Leer jezelf kennen....... en helpen!

Door Anja45 gepubliceerd op Friday 28 September 12:12

Door inzichten in jezelf te krijgen een nieuwe manier van 'zijn' vinden.

Leer jezelf helpen……. met behulp van counselling.


Counselling: inzicht krijgen in jezelf


Counselling is een laagdrempelige vorm van (emotionele) hulpverlening en is ontstaan in de jaren 50 van de vorige eeuw.
Letterlijk vertaald uit het Engels betekent het raad geven.
Het doel van counselling is mensen te helpen bij:

- oplossen of hanteren van problemen
- het vinden van antwoorden op vragen
- het benutten van ongebruikte mogelijkheden
- het ontwikkelen van kennis en vaardigheden

Counselling is resultaatgericht en praktisch ingesteld van aard.
Het gaat erom dat een cliënt doelen gaat formuleren en gaat handelen om deze doelen te bereiken.

Wanneer ga je dan naar een counsellor?
Mensen gaan naar een counsellor bij problemen en vragen met emotionele (psychosociale) achtergronden.
Deze gespreksvorm heeft zijn wortels in de humanistische psychologie. De humanistische psychologie wil de mens benaderen vanuit zijn mogelijkheden omdat ieder mens in principe in staat is zijn leven vorm te geven zoals hij/zij dat wil.

Mensen zouden geholpen kunnen worden wanneer de hulpverlener (counsellor) qua houding voldoet aan 3 voorwaarden:

1. Hij moet beschikken over een empatisch vermogen. Dit mag niet verward worden met medelijden, medeleven en mededogen. Het gaat om ‘de wil om te begrijpen’ en het verkregen begrip moet worden gereflecteerd. Zo voelt de cliënt dat hij/zij wordt begrepen.
2. Hij moet onvoorwaardelijk kunnen accepteren. Dat wil zeggen dat de gedachten, gevoelens en belevingen van de cliënt als het ware geaccepteerd worden zodat de cliënt geen gene voelt. Wanneer de counsellor kan accepteren leert de cliënt dit ook te accepteren en drukt daarmee zijn gedachten, gevoelens en belevingen niet meer weg maar is hij open naar zijn eigen ‘zijn’.
3. Congruentie. Dit betekent dat de hulpverlener ‘echt’ en oprecht moet zijn tegenover de cliënt zowel verbaal als non-verbaal.


Naast bovenstaande voorwaarden dient de counsellor ook over een aantal vaardigheden en technieken te beschikken.
Vaardigheden als empatisch luisteren, parafraseren, reflecteren, open vragen stellen, samenvatten, focussen en evalueren zijn een must voor de counsellor.

Over het algemeen is counselling een kortdurend traject.
De counsellor schrijft geen medicatie voor, het betreft immers geen patiënten, maar voert gesprekken, zo’n 5 – 8 maal, en streeft er naar om samen een handelingsplan te maken en de cliënt zichzelf daarin doelen te laten stellen.
Deze doelen moeten SMART getoetst kunnen worden.
Zijn de doelen dus Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Reëel en binnen welk Tijdsbestek is/zijn de doelen haalbaar.

Samengevat is het dus de bedoeling dat de cliënt inzicht krijgt in zijn eigen gedachtenpatroon en handelen. Wanneer zijn eigen aandeel voor hemzelf duidelijk is kan hij/zij zichzelf doelen stellen en een nieuwe weg inslaan.
Dit alles onder begeleiding van de counsellor om te voorkomen dat de cliënt terugvalt in zijn oude manier van ‘zijn’.

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Ik ga eens even meer verdiepen. Goed artikel en duim verdiend.
Ha heren,

Dank Teun voor je compliment, ik ben trouwens benieuwd naar hoe ik je reactie "dat doe ik al jaren" mag uitleggen. Pas je deze manier van inzicht verkrijgen al jaren toe op jezelf of help jij cliënten juist met het verkrijgen van inzicht.

Jack-Hage-Sr,
Ik krijg zo het idee, ben namelijk pas sedert enkele dagen lid, dat ik inderdaad, qua schrijven in elk geval, flink wat van je kan leren.....

Enfin, ik voel me aangemoedigd om door te schrijven.....
Het overdenken waard, wel een duim , goed artikel!
Moet maar eens een afspraak maken! D:)