Leer wat bij over de oudheid : Bronnen

Door FromAntwerpWithLove gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Wat zijn bronnen en welke bronnen kunnen we raadplegen als we het over de oudheid hebben?

Bronnen 

Bronnen zijn zeer belangrijk als we hebt hebben over geschiedenis. Zonder bronnen zijn we niets. Denk maar eens wat er allemaal bronnen zijn. Je krant, je kapster die je wat roddels toevertrouwt, zelfs de foto's in je foto album. 
Bronnen kunnen bewust gecreeerd zijn (bijvoorbeeld een dagboek) of onbewust (bijvoorbeeld, een bordje dat opgegraven wordt). 

Geschreven vs Archeologisch

In het geval van de oudheid kunnen we vertrouwen op geschreven bronnen en op archeologische bronnen. De Archeologische bronnen liggen natuurlijk voor de hand. Iedereen kent wel de Griekse vazen of de Romeinse gebouwen. Maar de geschreven bronnen liggen wat minder voor de hand. Er waren in die tijd al heel wat talen en dialecten. In deze talen kunnen we drie grote talen onderscheiden namelijk het Sumerisch, het Hamito Semitisch en het Indo-Europees. 

Naar schatting zijn is 2.5% van alle geschreven bronnen uit de oudheid tot ons gekomen. Wat nog steeds redelijk weinig. Daarnaast hebben we heel wat niet directe teksten zoals de teksten van Romeinse en Griekse schrijvers die hun geschiedenis beschrijven. 
Toch moeten we de teksten heel anders bekijken en interpreteren dan de schrijvers in de oudheid dat deden. ZIj waren namelijk direct betrokken bij wat er gebeurde in hun omgeving en konden met andere woorden een doel voor ogen hebben. We moeten dus rekening houden met de doelstellingen en de visies van de schrijvers. We gaan dus liever op zoek naar de meest oorspronkelijke bron voor handen. Dit kan soms inderdaad zeer moeilijk zijn maar deze bron kan ons een beter inzicht verschaffen. 

Soorten bronnen 

Epigrafische bronnen : dit zijn bronnen die gegraveerd zijn op steen. Denk maar aan kleitabletten of Romeonse graffitie of zelfs hedendaagse grafopschriften. 
Papyrusteksten : Dit zijn teksten op papyrus. Papyrus kwam oorspronkelijk uit Egypte maar werd dankzij de handel ook op andere plekken aangetroffen. Papyrus is een soort riet dat langs de Nijk groeit. Men woof als het ware de bladeren om er daarna op te schrijven. Na een tijdje kon men de bladeren vermalen om een soort pulp te creeeren en 'papier te scheppen' . Een snellere en goedkopere manier om papyrus te creeeren. 
Numismatiek : Men bestudeert de opschriften op munten. Men moet munten niet echt voorstellen als een betaalmiddel gezien metalen te duur waren maar eerder als een soort penning. Deze werden aan mensen gegeven als propaganda of zelfs als gift. De opschriften op deze munt kunnen een kijk bieden op de verspreiding van politieke ideeen of van handelsnetwerken. Een munt vervaardigd in Rome die gevonden werd in Griekenland kan er op wijzen dat er in die bepaalde tijd handelsroutes bestonden tussen Rome en Griekenland.

Deze bronnen noemen we primaire bronnen want zij zijn uit de oudheid tot ons gekomen. 

 

 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Zeker, leerzaam. Weer wat bijgeleerd. Duim.