Duurzame energie of groene energie= milieuvriendelijke energie

Door Tiegemboy gepubliceerd op Friday 28 September 12:08

De overheid is zich er zeer wel van bewust dat er maatregelen genomen moeten worden op gebied van energieverbruik.Er worden dan ook allerlei intiatieven ontwikkeld om particulieren en bedrijven te stimuleren om duurzame vormen van energie te bezuinigen, zoals isoleren en investeren in duurzame energiebronnen.Maar welke soorten energie kennen we, een update...

Duurzame energie of groene energie

Duurzame energie is energie waarover de mensheid voor onbeperkte tijd kan beschikken en waarbij door het gebruik ervan, het leefmilieu en de mogelijkheden voor toekomstige generaties niet worden benadeeld.Een vorm van duurzame energie is bijvoorbeeld zonne-energie, een bron die nog vele jaren beschikbaar zal zijn.

Grijze energie

Nu in de tijden dat er meer en meer groene energie opkomt  duikt ook grijze energie op. Bij groene energie wordt het milieu niet vervuild. Maar bij grijze energie wordt het milieu wel beschadigd. Dit komt door de manier waarop grijze energie opgewekt wordt. Voorbeelden van grijze energie zijn: fossiele brandstoffen, kolen olie en gas kernenergie.Deze vormen van energie zijn schadelijk voor het milieu en raken ooit wel eens uitgeput.(behalve kernenergie)

Windenergie

Windenergie is de elektrische energie die een windturbine uit wind kan maken.De windinslag op de wieken van een turbine, doet een rotor draaien. De rotor drijft op zijn beurt een dynamo aan, die elektirciteit produceert. De opgewekte stroom kan rechtstreeks gebruikt worden en het teveel kan aan het net geleverd worden.Windturbines zijn technologische hoogstandjes geworden; hun wieken kunnen automatisch inspelen op veranderingen in windsnelheid of windrichting.De wieken zijn soms 50 meter lang(hoe langer de wieken, hoe groter de opbrengst) ook de ashoogte wordt steeds groter, want de windsnelheid stijgt met de hoogte. De meeste windturbines halen een totale hoogte van 150 m en een vermogen van 2 tot 5 megawatt.

En als het niet waait?
Vaak wordt beweerd dat windenergie geen waardevolle bijdrage kan leveren aan de elektriciteitsvoorziening, omdat grote investeringen nodig zijn in reservecentrales, zodat"het licht niet uitgaat als het niet waait".

Waterkrachtenergie

Waterkracht is gelijk aan energie die wordt opgewekt uit water door het maken van hoogteverschil of de stroomsnelheid van water.

1 Golfslagenergie : De beweging van de golven van de zee wordt gebruikt om energie op te wekken

2 Getijden-energie: De verschillen in waterhoogte van de getijden worden via turbines in elektrische energie omgezet.

3 Blauwe energie : Is de energie die kan gewonnen worden door het verschil in zoutconcentratie tussen zeewater en zoetwater.

4 Hydro-elektrische energie: Energie winnen uit hoogteverschillen van water, meestal door de bouw van een stuwdam of een natuurlijke waterval

5 OTEC (Ocean thermal energy conversion) Deze techniek maakt gebruik van het temperatuursverschil tussen het oppervlaktewater en de diepere lagen van de oceaan om elektriciteit op te wekken.

Zonne-energie

Bij zonne-energie komt de gedachte aan zonnepanelen op basis van fotovoltaïsche cellen al snel op. Deze zonnecellen zorgen namelijk voor het omzetten van zonlicht in elektriciteit.

Zonneboiler

Het belangrijkste onderdeel van een zonneboiler is de zonnecollector waarin de elektromagnetische straling van de zon wordt omgezet in warmte.Het principe van de zonneboiler is eenvoudig; als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm.Zonneboilers maken gebruik van datzelfde principe. Zelfs inde winter als de zon amper een paar uur schijnt, kan zo'n boiler voldoende warm water produceren om te douchen, te wassen of schoonmaken.Sommige systemen leveren ook een bijdrage aan de ruimteverwarming. 

Reacties (10) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
Wij hebben aardwarmte en zijn zeer tevreden
Heel goed artikel.
mooi en informatief artikel
Duidelijk en interessant verhaal, staan veel dingen in die ik nog niet wist, leuk om te weten
Een duim van mij, maar die hoge dingen moet je omzagen!
Een heel goed verhaal, en mooie plaatjes erbij. Het past echt bij de tijd van nu als je kijkt naar wat er allemaal is bijgekomen om de wereld "Groener"te maken.
Duim!
Een goed verhaal!