Het vmbo

Door Girl123 gepubliceerd op Friday 28 September 12:07

Veranderingen die ontstaan zijn met de invoering van het VMBO.

“Het VMBO is het afvalputje van de samenleving.” Dit is een veelgehoorde opvatting over het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Het VMBO bestaat nu tien jaar en heeft te kampen met dit negatieve imago. Het gevolg is dat sommige scholen het hoogste niveau op het VMBO, het tl-niveau, weer middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (MAVO) gaan noemen. Het MAVO is tien jaar geleden samen met het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO), samengevoegd tot het VMBO. Het doel hiervan was om het imago van het VBO en de aansluiting op het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) te verbeteren.
Toch zijn er ook positieve punten aan te wijzen die gepaard zijn gegaan met de invoering van het VMBO. Zo wordt er hard gewerkt aan vernieuwingen om het onderwijs zo goed mogelijk aan de leerlingen aan te passen. Voorbeelden hiervan zijn vernieuwingen van de leerstof en andere inrichting van de lokalen, bovendien voelen leerlingen zich veilig en prettig op school. Het doel van het VMBO is om iedere leerling zo goed mogelijk te kunnen begeleiden op weg naar hun studiekeuze.
Door de komst van het VMBO is er een aantal zaken veranderd. Niet alleen de naam is gewijzigd, maar ook het onderwijsaanbod en de resultaten zijn veranderd. Maar wat is er precies veranderd met de invoering van het VMBO ten opzichte van de situatie ervoor?

Het VMBO
Vanaf 1 augustus 1999 zijn het VBO en het MAVO samengevoegd tot het VMBO. Zoals blijkt uit een publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap begint het VMBO met twee brugjaren, die ook wel de basisvorming genoemd worden. Na deze twee brugjaren kiezen de leerlingen een leerweg en een sector.
Er bestaan vier leerwegen in het VMBO, namelijk de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Elke leerweg kent een andere doorstroom naar het MBO. Met een diploma van de basisberoepsgerichte leerweg op zak kan een MBO-opleiding op niveau twee gedaan worden. De kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerwegen leiden op naar MBO-opleidingen op niveau drie en vier. Door het kiezen voor een leerweg, wordt ook een keuze gemaakt voor een bepaalde manier van leren. Bij de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen staat de praktijk centraal, terwijl bij de theoretische leerweg de theorie voorop staat. Bij de gemengde leerweg worden praktijk en theorie gecombineerd. Nadat er voor een leerweg is gekozen, wordt er ook een keuze gemaakt voor een sector. Door middel van de sectoren kunnen de leerlingen zich alvast oriënteren op een mogelijke vervolgopleiding. De sectoren waaruit gekozen kan worden zijn achtereenvolgens, techniek, zorg en welzijn, economie en landbouw. Op het VMBO leren leerlingen meer dan op het MAVO een specifiek vak. “Het VMBO is samen met het MBO hofleverancier van vakmensen. Zij zijn van groot belang voor onze economie”, aldus staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt. Voor de leerlingen met leerachterstanden of gedragsproblemen is er het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO). Deze leerlingen kiezen net als de andere leerlingen een leerweg, maar krijgen daarnaast extra hulp. Voorbeelden hiervan zijn bijlessen of onderwijs volgen in kleinere klassen.
In het vierde jaar wordt er op het VMBO en LWOO eindexamen gedaan. Het examen bestaat uit een schoolexamen en een centraal examen. Het schoolexamen wordt door de school zelf uitgevoerd, door middel van schriftelijke toetsen en praktische opdrachten. Bij de gemengde en theoretische leerweg wordt hiernaast ook nog een sectorwerkstuk gemaakt. Dit werkstuk heeft betrekking op de sector die de leerling heeft gekozen. Het centraal examen is een landelijk examen en wordt in het hele land op dezelfde manier beoordeeld.
Voor de leerlingen voor wie de leerwegen te hoog gegrepen zijn, is er het praktijkonderwijs. De duur van het praktijkonderwijs is vier jaar. Met het praktijkonderwijs wordt niet opgeleid voor een vervolgopleiding, maar rechtstreeks voor een plek op de arbeidsmarkt. Anders dan bij het VMBO en LWOO wordt in het praktijkonderwijs geen examen gedaan. Wanneer leerlingen de vier jaar durende opleiding van het praktijkonderwijs afgerond hebben krijgen ze het getuigschrift praktijkonderwijs.

