Milieuvriendelijker te werk in de detailhandel (informatief)

Door Rania20 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Om het milieu te beschermen, heeft de overheid een aantal milieumaatregelen genomen. Deze staan geformuleerd in het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP).

Veel milieuproblemen kunnen we beheersen. Toch hebben we nog steeds geen vat gekregen op de klimaatverandering.

Het NMP wil een eind maken aan het afschuiven van de gevolgen en de daaruit voortvloeiende milieuproblemen op generaties die na ons komen. Volgens het NMP moet het lukken om binnen 30 jaar een duurzaam functionerende samenleving te hebben, er zijn dan echter wel ingrijpende maatschappelijke nationale en internationale veranderingen en maatregelen nodig.

Een aantal oplossingen voor de milieuproblemen:
- Van afval weer grondstof maken door middel van recycling.
- Energie besparen door gebruik te maken van zonne- en windenergie en waterkracht.
- Producten moeten een goede kwaliteit hebben, waardoor ze langer meegaan.
- Producten moeten op een milieuvriendelijke wijze worden gemaakt.

Doelgroep detailhandel

De overheid vindt dat de detailhandel moet proberen om de toeleveranciers te beïnvloeden, zodat het assortiment milieuvriendelijker wordt. De maatregelen zijn gericht op het stellen van een voorbeeldfunctie en op regulering en stimulering.
Maatregelen die de detailhandel betreffen zijn:
- Vergroten van de markt voor milieuvriendelijke producten (voorbeeldfunctie)
- Verhoging van de afvalstoffenbelasting voor brandbaar afval  (regulering)
- Milieuheffing op afgedankte apparaten ten behoeve van milieuvriendelijke verwerking (stimulering)
- Verpakkingenbelasting

Verpakkingen

De detailhandel gebruikt veel verschillende verpakkingen. Voor groot witgoed is de verpakking bedoeld om het artikel te beschermen. Ook bij kleding is dit het geval. In de food-branche heeft verpakking een conserverende werking en een informerende rol. Niet iedere verpakking is even schadelijk voor het milieu. Je kunt bijvoorbeeld tassen van stevig kringlooppapier gebruiken dan tassen van plastic.

Verpakkingenbelasting

Sinds 1 januari 2008 is de verpakkingenbelasting van kracht. Het doel is het terugdringen van de hoeveelheid verpakkingen en een verschuiving naar het gebruik van verpakkingsmaterialen die minder schadelijk zijn voor het milieu. Daarbij is het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen primaire en niet-primaire (secundaire en tertiaire) verpakkingen. Secundaire en tertiaire verpakkingen worden gebruikt om verschillende producten bij elkaar te houden en producten te beschermen tijdens het vervoer.

Per materiaalsoort en verpakkingssoort geldt een afzonderlijk belastingtarief. De hoogte van het tarief is gekoppeld aan de druk die het materiaal op het milieu heeft. Het tarief voor primaire verpakkingen is, op basis van milieudruk, hoger dan voor niet- primaire verpakkingen. Belastingplichtig zijn producenten en importeurs die verpakte producten op de Nederlandse markt brengen.

Beperken afval

Veel verpakkingen gooien we na aankoop weg. Dit levert een grote hoeveelheid afval op en belast zo dus het milieu. Betrokkenen moeten nadenken over het nut van het verpakken: is al het plastic echt nodig? Kunnen we het recyclen?

De volgende materialen en stoffen worden vaak in verpakkingen gebruikt:
- Kunststof
- Papier
- Glas
- Metaal

Afvalscheiding

Als afval nauwkeurig gescheiden wordt, kun je het hergebruiken. Veel bedrijven leven dit na door karton,piepschuim, papier en plastic zo veel mogelijk gescheiden te houden.

Beter nog dan afvalscheiding, is het om als bedrijf bezig te zijn met afvalpreventie. Het ontstaan van afval moet zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Als ondernemer heb je de plicht de gemeente te informeren over te maatregelen die je neemt of gaat nemen op het gebied van afval preventie.

Hergebruik

Sommige grootwinkelbedrijven maken gebruik van een retourcentrum. Daar worden producten die  hergebruikt kunnen worden of kunnen worden verwerkt tot andere producten, naar toe gestuurd. Hierbij kan het gaan om lege kratten, karton en plastic, maar ook om verse producten waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. Van plastic worden onder andere draagtassen gemaakt en de ‘verse’ producten worden deels verwerkt tot veevoer.

Energiebesparing

Energie besparen loont, ook voor de detailhandel. Een winkel kan op verschillende manieren energie besparen, bijvoorbeeld door:
- aanschaffen van energiezuinige apparatuur, bijvoorbeeld spaarlampen.
- nemen van technische maatregelen, zoals het isoleren van het magazijn
- opstellen van regels voor het personeel, bijvoorbeeld: 'laat ramen en deuren niet onnodig openstaan' en 'laat niet onnodig het licht aan'.

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
dikke duim van je fan erbij voor je artikel !