Retro. Rust. Verveling als antidepressiva.

Door Weltevree gepubliceerd op Friday 28 September 12:13

Er is voordeel uit de crisis te halen! Na chaos en een overdosis aan beflikkerij, is stilstaande vooruitgang de enige verstandige oplossing

!

Sneller dan het licht heeft vooruitgang ons ingehaald

 

 

Als we niet achterom leren kijken kunnen we

de toekomst niet mooier maken
 

We leven in een maatschappij waar:
1. Iemand zonder blabla-imago of een grote bek in een hoekje wordt gezet en niet serieus genomen.
2. waar tijd-is-geld de plaats heeft ingenomen van aandacht en naastenliefde
3. waar geestelijk welzijn een ondergeschoven kind is
4. waar samenzijn inhoudt dat je geluk hebt als je achter een computer de weg weet
5. waar de buurman een half jaar dood in de stoel kan zitten
6. waar de jeugd en de bejaarden aparte rassen zijn geworden en de werkende middengroep te veel hooi op de vork heeft


We hoeven niet met een verwijtend vingertje de schuldigen aan te wijzen

Deze onzin hebben wij zelf bedacht en toegestaan. Het maakt nu niet meer uit wie heeft uitgedacht dat mensen nummers in computers zijn, of pasjes met persoonlijke codes. Dat wij dingen zijn die je kopen en verkopen kunt. De uitkomst is dat belangrijke menselijke eigenschappen zijn weggesaneerd vanwege de zogenaamde vooruitgang.

Na de euforie over de automatisering kan ik maar tot één conclusie komen.

De belofte die dat volgens visionairs inhield is kortzichtig gebleken, te positief benaderd en niet waar gemaakt. De invoering van de zo heerlijke computer zou ervoor zorgen dat
1. we minder papier zouden gebruiken
2. alles goedkoper zou worden
3. efficiënter zou werken
4. logistiek beter te hanteren werd
5. de mensen zouden tevreden genieten van vrij gekomen tijd
Het tegendeel is geoogst.


Vijftig jaar nadat de tweede Wereldoorlog afliep, men er met zijn allen de schouders onder heeft gezet om het land weer op te bouwen, zitten we gezamenlijk (maar alleen) op eenzame puinhopen. Men zegt dat het nu eenmaal niet anders kan. We moeten voorwaarts want .

“Je kunt de geschiedenis niet terugdraaien.”

 

Die dooddoener komt mij mijlenver de strot uit!

Dat stomme zinnetje heb ik inmiddels veel te vaak gehoord van mensen die economie verwarren met persoonlijk geluk en tevredenheid. Het is gemakkelijke onzin om er niet bij stil te hoeven staan dat het een puinhoop is geworden op alle gebieden. Het is net zo achterlijk en achterhaald als gehaktballen draaien met stront onder je nagels… Dat levert inderdaad vele zieken op waar het vervuilde vlees de schuld van krijgt…terwijl dat vermalen, door hormonen opgeblazen, varken van niets weet.

Men doet op alle gebieden aan symptoombestrijding

Politiek, onderwijs, opvoeding, gezondheidszorg, huisvesting, financiën, etc,  Zonder de oorzaak te erkennen. Over politiek kan ik niet meepraten omdat mij van jongs af aan dit spel boven de pet ging.
Dat laat ik graag over aan eerlijke maar zuivere lieden die wel weten waar ze mee bezig zijn.

Onderwijs:


Mammoetwet? Vernieuwingen, die uiteindelijk geen beter onderwijs hebben opgeleverd. Een school moet worden gerund als een bedrijf in immense onpersoonlijke gebouwen waar de kinderen zich verloren moeten voelen. Docenten zijn taaltechnisch en in algemene ontwikkeling slecht opgeleid. Het beroep wordt niet meer met respect bekeken en door de verregaande ‘kijk-ons-gelijkaardig-hip’ zijn hebben zij geen natuurlijk gezag meer.
Een goede docent staat niet voor de klas vanwege de macht, maar omdat hij van kinderen houdt en belangstelling voor hen heeft. Inmiddels moeten ze zoveel administratie voeren dat ze amper tijd kunnen besteden aan een kind dat het moeilijk heeft.

