Public

Het nut, doel en opbouw van de bedrijfstakanalyse en bedrijfstakstructuur volgens porter

Leonie > Xead - Kennis & Educatie

Geheime informatie voor het maken van een bedrijfstakanalyse aan de hand van porter!

Doel en opbouw van de bedrijfstakanalyse

Een van de onderdelen van een bedrijfstakanalyse is het bekijken van een marktstructuur; hoe groot zijn de verschillende aanbieders, is er sprake van sterke machtsconcentratie, lijken de producten veel op elkaar of zijn er in de ogen van de afnemers belangrijke verschillen, enzovoorts. Hoewel al dit soort vragen interessant zijn, moet men zich afvragen wat er met de antwoorden op deze vragen moet gebeuren. Indoende men zich geen duidelijk doel van de analyse stelt, bestaat het gevaar dat in veel details van alles wordt uitgezocht zonder dat een duidelijke relatie met strategievorming aanwezig is.

Er zullen achtereenvolgens 2 analyses behandeld worden;
• Het doel van de bedrijfstakanalyse
• De opzet van de bedrijfstakanalyse

Doel van de bedrijfstakanalyse

Voor wat betreft de bedrijfstakanalyse worden expliciet twee doelen gesteld. Sport-, fitness- en activiteitencentrum Veldwijk wil inzicht krijgen in; 2

1) Aantrekkelijkheid van de markt
2) Kansen en bedreigingen vanuit de bedrijfstak

De conclusies betreffende de marktaantrekkelijkheid zijn vooral van belang voor het formuleren van groeistrategieën en marketingdoelstellingen voor de markt waarvoor men de analyse uitvoert.

Opbouw van de bedrijfstakanalyse

In een bedrijfstakanalyse worden alle mogelijke factoren onderzocht die van invloed zijn op de marktaantrekkelijkheid. Deze factoren zijn in te delen, namelijk;

1) Macro-omgevingsfactoren; factoren waar de diverse aanbieders op een markt niet of nauwelijks invloed kunnen uitoefenen.
2) Geaggregeerde marktfactoren; factoren die betrekking hebben op de marktvraag en die direct de aantrekkelijkheid van een markt bepalen.
3) Bedrijfstakfactoren; factoren die de intensiteit van de concurrentie op een markt bepalen.Bedrijfstakstructuur volgens Porter

De meso-omgeving omvat de bedrijfstak waarin een onderneming opereert. 1 Bij deze bedrijfstakanalyse wordt het model van Michael Porter gebruikt. De spelregels rond concurrentie, en de beschikbare strategieën worden in hoge mate beïnvloed door de structuur van de bedrijfstak. De intensiteit van de concurrentie in een bedrijfstak hangt af van de vijf basisfactoren die in het model voorkomen

 Toetreedbarrière
 De macht van de afnemers
 Substituten
 De macht van leveranciers
 Rivaliteit op de markt
 

28/09/2012 12:07

Reacties (3) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
03/07/2012 08:25
Goed artikel
03/07/2012 08:24
ENORM handig!Top!
03/07/2012 08:24
Goed artikel.