De Nederlandse maatregelen tegen het water!

Door VuLe gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

De Nederlandse maatregelen zijn heel belangrijk, ze zorgen dat ze dat we niet verdrinken! Veel succes met lezen.

De Nederlandse maatregelen!

Bescherming door de natuur of door de mens: duinen en dijken.

Een groot deel van Nederland of onder het niveau van de zeespiegel. Ongetwijfeld weet je van een dagje strand dat de zeespiegel [ meet waterhoogte]  niet altijd even hoog staat. Tweemaal per dag is het eb [ lage stand ] en tweemaal per dag is het vloed [ hoge stand ]. Het lage deel van Nederland wordt tegen het zeewater beschermd door duinen en dijken [ beschermt het land ]. De duinen zijn op het strand ontstaan. Door opwaaiend zand zijn ze langzaam gevormd. Op plaatsen waar geen duinen liggen, zoals bij de Hondbosse Zeewering, hebben de mensen dijken aangelegd. Nederland is al eeuwenlang een land van dijkenbouwers. Dijken zijn ook in het rivierengebied nodig, om de bewoners te beschermen tegen overstromingen door rivieren.

 

Maak de kustlijn korter: Zuiderzeewerken en Deltawerken

Het probleem is dat er voor de bescherming van Nederland tegen het zeewater honderden kilometers dijken hoog en stevig moeten blijven. Het is veel en kostbaar werk om daarvoor voortdurend te blijven zorgen. Bij de waternoodsrampen in 1916 rond de Zuiderzee en in 1953 op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden waren de dijken dan ook op veel plaatsen te zwak. Om de kust beter te beschermen, heeft men toen bedacht dat de kustlijn van Nederland korter moest worden. Immers, als er minder dijken zijn, kan het onderhoud aan die dijken ook beter gebeuren. De Zuiderzee heeft men daarom helemaal afgesloten met de Afsluitdijk velig was. De Zuiderzee veranderde hierdoor in het Ijsselmeer. Bij de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden heeft men iets vergelijkbaars gedaan. Om hier de kustlijn te verkochten, heeft men de meeste zeegaten tussen de eilanden met dammen en een stormvloedkering afgesloten.

Verhoog en verbreed onze rivierdijken

In Nederland stromen de Maas en de Rijn door het laagland, een vlak gebied waar de rivieren uitmonden in zee. Dit gebied vormt de benedenloop van beide rivieren. Om overstromingen te voorkomen, hebben de bewoners van de oevers van de Rijn zo'n duizend jaar geleden al dijken aangelegd. Bij hoog water blijft het rivierwater daarom tussen de dijken. Tegenwoordig, en vooral na 1995, heeft men die dijken verzwaard, dat wil zeggen breder en hoger gemaakt. Maar omdat zelfs de breedste en hoogste dijk het bij langdurig hoogwater kan begeven, wordt er nu aan andere oplossingen gedacht. Om zo'n dijkdoorbraak te voorkomen is, men van plan om bij langdurig hoog water sommige gebieden langs de rivier met opzet onder water te zetten. Doordat het rivierwater zo meer ruimte krijgt, wordt de druk op de dijken kleiner en kan een gevaarlijke doorbraak worden voorkomen. Veel wetenschappers denken dat door het warmer worden van de aarde, er meer ijs gaat smelten. Het gevolg hiervan is dat er meer water in de zee en in de rivieren gaat komen, waardoor het steeds moeilijker wordt om Nederland droog te houden.

Reacties (2) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Goed geschreven! Duim en fan erbij
Heel interessant, goed geschreven!