De psychologie van kinderen in het eerste leerjaar

Door Nas gepubliceerd op Friday 28 September 12:10

Type een korte omschrijving over uw artikel

Psychologie van kinderen in het 1ste leerjaar

 

Cognitieve ontwikkeling: preoperationeel  concreet operationeel

Realistische, concreet voorstelbare situaties (voorgestelde representaties mentaal bewerken)

Ontwikkeling van volgende principes:
• Centreren  decentreren: meerdere gegevens kunnen tegelijk in rekening gebracht w
• Reversibileit: de omgekeerde weg afleggen (bv: 9-4=5 - 5+4=?)
• Classificeren volgens meerdere principes
• Conservatie: besef dat de hoeveelheid gelijk blijft als alleen de ruimtelijke opstelling verandert

Niet alle lln in het 1ste leerjaar beschikken over deze cognitieve vaardigheden
 Scharnierleeftijd is 7, wat niet elke ll wordt dat schooljaar

Beperkingen aan het denken in deze leeftijd

• Niet alle lln zijn cognitief en emotioneel rijp om te starten met formeel leren
• Te sterk gericht op het hier en nu denken
• Sommige problemen kan een ll nog niet oplossen omdat het de nodige kennis niet beschikt

Geheugen en kennis

KTG neemt toe (meer items in actieve werkgeheugen opslaan)
 Nodig om te leren lezen (langer woord – meer individuele letters)
vb: bal: b – ba – bal

Aandacht

Houden concentratie langer vast, maar je moet werken op speelse manier en tijdig ontspannen

Kinderen met aandachtsproblemen (ADHD) moet zich nu ook langer concentreren
 Krijgt vaak veel moeilijkheden in de klas.

 

Sociaal – emotionele ontwikkeling

Zelfbeschrijving en zelfbeeld

Leert zichzelf te beschrijven, vooral in vergelijking met anderen
Ze benoemen zichzelf als lid ve categorie: ik ben bij de scouts

Executieve functies

Meer greep op eigen emoties en kan zich steeds beter beheersen

Morele ontwikkeling

Houden nog geen rekening met innerlijke intenties achter het gedrag (centratie werkt hier langer door)
Wie is stouter? Piet laat 15 kopjes vallen bij helpen afwas 
                        Anne laat 1 kopje vallen bij stiekem nemen van koekje

Relatie met broers/zussen

Meer ruzie dan met vrienden
Deze ruzie is leerrijk  oplossen van onenigheden
Broers en zussen kunnen heel boos zijn op elkaar maar verdedigen elkaar tov derden

Relatie met leeftijdgenoten

Meer en meer richten tot seksgenoten en leeftijd(klas)genoten
Overgang dyadische vriendschap (spelen in duo’s) naar groepjes vrienden

School: overgang naar het 1ste leerjaar

Schoolrijpheid: moeten over voldoende lesvoorwaarden beschikken om 1ste leerjaar succesvol aan te vatten:
• Voldoende gevorderde cognitieve ontwikkeling (aandacht, geheugen, decenteren, reversibiliseren, conserveren)
• Voldoende gevorderde emotionele ontwikkeling (voldoende eigenwaarde, autonomie en zelfvertrouwen bezitten)
• Voldoende sociale ontwikkeling (moet bvb hele dag zonder ouders kunnen)

Gesprekken met kinderen in het 1ste leerjaar

Gespreksonderwerp

Geef onderwerp op voorhand: is duidelijk vr kinderen en ze zullen eerder geneigd zijn om op elkaar te reageren (sluit aan bij belevingswereld v/d kinderen)
!Begin en einde van een gesprek goed aangeven!

Motivatie

Zijn nog gericht op straf en beloning
Opbouw/ vorm waarin gesprek plaatsvindt

Gesprekjes van 15-20 min afwisselen met beweging

Verbaal aspect

• Kort en concreet taalgebruik
• Geen moeilijke woorden en eenvoudige zinnen
• Geen verschillende opdrachten tegelijk en stel geen meervoudige vragen

Vraagtechnieken

• Gesloten vragen vermijden
• Suggestieve vragen vermijden
• Open vragen + doorvragen
• Meer ruimtelijk (waar) dan temporeel (wanneer) navragen

Metacommunicatie

• Uitleg over gesprekskader is noodzakelijk
• Veel oefenen in het voeren van gesprekken
Gespreksregels
Vb: wie knuffel heeft, mag praten
       Vinger opsteken als je iets wil vragen
• Maak duidelijk waar het gesprek over zal gaan
• Maak uitgebreid kennis met metacommunicatie
- gaat het gesprek volgens de juiste codes?
- Stimuleer kinderen om dingen te vertellen die van belang zijn
- Bevorder zelfvertrouwen zodat ze durven spreken

Reacties (0) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.