Leer wat bij over de oudheid : Demografie en uitleg over de prehistorie

Door FromAntwerpWithLove gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Demografie (Grieks: dèmos; "volk" en graphoo; "beschrijven"; "bevolkingsbeschrijving") of bevolkingsleer is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert.

 

Demografie

Het lijkt mischien niet zo maar er zijn strikte grenzen aan de mogelijke bevolkingsgroei. Landbouw was de voornaamste voorwaarde voor een langdurige en krachtige groei. Ook ziekten onder de menselijke groepen, overgenomen door het gedomesticeerde vee stonden een grote bevolkingsgroei in de weg. Tot de komst van de antibiotica was de mens keer op keer weerloos tegen ziekten. Voedselgebrek en ziekte bewerkstelligden dat het demografische plafond in zijn algemeenheid niet kon worden doorbroken.

 

De menselijke vruchtbaarheid en levensverwachting worden beïnvloed door zeer veel factoren.
- Milieu
-  voedselsituatie
- drinkwatervoorziening
- hygiëne
- ziekte
- woonomstandigheden
- culturele achtergronden
etc

 

Een hoog sterftecijfer zal tegenover een hoog geboortecijfer staan. Een derde van alle kinderen stierf gedurende het eerste levensjaar en ruim de helft van alle geborenen stierf vóór de vijftiende verjaardag.
40% haalde hun vijfentwintigste
25% haalde hun vijftigste

De levensverwachting bij de geboorte is 25 jaar. De levensverwachting van een kind van vijf is 40 jaar.
De helft van de geborene haalt zelfs nooit de vruchtbare jaren. Wil een bevolking zich reproduceren moeten de vrouwen 5 tot 6 levende kinderen baren. Waneer de huwelijksleeftijd laag wordt gehouden is dit mogelijk, een vrouw werd uitgehuwelijkt bij haar eerste maandstonden en kreeg haar eerste kind vaak een jaartje later.  De sociale druk om te trouwen en om wettige erfgenamen te produceren was dan ook hoog. Dit was in alle euraziatische culturen. In India stak wel een sekte de kop op die voor ascese pleitte maar dit was nooit wijd verspreid.

 

2. de prehistori

 

De prehistorie begint bij de oorsprong van de mensheid (500.000 jaar geleden) De prehistorie bestudeert de periodes die geen geschreven documenten hebben nagelaten. De historie begint pas wanneer er geschreven bronnen beschikbaar zijn.
Wanneer er overvloedig archeologische gegevens voor handen zijn die met geschreven documenten van andere volkeren in gebracht kunnen worden, spreekt met van de protohistorie.

Er is echter wel een probleem : men doet beroep op een verregaande comparatieve vergelijking met volkeren die momenteel nog in een prehistorische/protohistorische fase leven. Prehistorici beantwoorden vragen over het ontstaan van godsdienst, het belang van moraal en het aandeel van geweld en pijn , de ontwikkeling van seksualiteit etc.

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.