Opvoeding


Huisvrouw/man zijn wordt als minderwaardig bekeken want het levert geen salaris op. . Ouders moeten beiden werken en een baby moet al uit de vaste kern van een rustig nest worden gerukt, in een groep geplaatst waar het geen gevoel kan opdoen dat de wereld alleen om hem/haar draait. Helaas is dat voor een nieuwe wereldburger wel nodig om rustig en gestaag een goed gevoel van eigenwaarde te kunnen opbouwen in de wereld die het leert kennen. Tijd en geld is er niet om één van de ouders met opvoeden te belasten en rust en regelmaat te garanderen.

Gezondheidszorg


Ook dat moet gemanaged als een winstgevend bedrijf waar het personeel als een geoliede machine geen tijd meer mag, want het is er niet, besteden aan de patiënt. Echt hulpbehoevenden in verzorgingstehuizen worden vanwege de werkdruk onderhand als afgeschreven vee behandeld met gevolg dat alle partijen zich doodongelukkig voelen.
Geestelijke gezondheid. Burnout, depressie en zelfmoord. Dat zegt genoeg over hoe ons innerlijke welzijn is verwaarloosd. Aangezien dat veel werkelozen veroorzaakt die vaak als aanstellers worden weggezet voelen die mensen zich niet meer gehoord.
 

Huisvesting


Ieder kind heeft recht op een eigen ruimte. Zo leert het niet zich op natuurlijke wijze met meerderen te handhaven in één kamer, via overleg of inschikkelijkheid. Kinderen, alleen of met twee zijn de prinsen en prinsessen die niet met, van of aan gelijkwaardige broers en zusters leren hoe je emoties en verlangens (al dan niet) moet/kunt uitstellen of in toom houden. Hoe kan men in de eigen ruimte  een gezamenlijke band in stand te houden? In ieder huis leeft een kleine op zichzelf gerichte gemeenschap, meestal niet meer met drie generaties, waardoor oud en jong gescheiden blijft, niets van en met elkaar kan leren, delen of groeien. Grootouders die vroeger ongemerkt invloed hadden, hielpen en meepraatten, blijven in hun eigen hokken, ook als men alleen is komen te staan. 

Financiën


Een pasje dat geld uit de muur tovert is uitermate handig, maar minder confronterend als een lege portemonnee. Wat vroeger tastbaar en overzichtelijk was- je had al wel of geen flappen of centen in de beurs- is gebakken lucht geworden, een spel van lenen en uitstel, gokken en hopen, Men vindt dat alles gekocht moet kunnen want men leeft niet naar wat men heeft, men leeft naar behoefte. De reckame klopt dagelijks ludiek nog meer hebzucht op. Een vlotte illusionaire wereld vertelt dat je met crème Huppelfrut niet lelijk oud zult worden en zonder electrische zonwering komt een gezin eigenlijk geen vrje dag meer lekker door. Het is onderhand gemeengoed geworden. Zo erg goed íngeburgerd' dat leugen en bedrog erin gaat als koek, niet eens meer opvalt.

Mensen blijven mensen.

Wij kunnen veel, maar meekomen met een oververhitte, opgezweepte wereld is achter je eigen staart aanjagen en doldraaien. In de enthousiaste overtuiging dat leven maakbaar is zijn belangrijke waarden uit het oog verloren. Kennelijk dringt dat op Xead door, zo hier en daar in groeperingen (ooit kabouters of provo’s, krakers), maar de grote kluit meelopers denkt nog steeds dat men straks, ooit, in de toekomst, recht kan zetten wat nu al krom is. Men beseft niet dat men mee kan golven met omstandigheden en ergert zich eraan  te moeten inleveren, maar dat is LEVEN nou eenmaal!  Zo hoort dat van nature.

Wie zijn billen brandt moet op de blaren zitten! Klagen is verspilde energie. We moeten onze schuld niet alleen met geld betalen, maar ook met mankracht en mensen. samen met hen, die nog weten wat echt gelukkig maakt. Dat is NIET het gouden economie-kalf, dat al méér dan veertig jaar is aanbeden. Het is inmiddels genoegzaam bewezen dat rijkdom en luxe leeg geluk is, vergankelijk en misbaar. Mensen niet!  Wij zijn vervangbaar, maar men zal een mens altijd missen. Het is niet ouderwets dat ik roep:

Sta eens stil, kijk om je heen!

