Public

Alles over het liberalisme

R4ndomnizer > Xead - Kennis & Educatie

Een paar jaar terug heb ik een werkstuk gemaakt over het Liberalisme.

Wat is Liberalisme?

Het liberalisme is een politiek-maatschappelijke stroming die voortkomt uit de Franse Revolutie. Het liberalisme gaat niet over de staat of groepen of het algemene belang, maar het liberalisme heeft als uitgangspunt de individuele burger. Deze burger moet daarom in de ogen van de liberalen zelf beslissen wat goed voor hem is en moet dus in staat zijn zoveel mogelijk zelfstandige zaken die zijn leven aangaan te regelen zonder bemoeienis van de staat.

Volgens de liberalen is de staat er om zaken te regelen die normalen burgers niet zelfstandig kunnen regelen. Zoals Justitie, defensie, en collectieve goederen. (collectieve goederen zijn bijv. Dijken en wegen en bruggen). Het is ook belangrijk dat de burger zijn vrijheid heeft om zijn leven te leiden zoals hem dat goed bevalt.

Een ander belangrijk punt van het liberalisme is het geloof in de vrije markt economie. Dit is dat de individu zelf economische besluiten neemt over geld, goederen en diensten.

Dus de consument bepaalt zelf wat er grotendeels gebeurt door producten of diensten wel of niet af te nemen.

Stromingen!

In het liberalisme zijn 2 belangrijke stromingen.
1: het klassieke Liberalisme
2: Het ontplooiingsliberalisme

Het klassieke liberalisme houd zicht streng vast aan de punten die net genoemd zijn. Ook willen ze de rol van de staat zo klein mogelijk houden. Dit geld ook voor het gebied met de economie.

Het ontplooiingsliberalisme zegt dat de vrijheid van de overheidsinvloed pas iets betekent als de burger er iets mee kan. Daarom moet de staat de burger klaarmaken om ervoor te zorgen dat de burger zijn eigen keuzes kan maken.

Hoe ontstond liberalisme?


Het liberalisme is ontstaan vanuit de verlichting en door de franse revolutie. In de franse revolutie wilden ze vrijheid gelijkheid en broederschap bereiken. Dit zijn ook de beginselen van het liberalisme. Het liberlasime is groot geworden in Nederland doordat steeds meer boeren zaken begonnen in de stad waardoor er een rijke middenlaag onstond in de bevolking die meer macht wilde hebben. Dit was bedoeld als de sociale vooruitgang want in de industriële revolutie was er al een vooruitgang geweest op het materiële gebied maar nog nooit echt op sociaal gebied. Het begon zich een beetje te vormen in het begin van de 19de eeuw.


Toen begon het dat iedereen moest kunnen geloven en denken wat ze wilde. Pas later ontstonden er meer van dit soort stromingen zoals dat ze ook de vrijheid wilden om verengingen te vormen vrije handel bijvoorbeeld wat ook een belangrijk punt was in het liberalisme.
Het liberalisme werd in Nederland vooral groot na de grondwet van Thorbecke. Maar toen bleek ook dat helemaal niet alle liberalen het met elkaar eens waren.


Het bleek namelijk dat een hoop liberalen het helemaal niet eens waren met het algemeen kiesrecht en waren meer voor het stemmen van bepaalde groepen of elites na deze onenigheid bleken er zich in het liberalisme zich meerdere groepen te vormen zoals de radicaal liberalen en de conservatief liberalen. na de piek in het liberalisme hadden ze een tegenvaller want ze hadden de stemrecht ingevoerd maar toen er uiteindelijk gestemd mocht worden werd er veel meer gestemd op  het socialisme en communisme.

 

Wat wilden de liberalen bereiken?

De liberalen zeiden altijd dat ze als doel hadden het beste voor de hele samenleving te willen, niet slechts het goede voor een bepaalde groep.

De liberalen stonden vooral voor de vrijheid van de individu. Ze moedigde aan om voor jezelf te denken, de belangrijkste mensen uit het Liberalisme zijn filosofen, grote denkers, en ze wilden dat alle mensen zo vrij zouden gaan denken.
Want in hun ogen was dat beste voor iedereen. Maar ze hadden natuurlijk ook andere standpunten. De belangrijkste standpunten waren:
- vrijheid
- verantwoordelijkheid
- gelijkwaardigheid

De liberalen wilden dus dat iedereen mocht geloven wat hij of zij zelf wilde. Ze vonden dat je niet per se hoefde te geloven wat de kerk zei, maar dat de mensen over dingen gingen na denken.
De kerk was het daar natuurlijk niet mee eens, je moest volgens de kerk gewoon geloven wat er in de bijbel stond. De liberalen vonden dat iedereen een vrij geloof mocht hebben, deze vrijheid zou iedereen toe komen, zonder enige vorm van discriminatie.
Maar de vrijheid was niet helemaal onbeperkt. Volgens de liberalen kon vrijheid slechts worden beleefd in het besef van verantwoordelijkheid.

