Mijn persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten

Door Veeraa gepubliceerd op Friday 28 September 12:08

Mijn persoonlijke eindreflectie op het einde van mijn eerste academiejaar als regentaat studente.

Mijn persoonlijke kwaliteiten en verbeterpunten als (toekomstig) leraar


Een eerste kwaliteit van mij is dat ik de leerstof zelf goed begrijp en er meer over weet dan enkel dat wat ik de leerlingen moet aanleren. Hiervoor was ik eigenlijk heel bang. Ik dacht dat als leerlingen me iets gingen vragen ik had antwoord niet zou weten. Dit was echter helemaal niet het geval. Dit komt ook terug op bijna iedere beoordeling van de mentor, vooral bij economie. Er had mij een leerling gevraagd of de roerende voorheffing iets te maken had met de grootte van het huis, wat zo is, maar dat moest niet gezien worden, maar ik kon wel haar vraag beantwoorden. Zo waren er nog verschillende zaken. Ik zoek voldoende informatie op waardoor ik de leerlingen ook af en toe een leuke extra kan vertellen, wat niet enkel leerrijk is voor hun, maar ook plezant!


Wat op iedere beoordeling terug te vinden is, zowel bij Engels als bij economie, is dat ik zeer rustig en vriendelijk voor de klas sta. Ik stel me open op zodat de leerlingen zich op hun gemak voelen en ook iets durven vragen. Ik was ook voldoende streng, vooral in de klassen waar me uitdrukkelijk werd gevraagd om streng te zijn vanaf de eerste minuut. Een medestudent had naderhand als commentaar gegeven dat ik veel te streng was, en ik zag haar tijdens de les soms ook denken ‘Ho, zo streng!’. Mijn mentor was hier echter tevreden over, aangezien de leerlingen stil waren, luisterden en meewerkten. Er waren drie stagiairs voor me daar niet in geslaagd, waardoor ik toch wel erg blij was!


Een laatste kwaliteit is het OLG dat ik voer. Tijdens het maken van mijn lesvoorbereiding zoek ik bijna bij iedere vraag extra vragen, voor moest het zijn dat de leerlingen het antwoord niet weten, of een verkeerd antwoord geven. Hierdoor gaat het lesgeven heel vlot, en ik ben ik goed voorbereid! Deze commentaar heb ik vooral gekregen van mijn lectoren. Ik laat hun bijvoorbeeld eerst linken liggen, en daarna zeg ik pas het nieuwe woord, waardoor ze dat woord ook direct kunnen uitleggen in eigen woorden. Ze ontvangen dus niet opeens een nieuw woord waarvan ze de betekenis niet weten. Voor Engels is dit handig, maar ook voor economie komt dat goed van pas!


Een eerste verbeterpunt is mijn enthousiasme voor de klas. Ik weet van mezelf dat ik geen echt blije blik heb, maar een lach af en toe zou al veel kunnen doen. Ik heb deze commentaar twee keer van mijn mentor gekregen voor Engels. Bij economie heb ik deze commentaar niet gehad. Mijn lach kwam ook terug bij verschillende observaties van medestudenten, dus ik denk dat dat een serieus verbeterpunt is. Als het lijkt alsof je met tegenzin voor de klas staat ontbreekt er ook iets, en gaan je leerlingen ook niet gemotiveerd geraken. Door zelf enthousiast te zijn, gaan de leerlingen geprikkeld worden. Voor Engels had ik een les over de schoolvakken en de schooluniformen, ik had daar bijvoorbeeld aan de leerlingen kunnen vragen: ‘Wat heb ik nu aan?’ ‘Denk je dat ik er een beetje goed op sta vandaag?’. Door dit te doen gaan de leerlingen je onbewust leuker vinden.

 


Nog een verbeterpunt is mijn langzame bordschrift. Ik schrijf duidelijk op het bord en maak gebruik van kleur, ook mijn krijt is van goede kwaliteit maar ik schrijf nog steeds te langzaam. Als ik me haast schrijf ik met hanenpoten en dat is ook weer niet zo goed. Ik heb voor de oefenlessen wel veel geoefend met mijn medestudent van economie, dus dit komt zeker in orde. Deze commentaar kwam zowel van mijn mentor als van de bezoeken van de pedagogen/lectoren terug.

 


Een derde verbeterpunt is dat, als ik zie dat ik in tijdsnood geraak, ik de leerlingen, bij een groepswerk, meer moet aanmoedigen om door te werken en ook sneller de opdracht klassikaal moet beginnen te verbeteren. Hierdoor krijg ik de les volledig gezien. Dit is zeker een verbeterpunt, want als ik dat altijd zo ga doen, geraakt het boek natuurlijk niet volledig gezien. Ik heb dit een paar keer aan de hand gehad met een les van Engels, in een klas waar ik maar één keer kom, wat ook niet fijn is voor mijn mentor. Ik heb dan niet alles gezien, en dan moet zij dat inhalen, waardoor ik haar schema in de war stuur, of haar achter op schema breng.
 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Kom je zelf uit Engeland, ander land? > Dan zeker duim!