Uitvoering van het VMBO
Bijna 75 procent van de leraren in het voortgezet onderwijs is voor afschaffing van het VMBO. Zij zijn voorstander van terugkeer van het VBO en het MAVO, blijkt uit een enquête die Trouw samen met het televisieprogramma Eén Vandaag gehouden heeft. De leraren zijn van mening dat doelen van het VMBO niet goed uit de verf zijn gekomen. Zo zouden zwakke leerlingen, sterke leerlingen omlaag trekken in plaats van sterke leerlingen, zwakke omhoog. Het VMBO heeft last van een negatief imago, maar welke wijzigingen hebben er plaatsgevonden na de invoering van het VMBO?
In het nieuwe onderwijssysteem van het VMBO hebben alle leerlingen de eerste twee jaren hetzelfde curriculum, terwijl in het oude systeem van het VBO en het MAVO in de eerste twee jaren twee niveaus werden onderscheiden. Door de universiteit van Maastricht is een vergelijking gemaakt tussen het oude VBO en MAVO en het nieuwe VMBO waaruit verschillende zaken geconcludeerd kunnen worden.
Ten eerste heeft de invoering van het VMBO er aanvankelijk toe geleid dat er meer leerlingen naar de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg zijn gegaan dan naar de gemengde en theoretische leerweg. In de tijd van het VBO en het MAVO zou dit een verschuiving van het MAVO naar het VBO betekenen. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat er in het systeem van het VMBO in de eerste twee jaren sprake is van een gemeenschappelijk curriculum. Dit zorgt ervoor dat het voor sommige leerlingen moeilijk is om in de laatste twee jaren van het VMBO op het juiste niveau terecht te komen. Bovendien is het voor leerlingen in de eerste twee jaren van het VMBO eenvoudiger om door te stromen naar een ander niveau. Dit is mogelijk, omdat het vakkenpakket in de eerste twee jaren in principe gelijk is. Er wordt aan het eind van het tweede leerjaar pas gekozen voor een leerweg en een sector, waardoor de leerlingen zich gaan specialiseren.
Ook is het aantal zittenblijvers gedaald na de invoering van het VMBO. Bij de gemengde en theoretische leerweg is vooral een sterke daling te zien. Een verklaring hiervoor zou de mogelijkheid voor leerlingen kunnen zijn om makkelijker door te stromen naar een ander niveau.

Om antwoord te geven op de vraag, ‘wat is er veranderd met de invoering van het VMBO ten opzichte van de situatie ervoor?’, die gesteld werd in de inleiding, kunnen verschillende zaken aangehaald worden.
Uit een vergelijking tussen het VBO en het MAVO blijkt dat er sinds de invoering van het VMBO meer leerlingen naar een lager niveau van het VMBO gaan. Op het VMBO worden leerlingen breed opgeleid, terwijl er in het oude systeem van het VBO en het MAVO smal opgeleid werd. Hierdoor is het voor leerlingen makkelijker om over te stappen naar een ander niveau, omdat de leerlingen hetzelfde curriculum hebben. Deze overstap kan het beste gedaan worden in de eerste twee jaren van het VMBO, omdat dan nog niet voor een richting is gekozen. Het nadeel hiervan is dat een bepaalde groep leerlingen in de laatste twee jaren van hun opleiding niet op het niveau terecht komt dat precies bij ze past. De kwaliteit van de voorbereiding op de laatste twee jaren van het VMBO is dus minder goed.
Andere veranderingen zijn een daling van het aantal zittenblijvers en het gegeven dat het voor leerlingen makkelijker is om over te stappen naar een ander niveau.
Doordat het VMBO uit leerwegen en sectoren bestaat sluit het VMBO aan bij iedere leerling, iedereen kan hierdoor onderwijs volgen op zijn eigen niveau. Leerlingen die het moeilijk hebben, door bijvoorbeeld gedragsproblemen of leerachterstanden, krijgen extra hulp aangeboden.
Met het VMBO is een geheel van leerwegen en sectoren ontstaan dat samenhangt, maar waar vandaag de dag nog steeds verbeteringen aangebracht worden om van het negatieve imago af te komen.
 

Reacties (1) 

Voordat je kunt reageren moet je aangemeld zijn. Login of maak een gratis account aan.
VMBO heeft inderdaad een negatief imago, jammer.