Gelijkwaardigheid vonden ze ook belangrijk. Ze wilden dat mensen gelijk werden behandeld. Ze vonden discriminatie niet kunnen.
Volgens liberalen zijn mensen niet gelijk, maar ze moeten wel gelijkwaardig behandeld worden.
Ieder mens heeft recht op vrijheid in geestelijkheid en materieel opzicht, het maakt niet uit wat je gelooft, of wat je huidskleur is, je seksuele geaardheid en je nationaliteit maken ook niet uit zolang je maar net als iedereen behandeld word.

Wat voor effect had het liberalisme in Nederland?

In Nederland kregen de liberalen pas in 1848 hun macht, toen Koning Willem II het parlementaire stelsel invoerde. In 1814 voorzag de liberaal Van Hogendorp ons land van de eerste Grondwet van het Koninkrijk der Nederlanden, nadat in 1813 de Franse troepen ons land hadden verlaten. Johan Rudolph Thorbecke maakte Nederland tot een liberale democratie met een nieuwe Nederlandse grondwet zoals wij hem nu kennen. Eind 19e eeuw domineerden de liberalen ook de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Rond 1885 raken de liberalen verdeeld in conservatief-liberale en sociaalliberale. Door de liberalen hebben we nu ook het Algemeen Kiesrecht voor mannen én vrouwen.

Sinds de invoering van het algemeen kiesrecht in 1918 heeft Nederland geen liberale premier meer gehad. Wel hebben de liberalen sinds die tijd nog meegeregeerd in coalities. Het Nederlands liberalisme is sinds 1948 georganiseerd in de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD). Sinds 1959 heeft de VVD bijna constant in de regering gezeten.
In de 18e en 19e eeuw maakte het liberalisme als politieke beweging een grote ontwikkeling door. De staat geeft de vrije markt veel mogelijkheden en de welvaart neemt toe.

Ook al nam de welvaart in de negentiende eeuw enorm toe stelden critici het kapitalisme en daarmee ook het liberalisme verantwoordelijk voor zoals armoede, lange werktijden, kinderarbeid en grote inkomensverschillen. In deze periode komt de staat het dichtst bij het klassiek-liberale ideaal van de nachtwakersstaat waarin de staat alleen zorg draagt voor politie, defensie en een aantal collectieve
goederen. Door denkers als Karl Marx kregen we in de tweede helft van de 19e eeuw een brede socialistische volksbeweging die de positie van de arbeider wil verbeteren.

Het verschil tussen vroeger en nu?


Zoals net verteld werd is het allemaal begonnen in de 19de eeuw met de grondwet van Thorbecke in Nederland sinds toen en nu zijn er aardig wat veranderingen geweest in het liberalisme. Zo zijn er binnen het liberalisme 2 stromingen gekomen. De meeste bekende politie partij in Nederland is de vvd. Maar deze partij heeft ook heel wat vervormingen meegemaakt zo is het ooit begonnen als de Liberale unie en later de liberale staatspartij en uiteindelijk de volkspartij voor vrijheid en democratie.

Het is wel minder populair geworden in Nederland zo was de laatste liberale premier in Nederland er in 1918 en sindsdien hebben we geen liberale premier meer gehad. Wel is de vvd sinds de 2de wereldoorlog in de regering. Later in 1966  kwam er nog een liberale partij bij de D66 dit waren progressieve liberalen. Sindsdien hebben deze partijen tot de dag van vandaag in de regering gezeten.

 

 

28/09/2012 12:10

Reacties (4) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 09:18
Interessant artikel, maar wel iets gedateerd. We hebben nu weer een liberale premier. Mark Rutte is een VVD er.
03/07/2012 09:18
leuk informatief artikel
Duim en fan erbij!
03/07/2012 09:18
Leuk informatief artikel en je eerste duim !
03/07/2012 09:18
leuk artikel, was vast een goed gewaardeerd werkstuk