Zie de zutzooi en denk na hoe we deze verschraalde tijd kunnen benutten

om van de geschiedenis te leren!

Ik ben vóór ontwikkeling, maar als ik weiger in te zien wat er in de gekte (om Amerika achterna te rennen) aan goede Nederlandse zaken zijn verkwanseld, ben ik een blinde koe!. Verder bouwen op de ontstane ruïne die na de afbraak van veel goeds overbleef, weiger ik. Omdat daarbij te veel waardevolle Hollandse leefbaarheid is ingeleverd.

Ik propagandeer niet terug te gaan naar verloren tijden, maar roep:

Laten we het goede terughalen

Wat een misser is gebleken afzweren.
 


Je moet het durven toegeven als je fouten maakt en bejaarden zijn de enigen overlevenden die het geheel kunnen overzien vanuit het hoopvolle perspektief dat er ooit was. Indien we nu de mond houden moeten we ons collectief schamen voor wat wij aan de jeugd hebben nagelaten.


1. Mogen wij van een dertigjarige verwachten dat men zich herinnert wat nog niet is mee gemaakt? Nee! Wij kunnen er wel over verhalen, het gezellig met hen maken!.
2. Wij hebben toegestaan (vanwege de race om geld en de klok) dat er eenlingen en individuen ontstonden waar weinig persoonlijke aandacht voor was. Hoe moeten zij dan weten wat het is om zorg te dragen voor de naasten (de goede niet te na gelaten natuurlijk)
3. Wij kennen uit herinnering het verschil tussen individualisme en egoisme. Mag men van de door ons gevormde egoïsten verwachten dat zij iets kennen dat we hen niet voor hebben geleefd?
4. ONZE OUDERS en WIJ hebben gemeenschapszin verkwanseld. Niet zij en dat onze kinderen egoïsten werden is een logisch gevolg daarvan. Zij zijn noodgedwongen ik-ik-zonder hij en zij of wij geworden, dus laten we daarvoor verantwoording dragen..

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu moeten we niet net doen alsof de jeugd, die wij geen diepere zin van het leven hebben bijgebracht, fout bezig is. Een beetje oude knar kan het zich niet eens veroorloven zijn mond te houden.

Steek de hand in eigen boezem en uit de mouwen.

Ga met de jongeren de barricaden op en ondersteun hen in hun zoektocht en geef hen met geduld de rust om een ontwikkeling van te voren goed te onderzoeken voordat men het tot uitvoer brengt.

Laten we ophouden te klagen en onze ervaring met de jeugd delen! 

Er zijn er zovelen die graag praten met ouderen

opdat zij niet opnieuw het wiel uit hoeven vinden!

Reacties (14) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zo, die zit, weer een goal! Nu maar hopen dat de daad bij het woord gevoegd gaat worden. Mij heb (had) je al!
Meis ik had je gebabbel met diepgang al gemist... wist, ze is vast druk! Met veel relevantere zaken! Neem wel op tijd je rust...
Moi je recherche aussi le temps perdu! Duim taco
Dank jullie allemaal; Het goede bewaren en dat uitbouwen tot gezonde samenleving... met tijd voor elkaar, warmte en liefde... ook ( of juist) zonder geld is dat onbetaalbare rijkdom...
Geweldig mooi geschreven. Terugdraaien kan niet. Wel vooruitgaan met de lessen uit het verleden en het mindere achterlaten het goede meenenen. Ik geloof dat op een slecht fundament je never een goed huis kunt bouwen. Het oude moet eerst weg, het beton moet worden gestort en pas dan komt het gedeelte wat we ook zien: het huis zelf. Laat diegenen die het huis bouwen aub wel veel ervaring meebrengen, het laatste wat je zou willen is dat het huis weer in elkaar dondert, met alle gevolgen van dien... ik hoop dat onze overheid de rol van bouwers, architecten en doorzetters kan pakken. Tja en voor de rest de maatschappij begint bij onszelf. Dikke duim verdiend en een fijne koninginnedag!
Zou het echt kunnen, de klok terug draaien? Toen was geluk heel gewoon? Maar dan wel onder de voorwaarde dar de computer en het internet blijft wat het is. Als was het alleen maar om Xead, en daarmee jullie allemaal in de lucht te houden.
Mooi geschreven en ben het wel met je eens.