vele 'universum' bollen b.v.
Helaas, meer dan 1 duim kunnen wij niet geven. Zelfs al heeft ieder mens er ook zonder de evolutie normaal gesproken al 2...
Een klasse artikel! Rijp voor de tweet.
(Hans)
Ik geloof ook zeker dat ons leven niet doelloos of zinloos is. God heeft een plan met ieder van ons en wij zijn geschapen om aan dat doel te werken